Ką turėtų žinoti darbdaviai, išleidžiantys darbuotoją į privalomąją karo tarnybą

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) darbuotojams, pašauktiems atlikti privalomąją karo tarnybą, ir jų darbdaviams primena jiems įstatymais nustatytas teises ir pareigas.

Atleidimas – ne iš darbo, o nuo darbo

Pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje dirbantys karo prievolę atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai įstatymų nustatyta tvarka yra atleidžiami nuo darbo garantuojant jiems darbo vietą bei pareigas. Atsižvelgiant į šias garantijas, privalomoji karo tarnyba negali būti priežastimi nutraukti darbo santykius – darbo santykiai su šiais asmenimis formaliai tęsiasi ir karo tarnybos metu. Kadangi nei Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, nei Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas nenumato, kokiu konkrečiu būdu darbdavys turėtų įforminti karo tarnybą atliekančio darbuotojo atleidimą nuo darbo, tai gali būti nustatyta ūkio subjekto vidiniu dokumentu, pvz., darbdavio įsakymu. Atleidžiant darbuotoją nuo darbo, su šiuo darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje daromas įrašas dėl karo prievolės, o pasibaigus karo prievolės atlikimo laikui darbuotojas turi teisę grįžti į darbo sutartimi sulygtą darbą.

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose – specialus žymėjimas

Karo prievolininkų darbe nebūtas laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimas sutartiniu žymėjimu „KT”, jei darbdavys nėra patvirtinęs kitokio žymėjimo, kuris naudojamas įmonėje. Specialiu žymėjimu žymimas ir darbo laikas, kuriuo šauktinis vyksta į vietinę teritorinę karinę įstaigą ar tikrinasi sveikatą. Jei tą dieną darbuotojas dirba ir tik dalį laiko skiria pasirengti privalomajai karo tarnybai, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pažymimas faktiškai dirbtas laikas ir prievolei vykdyti skirtas laikas. Darbuotojo rašytiniu prašymu registracijai ir sveikatos patikrinimui jam gali būti skiriama laisva diena – darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ji taip pat žymima specialiu, darbdavio nustatytu, žymėjimu.

Karo prievolininkui moka valstybė

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas, karo tarnybos laikas neįskaitomas į darbo laiką, todėl už šį laikotarpį darbdavys darbo užmokesčio nemoka. Darbdaviams nėra nustatyta ir pareiga mokėti darbo užmokestį už tą darbo laiką, kai šauktiniams tikrinama sveikata ar jie vyksta į vietinę teritorinę karinę įstaigą.

Atostogos suteikiamos kaip už darbo metus

Privalomosios karo tarnybos laikas, kai asmuo gauna Karo prievolės įstatymu įtvirtintą piniginę išmoką, turėtų būti įskaitomas į darbo metus ir už jį turi būti suteikiamos atitinkamos trukmės kasmetinės atostogos.

udiena.lt ir VDI inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas