Dėl visuotinio narių susirinkimo sprendimų

Informuojame, kad balandžio 26 d. įvyko pakartotinis Utenos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame, balsuodami išankstinio balsavimo biu­leteniais, dalyvavo 178 balso teisę turintys nariai iš 1 759 (10,1 proc.).

Vadovaudamiesi LR kreditų unijų įstatymu infor­muojame apie 2021-04-26 įvykusio pakartotinio vi­suotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

1. teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita;

2. teigiamai įvertinta valdybos ataskaita;

3. teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita;

4. patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys;

5. nutarta visą nepaskirstytąjį pelną – 90,15 tūkst. Eur – pervesti į rezervinį kapitalą;

6. patvirtinta pajamų ir išlaidų sąmata 2021 metams.

Su nutarimais ir kitais dokumentais galite susi­pažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Aušros g. 34-3, Utena.

Beje, šiemet dalyvauti susirinkime skatinome: dešimčiai susirinkimo dalyvių padovanosime LKU grupės skėčius, o vienam laimingajam – elektrinį paspirtuką. Visi dovanų laimėtojai iš dalyvių sąra­šo jau išrinkti atsitiktine tvarka ir su jais bus su­sisiekta asmeniškai. O pagrindine dovana – pa­spirtuku – jau džiaugiasi mūsų narys Rimvydas. Sveikiname laimėtojus!

Andrius MACKONIS, Utenos kredito unijos administracijos vadovas

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas