Projektas „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone bei paliatyviosios pagalbos dienos centro įkūrimas Utenos rajono savivaldybėje“

Projekto kodas – Nr. 09-010-P-0009

Projekto trukmė – 2024 m. kovo mėn. – 2025 m. birželio mėn.

Projekto vertė – 761 169,63 EUR

Projekto finansavimas – 726 152,18 EUR

Projekto partneriai – VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras

Utenos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais įgyvendins projektą „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone bei paliatyviosios pagalbos dienos centro įkūrimas Utenos rajono savivaldybėje“ Nr. 09-010-P-0009, finansuojamą pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės subsidijos bei projekto partnerių nuosavomislėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti Utenos rajono ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, įsteigiant paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems dienos centrą ir aprūpinant ASPN teikiančią mobilią komandą būtina įranga ir elektromobiliu.

Tikslinė grupė – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

Projekto veiklos:

  1. Projekto pareiškėjas vykdys projekto partneriui VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei priklausančio pastato, t. y. 1940 metų statybos pastato 2 aukšto dalies vidaus patalpų remontą ir jų pritaikymą paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimui pagal nustatytus reikalavimus. Šiuo metu pastatas yra prastos būklės, nebeatitinka saugos ir higienos reikalavimų. Projekto lėšomis bus įrengtos vienvietės ir dvivietės palatos, kurios bus pritaikytos laikantis universalaus dizaino principo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Kokybiškų paslaugų teikimui taip pat numatyta įsigyti būtiną įrangą ir reikalingus baldus.
  2. Optimizuojant Utenos rajono sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir paciento slaugos poreikių tenkinimą namų sąlygomis, projekto partneris VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras paramos lėšomis aprūpins ASPN mobilią komandą medicinine įranga, būtinomis darbo priemonėmis ir įsigis elektromobilį su nuosava elektros įkrovos stotele.

Siekiami rezultatai:

  • Įsteigtas Utenos regione paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems dienos centras, kuris suteiks dienos stacionaro paslaugų ne mažiau kaip 2 016 bet kokio amžiaus suaugusiems pacientams per metus (ne mažiau kaip 8 asmenims per dieną);
  • Padidintas ASPN paslaugų prieinamumas platesnei tikslinės grupės auditorijai;
  • Sumažintas ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo laikas;
  • Sumažintas išvengiamų hospitalizacijų skaičius;
  • Sumažinta pažeidžiamų asmenų socialinė atskirtis.

Už informacijos turinį atsako Utenos rajono savivaldybės administracija www.utena.lt

Daugiau informacijos apie ES paramą galite rasti www.esinvesticijos.lt

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas