Nuo sausio 1-osios socialinės globos paslaugas teikia tik licencijuotos įstaigos

Nuo 2015 m. sausio 1 d. socialinę globą mūsų šalyje teikia tik licencijas įgiję socialinės globos teikėjai. Tikimasi, kad socialinės globos licencijavimas padės užtikrinti minimalią socialinės globos kokybę, teikiamą senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, vaikams, asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų. Šiuo metu suteikta daugiau kaip 590 licencijų teikti socialines globos paslaugas nuo 2015 metų.

Licencijas teikti socialinę globą turėjo įgyti stacionarios socialinės globos įstaigos, teikiančios paslaugas senyvo amžiaus, suaugusiems neįgaliems asmenims, likusiems be tėvų globos, neįgaliems vaikams, dienos socialinės globos įstaigos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinių paslaugų centrai, teikiantys socialinę globą į namus, psichosocialinės reabilitacijos įstaigos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, šeimynos, globojančios tėvų globos netekusius vaikus.

Licencijos išduotos įvertinus pagrindinius kriterijus, susijusius su socialinės globos įstaigų personalo skaičiumi ir struktūra, gyvenamųjų kambarių plotu, tenkančiu vienam gyventojui, higienos patalpų skaičiumi, saugumo užtikrinimu, personalo išsilavinimu ir kvalifikacija ir pan.

Nuo 2013 m. pradžios visos įstaigos galėjo įgyti licencijas socialinei globai teikti savanoriškai. Licencijavimo procesui palengvinti buvo sukurta ir įdiegta elektroninė sistema SGLIS (Socialinės globos licencijavimo elektroninė priemonė), per kurią registruotas vartotojas siunčia visus reikiamus dokumentus, be to, paraiška jau būna iš dalies užpildyta.

Iš viso Lietuvoje veikia apie 450 įstaigų, teikiančių socialinę globą. Siekiant užtikrinti sklandų procesą, kas mėnesį buvo renkama informacija iš savivaldybių, globos įstaigų apie pasirengimo licencijavimui eigą, lankytos įstaigas ir pan. Su probleminėmis įstaigomis, kurios paskutinį šių metų ketvirtį dar nebuvo kreipęsi licencijos, bei savivaldybėmis, kurių teritorijoje tokios įstaigos veikia, ministerijos iniciatyva organizuoti pasitarimai. Tokios įstaigos bei savivaldybės paragintos kuo skubiau numatyti reikiamas priemones tam, kad ir po 2015 m. sausio 1 d. būtų užtikrintas globos tęstinumas visiems socialinės globos gavėjams.

Reikalavimas įgyti licenciją socialinei globai teikti buvo numatytas 2006 m. priimtame Socialinių paslaugų įstatyme. Siekiant suteikti socialinės globos teikėjams ilgesnį laikotarpį pasirengti, licencijavimo data kartą buvo nukelta – planuota reikalavimą gauti licenciją socialinės globos teikėjams taikyti nuo 2010 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas