Vilija Blinkevičiūtė: „Europos Parlamentas: daugiau lėšų vaikams ir jaunimui“
LietuvaVilija Blinkevičiūtė: „Europos Parlamentas: daugiau lėšų vaikams ir jaunimui“
2018 lapkričio 26, Pirmadienis 08:53

Vilija Blinkevičiūtė: „Europos Parlamentas: daugiau lėšų vaikams ir jaunimui“

Vilija Blinkevičiūtė: „Europos Parlamentas: daugiau lėšų vaikams ir jaunimui“
 • Rimantas KATKEVIČIUS

Su Europos Parlamento nare, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke socialdemokrate Vilija BLINKEVIČIŪTE kalbėjomės apie Europos Sąjungos aktualijas. Pokalbį pradedame apie Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš Europos Sąjungos (ES).

Gerbiama Vilija, ar pavyks apginti ES piliečių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, teises po „Brexit“ – po to, kai Didžioji Britanija pasitrauks iš ES?

Suprantu, kad atsakymas į šį klausimą svarbus dešimtims, o gal ir šimtams tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių. Gyvenančių ir čia, Lietuvoje, ir ten, Didžiojoje Britanijoje.
Europos Parlamentas dėl „Brexit" pareiškė labai aiškiai: svarbiausia – Europos piliečiai. Paraginome apsaugoti trijų milijonų ES piliečių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, ir milijono britų, gyvenančių ES šalyse, teises.
Preliminarus susitarimas dėl išstojimo sutarties pasiektas. Numatoma, jog ES ir JK piliečiai, taip pat jų šeimų nariai, gali toliau gyventi, dirbti ar studijuoti naudodamiesi tokiomis pat teisėmis, kaip tos šalies, kurioje jie yra, piliečiai. Tai taikytina visiems piliečiams, atvykusiems iki 2021 metų. Jie išlaikys teisę į sveikatos priežiūrą, pensijas ir kitas socialinės apsaugos išmokas.

Sukanka metai, kai ES nusprendė pradėti įgyvendinti ambicingą iniciatyvą – Socialinių teisių ramstį. Ar šis projektas vis dar aktualus?

Neabejotinai. Socialinis saugumas, kurio neturėtų pažeisti jokios ekonominės ir finansų krizės, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, kokybiškas darbas ir tvirtos garantijos darbe – tai tik dalis žmonių lūkesčių, kurių, deja, vis dar nesugebama tinkamai patenkinti. Todėl socialinės Europos stiprinimas turi būti pirmaeilis tikslas. Esu tikra, kad tai svarbu ir Lietuvos žmonėms.

Kas per šiuos metus padaryta įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį?

Džiugu, kad šį kartą siekis suteikti žmonėms naujų ir veiksmingesnių socialinių teisių neliko vien popieriuje. Europos Parlamente jau svarstome trijų ES teisės aktų projektus, pradėta įgyvendinti nemažai kitų priemonių.
Direktyvos projekte dėl geresnio darbo ir šeimos derinimo įteisinamos apmokamos tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos, kurios skatina tėvus dalyvauti prižiūrint vaiką, taip pat ne mažiau 5 dienų prižiūrinčiųjų asmenų apmokamos atostogos. Tėvams numatomi susitarimai dėl lanksčių darbo sąlygų. Pateikti siūlymai, kaip gerinti ikimokyklinio vaikų ugdymo ir priežiūros sąlygas.
Naujos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų tikslas – gerinti darbuotojų darbo sąlygas. Tai ypač aktualu žmonėms, kurie dirba pagal netipines darbo sutartis arba savarankiškai. Tokių ES priskaičiuojama net 40 proc. Parengtos ir rekomendacijos stiprinti šių darbuotojų socialinę apsaugą.
Pritarėme reglamentui dėl Europos darbo inspekcijos, kuri turi padėti užtikrinti darbo teises 17 mln. ES piliečių, dirbančių kitose šalyse, įsteigimo. Ši institucija aktuali ir svetur dirbantiems Lietuvos piliečiams.
Pradėtas įgyvendinti veiksmų planas, kaip sumažinti moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus, kuris išlieka apie 16 proc. ir dėl ko moterys ES gauna beveik 40 proc. mažesnes pensijas.

Kokias socialines iniciatyvas teikia Europos Parlamento socialdemokratai?

Išskirčiau tris iniciatyvas.
Mes siūlome ES lygmeniu įteisinti minimalias pajamas, kurios garantuotų žmonėms apsaugą nuo skurdo ir socialinės atskirties. Ir pensijos, ir atlyginimai, ir piniginė parama ar vaiko pinigai turi būti tokie, kad neleistų skursti.
Kita mūsų iniciatyva, prie kurios esu daug prisidėjusi asmeniškai – Vaikų garantija gauti tinkamą mitybą, gyvenimo sąlygas, nemokamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros bei ugdymo paslaugas.
Taip pat esame pateikę savo iniciatyvas dėl naujo daugiamečio ES biudžeto. Reikalaujame nemažinti lėšų sanglaudos ir žemės ūkio sričiai bei numatyti būtinas lėšas socialinėms programoms įgyvendinti.

Socialinėms ES programoms bus skirta daugiau lėšų?

