Per savaitę nepaskerdę kiaulių praras kompensacijas

Žemės ūkio ministerija primena: artėja jau anksčiau pratęsto termino, per kurį nurodyta paskersti kiaules afrikinio kiaulių maro buferinėje zonoje, pabaiga. Anksčiau šis terminas buvo nurodytas iki lapkričio 1 d., vėliau pratęstas iki gruodžio 15 d.

Kiaulių laikytojai, auginantys ne daugiau kaip šimtą kiaulių ir kurių laikymo vietos patenka į afrikinio kiaulių maro buferinės zonos vietovių sąrašą, privalo iki š. m. gruodžio 15 d. paskersti kiaules savo reikmėms arba skerdyklose. Šis terminas nebus pratęstas, o nepaskerdusieji kiaulių ne tik praras kompensacijas, bet ir gali gauti nuobaudas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymų nevykdymo.
Prieš paskersdami gyvulius registruotose kiaulių laikymo vietose, kuriose deklaruotos laikomos kiaulės, kiaulių laikytojai turi apie tai informuoti teritorines valstybines maisto ir veterinarijos tarnybas ar įgaliotus veterinarijos gydytojus, kad atvykę specialistai galėtų atlikti kiaulių klinikinę apžiūrą ir atrinkti mėginius afrikinio kiaulių maro tyrimams.
Laiku įgyvendinę nurodymą kiaulių laikytojai galės kreiptis valstybės teikiamos kompensacijos, numatytos už buferinėje zonoje laikytų kiaulių paskerdimą.
Praėjusią savaitę Lietuvą pasiekė geros žinios: Europos Komisija padidino finansavimą dėl afrikinio kiaulių maro. Lietuva už išlaidas, patirtas vykdant AKM priemones, gaus daugiau kaip 1,9 mln. eurų paramos. Lietuvai bus kompensuota 75 proc. išlaidų, skirtų kompensuoti nuostolius kiaulių laikytojams už afrikinio kiaulių maro ligos sunaikintas arba priverstinai paskerstas kiaules, taip pat kompensuojant patalpų ir įrangos dezinfekcijos išlaidas, informacijos kampanijoms organizuoti, mėginiams imti ir laboratoriniams tyrimams atlikti, laboratorinei įrangai ir įrangai, skirtai gyvūnų gaišenoms sunaikinti, įsigyti išlaidas.

Žemės ūkio ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas