Asbestiniams stogams keisti – parama ir šiemet

2019 metais vėl numatyta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“. Paraiškos bus pradėtos rinkti balandžio 1 d. Baigtos – gegužės 31 d.

Kaimuose – taip, sodų bendrijose – ne

Pagal priemonės veiklos sritį remiamas gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui arba asmenims, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.
Paramos lėšomis galima keisti stogus tik tų namų, kurie yra kaimo vietovėje (ne daugiau kaip 6 000 gyventojų). Kitaip tariant, savivaldybių centruose arba sodų bendrijose keisti asbestinės stogo dangos pareiškėjai negalės. O kaimo gyventojai, gyvenantys dvibutyje ar daugiabutyje name, gaus paramą tik tuo atveju, jeigu yra numatę keisti visą namo stogą.
Labai svarbus bendrasis tinkamumo reikalavimas yra susijęs su nekilnojamuoju turtu – t. y. tuo namu, kurio stogą ketinama keisti. Pareiškėjas turi būti teisėtas namo valdytojas, jo gyvenamoji vieta turi būti deklaruota būtent šiame name.
Dar viena tinkamumo sąlyga – pareiškėjas priklauso savivaldybei, kuri turi patvirtintą asbesto šalinimo programą. Tiesa, dėl šio kriterijaus pareiškėjai gali būti ramūs – šiuo metu visos savivaldybės yra pasitvirtinusios minėtą programą.
Reikėtų pažymėti, kad, jeigu pareiškėjai dalyvauja kitose investicinėse KPP priemonėse, jie vis tiek gali teikti paraišką dėl paramos asbestinių stogų dangoms keisti.

Kaip reitinguojamos paraiškos?

Maksimali paramos suma vienam projektui – 2 000 Eur. Didžiausias paramos intensyvumas – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamų išlaidų kategorijai priskiriami asbestinių atliekų transportavimas iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugos, statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, kitos statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti.
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, pareiškėjas turi finansuoti savo piniginiu įnašu. Skirtingai nei kitose KPP priemonėse, jam nereikia pateikti dokumentų, pagrindžiančių finansines galimybes. Nacionalinei mokėjimo agentūrai priėmus sprendimą skirti paramą, namo savininkas privalo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių.
Dar vienas svarbus paramos aspektas yra kriterijai, pagal kuriuos reitinguojamos paraiškos, kai jose prašoma suma viršija visą skirtą sumą.
Pirmas kriterijus – pareiškėjas kaimo vietovėje vykdo nepertraukiamą ekonominę ar profesinę veiklą. Jei tai daro nuo pusės metų iki vienų metų, jam skiriama 10 balų, jei nuo vienų iki dvejų, – 20 balų, ilgiau kaip dvejus metus, – 30 balų. Beje, nebūtina vykdyti ekonominę ar profesinę veiklą tame pačiame kaime, kuriame bus keičiamas namo stogas. Tai gali būti skirtingos vietovės, tačiau svarbu, kad joms būtų priskirtas kaimo statusas.
Antras atrankos kriterijus – pareiškėjo gyvenimo kaime trukmė. Jeigu asmuo gyvena nuo metų iki dvejų, jam skiriama 10 balų, jeigu nuo dvejų iki trejų, – 20 balų, jeigu ilgiau kaip trejus metus, – 30 balų. Vėlgi gali būti atvejų, kai pareiškėjas metus gyveno viename kaime, tuomet – kitame. Šis laikotarpis sumuojamas, svarbu, kad būtų nepertraukiamas.
Trečias atrankos kriterijus yra susijęs su paties pareiškėjo statusu. Kai investuojama į namą, kuriame gyvenamąją vietą deklaruojantis asmuo turi negalią, yra nedarbingas (nedarbingumo lygis – iki 55 proc.) arba sulaukęs pensinio amžiaus, – skiriama po 10 balų.
Dar vienas atrankos kriterijus yra palankus daugiavaikėms šeimoms. Tuomet skiriama 20 balų.
Paskutinis kriterijus yra susijęs su mažamečiais vaikais. Jeigu jie gyvena name, kurio stogas keičiamas, pareiškėjui skiriama 10 balų. Minimalus atrankos balų skaičius – 30. Maksimalus – 100.

Naudingi pakeitimai

Praėjusiais metais priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse buvo atlikti pakeitimai. Pakeista ir paraiškos forma. NMA nustatė devynių stogo dangų ir būtiniausių elementų (lietvamzdžių, karnizų ir pan.) įkainius. Jie skelbiami www.nma.lt tinklalapyje.
Planuojantiems teikti paraiškas tai – didžiulis palengvinimas, nes nebereikia atlikti detalių skaičiavimų. Žinoma, gali būti atvejų, kai pareiškėjai pasirinks NMA neįkainotas stogo dangas. Tokiu atveju kartu su paramos paraiška turi būti pateikti trys komerciniai pasiūlymai.
Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

„Etaplius.lt” archyvo nuotr.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas