Siekiantiems jaunojo ūkininko statuso – svarbi informacija

Jaunieji ūkininkai – juridiniai asmenys, pateikę paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti, iki liepos 25 dienos privalo pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) sąrašus apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.

Išmoka jaunajam ūkininkui skiriama kasmet vienam pareiškėjui ne ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį, kai jis einamaisiais metais deklaruoja naudmenų plotus, atitinkančius pagrindinės tiesioginės išmokos reikalavimus. Jaunasis ūkininkas gali būti fizinis asmuo arba juridinis asmuo.

Jei pareiškėjas, siekiantis jaunojo ūkininko išmokos, yra juridinis asmuo, jis ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 25 dienos privalo pateikti NMA sąrašus apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje. Jeigu einamaisiais metais nustatoma, kad juridinio asmens veikloje dalyvaujantys nauji fiziniai asmenys neatitinka reikalavimų, išmoka jaunajam ūkininkui neskiriama.
Minėtus sąrašus dar galima pateikti pavėluotai – iki rugpjūčio 19 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos jaunajam ūkininkui suma mažinama 1 proc. Po šios datos juridinio asmens teikiami sąrašai apie veikloje dalyvaujančius fizinius asmenis nepriimami, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lemia nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės.

NMA inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios