Paminėta Vaiko teisių konvencijos sukaktis

Lapkričio 20 d. suėjo 25-eri metai, kai buvo ratifikuota Jungtinių Tautų (JT) Vaiko teisių konvencija.
Vaiko teisių konvencija – tarptautinė konvencija (sutartis), nustatanti civilines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines vaikų teises. Šiame tarptautiniame teisės akte įtvirtintas pamatinis vaikų teisių apsaugos principas, t. y. vaiko interesų viršenybės principas; principo ištakos – 1959 m. JT Vaiko teisių deklaracijos preambulėje, kurioje pabrėžiama visos žmonijos pareiga vaikui duoti viską, ką ji turi geriausia. Konvencija taikoma vienodai visiems vaikams, nepriklausomai nuo to, kas jie yra ar iš kur jie kilę.

Utenos rajono savivaldybėje Vaiko teisių konvencijos sukaktis buvo paminėta, surengiant Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistų, socialinių darbuotojų ir globėjų susitikimą, kuriame buvo pristatyta pati Konvencija, jos priėmimo istorija, pagrindinės vertybės, reikšmė pasaulyje ir Lietuvoje, kalbėta apie tėvų pareigas ir šventą globėjų misiją. Susitikimo rengėjai – Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojai.
Vaiko teisių konvenciją susitikime pristatė Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė. Renginio viešnia – Utenos vaikų globos namų socialinė pedagogė Aida Zlataravičienė – kalbėjo apie globėjus, jų svarbą tėvų globos netekusių vaikų gyvenime ir auklėjime, nuo 2012 metų gyvuojančią programą GIMK (Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas), apžvelgė GIMK vykdymą Utenos rajone. 2012 m. tęstiniuose mokymuose dalyvavo 217 asmenų, GIMK mokytojai suteikė 60 konsultacijų globėjams, rūpintojams, įtėviams, globojamiems ir įvaikintiems vaikams, psichologai – 24, iš kurių 9 atvejai buvo tęstinis vaikų konsultavimas. 2013 m. jau buvo suteikta 153 konsultacijos. Psichologai dirbo su 45 globojamais vaikais, 58 globėjais ir suteikė jiems iš viso 272 konsultacijas. Įvadiniuose globėjų mokymuose dalyvavo 15 asmenų.
Susitikime dalyvavę globėjai, išklausę pranešėjų, pateikė nemažai klausimų, vyko diskusijos apie globojamų vaikų auklėjimą, priežiūrą, bendravimą su jais.

Utenos r. savivaldybės administracijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas