Mūsų parapijų dvasininkus keičia kiti

Panevėžio vyskupijai priklausančiose bažnyčiose – daug pasikeitimų. Kai kurie parapijiečiai gaus naujus klebonus ir dekanus. Skelbiama, kad kun. Kęstutis Palepšys atleistas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijos administratoriumi. Jį pakeis kun. Algis Neverauskas, kuris atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono, Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratoriaus, bei Biržų dekanato dekano pareigų. Pasikeitimų sulauks ir Leliūnų Šv. Juozapo parapija: kun. Stasys Tamulionis atleistas iš Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebono, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu ir Geležių Šv. Juozapo parapijos administratoriumi bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos – Panevėžio miesto ir rajono skyriaus bendruomenės kapelionu. Šį dvasininką pakeis kun. teol. lic. Andrius Šukys.

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kun. Eugenijus Troickis atleistas  iš Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros  parapijos administratoriaus ir iš Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapeliono pareigų ir paskirtas  Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebonu ir Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo  bei Daunorių Švč. Jėzaus Širdies parapijų  administratoriumi.
Kun. Kęstutis  Palepšys atleistas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebono pareigų ir paskirtas  Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijos administratoriumi.
Kun. Jonas Morkvėnas atleistas iš Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos ir  Geležių Šv. Juozapo parapijos administratoriaus, bei iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos – Panevėžio miesto ir rajono skyriaus bendruomenės kapeliono pareigų ir paskirtas Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu,  Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratoriumi ir laikinu  Biržų  dekanato dekanu.
Kun. Algis Neverauskas atleistas  iš  Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono,  Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratoriaus, bei  Biržų  dekanato dekano pareigų ir paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonu.
Kun. Egidijus Vijeikis atleistas iš  Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebono pareigų ir Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo  bei Daunorių Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Kamajų šv. Kazimiero parapijos klebonu ir Salų šv. Kryžiaus bei Duokiškio šv. Onos parapijų  administratoriumi.
Kun. teol. lic.  Andrius Šukys atleistas    iš Kamajų šv. Kazimiero parapijos klebono ir Salų šv. Kryžiaus bei Duokiškio šv. Onos parapijų  administratoriaus pareigų ir paskirtas Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonu, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi.
Kun. Stasys Tamulionis  atleistas iš  Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebono, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu ir  Geležių Šv. Juozapo parapijos administratoriumi bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos – Panevėžio miesto ir rajono skyriaus bendruomenės kapelionu.
Kun. Povilas  Juozėnas atleistas iš Kazliškio Švč. Mergelės Marijos parapijos  administratoriaus pareigų ir paliekamas reziduoti Kazliškio parapijoje.
Kun. Eimantas  Novikas paskirtas Kazliškio Švč. Mergelės Marijos  parapijos administratoriumi, paliekant visas kitas turimas pareigas.
Kun. Ernestas Želvys atleistas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro  pareigų ir paskirtas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.
Kun. Dainius Kaunietis atleistas  iš Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro  pareigų ir paskirtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.
Kun. Normundas Figurinas  paskirtas  Biržų Šv. Jono Krikštytojo,  Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų vikaru.
Kun. Vitalijus Kodis paskirtas vyskupijos kurijos notaru.
Diak. Vilius Valionis atleistas  iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos sielovados bendradarbio pareigų ir paskirtas  sielovados bendradarbiu Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijoje.

Laikraščio „Utenos diena“ ir Panevėžio vyskupijos kurijos inf.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas