Valstybė ir Europos Sąjunga investuoja į Utenos regiono kultūros objektus
KultūraValstybė ir Europos Sąjunga investuoja į Utenos regiono kultūros objektus
2017 gruodžio 06, Trečiadienis 10:41

Valstybė ir Europos Sąjunga investuoja į Utenos regiono kultūros objektus

Valstybė ir Europos Sąjunga investuoja į Utenos regiono kultūros objektus

Vienas iš Vyriausybės prioritetų yra regionų skatinimas. Didelis dėmesys yra skiriamas kultūros objektams bei apskritai kultūrai. Nedideliame miestelyje prie bibliotekos matydami renovacijos darbus arba atnaujinamą dvarą, vienuolyną nesusimąstome, kas lemia šių kultūros objektų atgimimą, kodėl būtent jie ir kas juos finansuoja. Su LR kultūros ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistu Andriumi Jautakiu kalbėjomės apie šias investicijas ir kaip bei kokie projektai remiami.

Kaip Europos Sąjungos (ES) investicijos kultūrai paskirstomos regionams?
Kultūros ministerija ir ES, pastaruoju metu investuodamos į Lietuvos regionų kultūros objektus, iš viso skiria 199 mln. eurų investicijų iš 2014–2020 metų aktualizavimo programos. Ji, beje, orientuota į vertingiausių bei didžiausią pritaikymo visuomenei potencialą turinčių kultūros paveldo ir kultūros infrastruktūros objektų aktualizavimą. ES projektus remia 85 proc., o vietos savivaldybėms reikia prisidėti tik 15 proc. Utenos regiono paveldo ir infrastruktūros projektams skirtas palyginti didesnis finansavimas nei kitiems regionams. Tai lėmė kokybiškesni, labiau įtikinantys rinkodaros planai, jų poreikio pagrįstumas bei prieinamumas žmonėms. Utenos regiono kultūros paveldo projektams skirta 1 186 384,81 Eur. Kultūros infrastruktūrai – 4 741 188,11 Eur. Iš kurių net 3 400 000 Eur – Lietuvos tnokosmologijos muziejui Molėtų rajone. Jis Utenos regione – vienintelis valstybinio pavaldumo objektas, gavęs iš minėtos programos finansavimą, todėl ir išskirtas, o visi kiti priklauso savivaldybėms.

Kas lemia vienų ar kitų projektų tinkamumą ir kaip paskirstomi finansai?
Kaip paskirstyti regiono finansus, ministerija nekontroliuoja. Galima daryti vieną labai stambų projektą arba kelis mažesnės apimties. Būtent tai ir pasirinko Utenos regiono plėtros taryba, sudaryta iš savivaldybių merų bei tarybų narių, kuri ir paskirstė finansavimą. Kai kurie pinigai jau buvo panaudoti, kiti jau paskirti kiekvienai regiono savivaldybei. O juos pagal poreikius skirstosi pačios savivaldybės.

Kokie lūkesčiai po įgyvendintų projektų?
ES kultūros objektams pinigus skiria ne todėl, kad būtų gražiau ar pastatas atrodytų kokybiškiau ir teiktų tas pačias paslaugas, kurias teikė iki investicijų. Pinigai skiriami su tikslu, kad objektai būtų skirti ir pritaikyti žmonių poreikiams, atsirastų daugiau papildomų veiklų. Kaip antai, renovavus dvarą ar vienuolyną turėtų atsirasti patrauklus kultūros židinys: tiek vietinių, tiek aplinkinių žmonių traukos vieta, kurioje vyktų įvairūs renginiai bei veiklos. Atnaujinus tokį kultūros centrą norima, kad būtų pasiūlytos principingai naujos veiklos, suburiančios bei sutraukiančios žmones veikti ir užsiimti jomis kartu.

Apskritai Kultūros ministerija su ES pinigais bando „parduoti“ savo pavaldžioms įstaigoms naują, modernų mąstymą bei požiūrį į jų darbą ir paslaugų prieinamumą. Reikia galvoti, kokią vietą šis kultūros paveldo ar infrastruktūros projektas užima mieste ar kaime ir kaip jį pritaikyti žmonėms plačiąja prasme.

ES investicijos, administruojamos LR kultūros ministerijos,pasieks arba jau pasiekė šiuos objektus:
• Ignalinos biblioteką;
• Antazavės dvarą;
• Videniškių vienuolyną;
• Utenos dailės mokyklą;
• Lauko estradą Molėtuose;
• Okuličiūtės dvarelį Anykščiuose;
• Lietuvos etnokosmologijos muziejų;
• Zaraso ežero salos renginių infrastruktūrą;
• Buvusią „Sedulinos" mokyklą Visagine – pastatas bus pritaikytas Kultūros, turizmo ir verslo centrui.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi
Vytautas AUKŠTAITIS

Projektas „Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – informavimas apie veiksmų programą", projekto Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0007, finansuojamas Europos socialinio fondo finansuojamo veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų  programą ir jai vertinti" ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Daugiau informacijos www.esinvesticijos.lt.

Autoriaus nuotr.

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Kultūros išsiilgusiems uteniškiams – išskirtinis pasiūlymas

  Utenos kultūros centras šiomis dienomis negali susitikti su savo bendruomene, brangiausiais žiūrovais, kolektyvų nariais ir visais žmonėmis, kurie dabar turi daugiau laiko praleisti namuose, todėl kviečia nufilmuotus renginius žiūrėti virtualioje erdvėje.

 • Kaista Utenos kultūrininkų kurstomas aistrų katilas (III)

  Tęsiame žurnalistinį tyrimą apie Utenos kultūros centro (toliau – UKC) direktoriaus Eriko Druskino vadovavimo metodus. Tyrimą pradėjome, kai prieš UKC vadovą ėmė kilti Utenos visuomenė, kuri krei­pėsi į Utenos rajono valdžią ir prašė įvertinti jo vei­klą. Rašyti kreipimąsi paskatino E. Druskino veikla UKC, kai jis išardė kelis mėgėjų kolektyvus, atleido arba privertė išeiti 20 darbuotojų.

 • Kaista Utenos kultūrininkų kurstomas aistrų katilas (I)

  Beveik prieš metus į Utenos kultūrinį dangų kaip ko­meta įsiveržė naujasis Utenos kultūros centro (toliau – UKC) direktorius Erikas Druskinas. Solidžią veiklos programą pristatęs ir gausybę idėjų pažėręs naujasis UKC vadovas buvo liaupsinamas Utenos rajono val­džios atstovų, iš dramos ir lėlių teatrų režisieriaus tikė­tasi permainų bei naujovių. Per beveik metus E. Drus­kinas pasiūlė Utenos visuomenei kelis naujus renginius ir festivalius, bet panašu, kad įtiko jis ne visiems. Jau greit pasklido kalbos apie kelių UKC mėgėjų kolekty­vų išardymą, žmonių atleidimus ir kt. Regis, jau iš ke­lių Lietuvos miestų išprašytas UKC direktorius vėl ke­lia pasipiktinimų bangą ir sumaištį tarp darbuotojų jo vadovaujamoje įstaigoje bei Utenos visuomenėje.

 • Nusipelniusiems mėgėjų teatro kūrėjams bus įteikti Metų apdovanojimai

  Didžiausia Lietuvos mėgėjų teatro šventė „Tegyvuoja teatras“ kovo 23 dieną teatro gerbėjus kviečia į Varėnos kultūros centrą. Iškilmingame renginyje, skirtame Tarptautinei teatro dienai paminėti, ryškiausiems mėgėjų teatro kūrėjams bus išdalyta net dešimt „Tegyvuoja teatras“ statulėlių.

 • Laukiame stipraus kultūros vėjo gūsių

  Nuo šio rudens Utenos regiono savivaldybės, kaip ir kitų Lietuvos regionų savivaldybės, į savo rankas perima kultūrinio gyvenimo kūrimą ir papildomą biudžetą. Kultūros ministerija įgyvendino vieną iš savo planų – decentralizuoti kultūros finansavimą ir atiduoti savivaldybėms teisę pačioms spręsti, kokie kultūros ir meno projektai jų regione svarbiausi, kokie menininkai laukiamiausi. Parengta Tolygios kultūrinės raidos programa yra skirta tam, kad įveiktume kultūrinę atskirtį tarp regionų ir didmiesčių.

 • Utenos kultūros centro dailės galerijoje atidaryta išskirtinė paroda

  Praėjusią savaitę Utenos kultūros centro dailės galerija nušvito ryškiomis tarptautinio projekto „Susitikimas ant tilto/ Rendez-vous sur ie pont“ spalvomis. Čia eksponuojami Prancūzijos dailininkų Isidore Krapo, Christophe Massé, Franck Garcia ir mūsų šalies menininkų Arvydo Šaltenio, Lilijos Puipienės, Editos Rakauskaitės, Romualdo Balinsko ir uteniškės Jūratės Mitalienės darbai.

 • Utenoje pagerbti kultūros šviesos nešėjai

  Utenoje pirmą kartą pagerbti mūsų krašto kultūrai nusipelnę žmonės, savo darbais Utenos vardą garsinantys ne tik šalyje, bet ir už jos ribų. Gausus būrys kultūros darbuotojų, menininkų gruodžio 28 dieną Utenos rajono savivaldybės administracijoje dalyvavo apdovanojimų ceremonijoje ir už reikšmingiausius 2017 metų pasiekimus, Utenos vardo garsinimą ir svarų indėlį puoselėjant Lietuvos kultūrą buvo pagerbti padėkomis bei atminimo ženkliukais.

 • Europos Sąjungos lėšos – regiono kultūrai

  Regione gyvenantys žmonės dažnai pajaučia didesnę atskirtį nuo kultūrinių, pramoginių įvykių nei, tarkim, didžiųjų miestų gyventojai. Todėl labai svarbu regionuose išlaikyti kultūrinius židinius. Utenos regione atsiranda vis daugiau kultūros židinių, kurie labai svarbūs tos vietovės bendruomenei. Prie to nemaža dalimi prisideda įvairūs projektai, finansuojami tiek Europos Sąjungos (ES) fondų, tiek Kultūros ministerijos lėšomis.

 • Pristatyti dviejų skirtingų regionų kultūrų skirtumai

  Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrija, kuriai vadovauja Zita Mackevičienė, Utenos visuomenei pristatė įdomų projektą „Rytai–Vakarai 20", kuriame atsispindėjo ne tik dviejų regionų kultūra, bet ir visų kultūros bei meno sričių bendra veikla Utenos ir Klaipėdos kraštuose. Tarp Mažosios Lietuvos ir Rytų Aukštaitijos per 20 veiklos ir bendravimo metų susikaupė nemažai patirties, atskleidžiančios jų savitumą, skatinančios kultūrinį turizmą, bendruomeniškumą, įtraukiančios į kultūrinę veiklą visas vietos gyventojų socialines grupes, populiarinančios profesionalųjį meną.

 • Asta Motuzienė: „Kas nedirba, tas neklysta“

  Šių metų balandžio mėnesį Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vadovė Liana Ruokytė-Jonsson paskyrė premijas geriausiems 2016-ųjų šalies kultūros centrams. Vertinimo komisijos išvadose rekomenduoti net trys kultūros židiniai – Rietavo savivaldybės kultūros centras, Klaipėdos rajono Priekulės kultūros centras bei Utenos, jie ir buvo apdovanoti. Mūsų miesto kultūros centras įvertintas aukščiausia kategorija. Kokiomis nuotaikomis gyvena įstaigos darbuotojai, kas pasikeitė po apdovanojimo ir kas numatyta artimiausiuose planuose, „Utenos dienos" skaitytojams atsakė Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:520
Vakar apsilankė:5867
Šią savaitę apsilankė:6387
Šį mėnesį apsilankė:39104
Viso (nuo 2015-02-16):14063096
Šiuo metu naršo:
73
2020-07-07
MENŲ KALVĖ – Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!