Europos Komisijos pateiktame 2021–2027 metų ES biudžeto projekte buvo siūloma mažiau. Tačiau praeitą savaitę Strasbūro plenarinėje sesijoje balsavome už didesnes investicijas į socialinę sritį.
Siūlome dvigubai daugiau lėšų skirti kovai su jaunimo nedarbu, trigubai – programai „Erasmus+", kuri suteikia jaunimui galimybes mokytis, stažuotis, įgyti patirties ir savanoriauti užsienyje. Būtina didinti finansavimą ir Europos socialiniam fondui, kuris ypač svarbus kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi. O Vaikų garantijos iniciatyvai prašome skirti beveik 6 mlrd. eurų. Tikiuosi, kad mūsų siūlymai bus priimti. Esame pasirengę tolimesnei kovai už socialinę Europą.

             

 

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Minimalus atlyginimas turi būti ir padoresnis, ir teisingesnis“

  Europos Komisija jau pradėjo konsultacijas su socialiniais partneriais – darbdaviais ir profesinėmis sąjungomis – dėl minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA) skaičiavimo. Siūloma tartis dėl vienodos MMA skaičiavimo metodikos visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Europos Komisija siekia gauti informacijos, kaip būtų geriausia užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas ES gautų teisingą MMA, užtikrinantį padorų pragyvenimą. Pokalbis su socialdemokrate Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininke.

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Pirmiausia – investicijos į žmones, o ne viršpelniai“

  Dirbantis žmogus neturi skursti ir negali būti išnaudojamas. O tais, kurie negali tinkamai dirbti, turi būti pasirūpinta. Būtent tokius šių metų Europos Parlamento sprendimus išskiria Vilija Blinkevičiūtė.

  Apie priimtus ir būsimus sprendimus – pokalbis su Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nare Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininke V. Blinkevičiūte.

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Investicijos į vaikus ar vaikiški bilietai į skurdą?“

  Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narė, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė Vilija Blinkevičiūtė įsitikinusi: ir Europos Sąjunga, ir Lietuva vis dar per mažai investuoja į vaikus.

  Europarlamentarė teigė, kad vaikai turi tapti pirmuoju valstybės investicijų pasirinkimu, ir klausė: „Ką renkamės: investicijas į vaikus ar vaikiškus bilietus į skurdą?“

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Gerovės valstybė savaime neatsiranda“

  Po Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų prasidėjo naujas mūsų valstybės ir visos Europos Sąjungos etapas, su kuriuo žmonės sieja ir geresnio gyvenimo lūkesčius.

 • Vilijai Blinkevičiūtei – vėl atsakingos pareigos Europos Parlamente

  Liepos mėnesio pradžioje darbą pradėjusiame naujajame Europos Parlamente Lietuvos atstovei Vilijai Blinkevičiūtei vėl patikėtos atsakingos pareigos – ji išrinkta Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmąja vicepirmininke. Tai – aukščiausios pareigos, šioje kadencijoje tekusios Lietuvoje išrinktiems europarlamentarams. Dalį praėjusios kadencijos V. Blinkevičiūtė vadovavo Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui.

  Pokalbis su Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nare Vilija BLINKEVIČIŪTE.

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Trupiniai nuo kylančios ekonomikos stalo – dar ne pyragai“

  Europa kreipiama žingsniuoti socialiniu, žmonėms saugesniu ir teisingesniu keliu. Taip apie Europos Parlamento darbą teigė jo narė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė, socialdemokratė.

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Keliaujant svarbu nepamiršti savo teisių“

  Europos Parlamentas kartu su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis yra priėmęs teisės aktų, kurie svarbūs keliaujantiems žmonėms. Ką svarbu žinoti, jei keliaujate po ES ar net už jos ribų? Pokalbis su Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja.

 • V. Blinkevičiūtė: „Dėl pensinio amžiaus didinimo negali būti net kalbų“

  Lietuvoje valdantieji skuba įgyvendinti pensijų ir mokesčių reformą. Kaip šias reformas vertinti ir ko iš jų tikėtis dabartiniams ir būsimiems pensininkams? Vis dažniau kalbama ir apie pensinio amžiaus didinimą. Ką tokiais atvejais valstybėms rekomenduoja Europos Parlamentas?
  Pokalbis su Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, LSDP pirmininko pavaduotoja.

 • Vilija Blinkevičiūtė: „Moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai – vis dar per dideli“

  Europos Parlamentas ypač daug dėmesio skiria lyčių lygybei. Teikiami pasiūlymai, kaip didinti moterų ekonominę galią, derinti darbą, karjerą ir šeimos gyvenimą, kaip mažinti moterų skurdą.
  Vis dėlto moterims vis dar sunku lygiuotis į vyrus, o moterų darbas dažnai vertinamas per menkai.
  Kodėl vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas nemažėja? Ką daryti, kad situacija keistųsi? Pokalbis su Vilija BLINKEVIČIŪTE, Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:5124
Vakar apsilankė:11903
Šią savaitę apsilankė:49288
Šį mėnesį apsilankė:328062
Viso (nuo 2015-02-16):13775128
Šiuo metu naršo:
106
2020-05-29
MENŲ KALVĖ - Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!