Bedarbių laukia naujas projektas

Šių metų gruodžio 1 d. Utenos teritorinės darbo biržos Utenos skyriaus duomenimis, buvo įregistruota 2446 bedarbiai (669 bedarbiais mažiau nei praėjusiais metais). Jie sudarė 9,6 proc. visos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų. Tarp jų – jaunesnių kaip 25 metų amžiaus 243 (9,9 proc.). Jaunimo nedarbas sudarė 4,9 proc.

Per praėjusį mėnesį užregistruota 175 laisvos darbo vietos. Daugiausia galimybių įsidarbinti turėjo darbo biržoje įsiregistravę tolimųjų reisų vairuotojai, pardavėjai, pardavimo vadybininkai, automobilių šaltkalviai. Išlieka paklausa asmenims be kvalifikacijos (darbininkams, pagalbiniams darbininkams, valytojams).
Per lapkričio mėnesį į darbo rinką sugrįžo 423 darbo ieškantys asmenys bei padėta įsidarbinti 128. Savarankišką veiklą pradėjo 42 bedarbiai, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn. Aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse lapkričio mėn. pradėjo dalyvauti 48 asmenys, daugiausia 22 iš jų arba 45,8 proc. – įdarbinimo subsidijuojant priemonėje ir 16 iš jų arba 33,3 proc. – profesinio mokymo priemonėje.
„Įgyk paklausią profesiją” – startuojantis nuo gruodžio naujas projektas, skirtas registruotiems bedarbiams. Darbingo amžiaus nedirbančių gyventojų turi galimybę įgyti naują kvalifikaciją arba patobulinti turimą bei dalyvauti profesinio mokymo priemonėje. Šį projektą įgyvendina Lietuvos darbo birža Europos socialinio fondo lėšomis.

Utenos teritorinės darbo biržos Utenos skyriaus inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas