Rajono savivaldybės tarybos posėdis: sveikinimai, padėkos, sprendimai

Priešpaskutinę rugsėjo mėnesio dieną į Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdį rinkosi rajono politikai. Darbotvarkėje buvo 18 klausimų, iš kurių viena – informacija. Tarybos nario Albino Grincevičiaus siūlymu į darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl viešųjų erdvių Utenos mieste pritaikymo neįgaliesiems. Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai, nebuvo Vytauto Kazelos, Edmundo Pupinio ir Algirdo Žuko. Kaip dirba rajono politikai, stebėjo iš „Saulės” gimnazijos atvykę mokiniai, lydimi istorijos mokytojos metodininkės Jolitos Žukienės.

Posėdis pradėtas a. a. Donato Čepuko pagerbimu tylos minute, sveikinimais gimimo dienos proga trims Tarybos nariams Robertai Macelienei, Nerijui Stasiulioniui ir Dariui Šinkūnui bei Lietuvos asociacijos „Sportas visiems” padėkomis savivaldybei už sėkmingą dalyvavimą ir pasirodymą Lietuvos seniūnijų žaidynėse. Padėkas ir taures įteikė asociacijos prezidentas Bronislovas Vasiliauskas ir generalinis sekretorius Giedrius Grybauskas.
Svarstant klausimą dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo, nusišalino 5 Tarybos nariai, pirmininkauti paskirtas Jonas Spietinis. Prieš balsuojant Rimantas Dijokas klausė, kodėl likviduota moterų krepšinio komanda ir kam bus skirti 2016 metų biudžete moterų krepšiniui numatyti pinigai. Savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas paaiškino, kad „klubas atsisakė dalyvauti, lėšų neprašė, todėl biudžete jos nebuvo numatytos”. Devyniems pritarus, šešiems susilaikius, sprendimas buvo priimtas.
Daugiau apie tai skaitykite laikraštyje „Utenos diena”.

Jurgitos Pavilonienės nuotr.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas