Automatinė šildymo sistema – energijai taupyti
AktualijosAutomatinė šildymo sistema – energijai taupyti
2018 rugsėjo 10, Pirmadienis 08:31

Automatinė šildymo sistema – energijai taupyti

Automatinė šildymo sistema – energijai taupyti
 • Vytautas AUKŠTAITIS

Šildymo sistema yra labai svarbi daugiabučio namo dalis. Daugelyje (net 80 proc.) senųjų daugiabučių namų įrengtos vienvamzdės šildymo sistemos, kuriose vanduo iš vieno radiatoriaus žemyn teka į kitą. Kai yra finansinių ir techninių galimybių, senas šildymo sistemas rekomenduojama renovuoti kompleksiškai, t. y. atnaujinti visas sistemos dalis: šilumos paruošimo dalį (šiluminį mazgą), šilumnešio paskirstymo dalį (vamzdynus), patalpų šildymo prietaisus (radiatorius, konvektorius) ir jų mazgus. Tuomet pasiekiamas didžiausias energijos taupymo efektas.

Šildymo sistemos atnaujinimas
Tarp valstybės remiamų daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) priemonių šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas užima itin svarbią vietą. Valstybės paramą galima gauti šilumos punkto ar katilinės ir karšto vandens ruošimo įrenginiams keisti ar pertvarkyti, taip pat balansiniams ventiliams ant stovų įrengti, vamzdynų šiluminei izoliacijai gerinti, šildymo prietaisams bei vamzdynams keisti ir individualios šilumos apskaitos prietaisams ar daliklių sistemoms bei termostatiniams ventiliams įrengti.

Šildymo sistemą ne visada įmanoma renovuoti radikaliai, bet ir minimaliai ją keičiant galima pasiekti, kad ji veiktų gana efektyviai ir užtikrintų reikiamą patalpų mikroklimatą. Šildymo sistemos yra trijų tipų: vienvamzdė, dvivamzdė ir kolektorinė, todėl atnaujinant daugiabutį galima tiesiog patobulinti esamą vienvamzdę sistemą arba keisti ją į dvivamzdę ar kolektorinę.

Šildymo sistemų atnaujinimo ypatumai
Specialistai pabrėžia, kad gyventojai, pasirinkę modernizuoti vienvamzdę šildymo sistemą, patiria nedideles investicijas, nedaug statybos darbų kiekviename bute. Po atnaujinimo galima individuali šilumos apskaita kiekviename daugiabučio namo bute.

Tačiau yra ir trūkumų. Specialistai pažymi, kad naudojant senos šildymo sistemos įrangą išlieka avarijos tikimybė, nes vamzdynai seni ir susidėvėję. Taip pat tinkamai neišplovus sistemos, galima užteršti naują reguliavimo įrangą (termostatinius ir balansinius ventilius). Išlieka ir šiek tiek didesnis šildymo sistemos šiluminis inertiškumas nei dvivamzdėje sistemoje ir kt.

Dvivamzdė šildymo sistema pasižymi dideliu buto šildymo sistemos autonomiškumu, palyginti su visa kita pastato šildymo sistema. Kaip privalumą įrengus dvivamzdę šildymo sistemą specialistai įvardija pakeičiamus visus susidėvėjusius vamzdynus į naujus, todėl mažėja avarijų tikimybė.

Natūralu, kad modernizuojant šildymo sistemą tokiu būdu yra didesnės investicijos, nei paliekant esamą vienvamzdę šildymo sistemą, yra atliekama ir daugiau statybos darbų kiekviename bute.

Dabar nauji daugiabučiai daugiausia statomi su kolektorine šildymo sistema, taigi ir modernizuoti seną šildymo sistemą galima į kolektorinę. Jos privalumas – didelis buto šildymo sistemos autonomiškumas, palyginti su visa kita pastato šildymo sistema, t. y. kiekvienas butas gali šildytis tiek, kiek nori. Specialistai pažymi, kad, sumažėjus stovų skaičiui, sumažėja ir šilumos nuostoliai sistemoje, dėl ko mažėja sąskaitos už šildymą. Avarijos atveju paprasta atjungti butą nuo bendros sistemos, todėl šalinant avarijos priežastis nesutrikdomas visos šildymo sistemos darbas.

Įrengiant kolektorinę šildymo sistemą reikalingos didelės investicijos. Sistemos keičiamos iš esmės: butuose atsiranda vamzdynų, jungiančių kolektorių su visais šildymo prietaisais, be to, reikia įrengti naujus stovus butų kolektoriams. Būtina atlikti ir nemažai sistemos įrengimo darbų kiekviename bute.

Uteniškiai apie automatines šildymo sistemas
Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) specialistė Nijolė Genovaitė Graužinytė pabrėžė, kad Utenoje visuose modernizuojamuose daugiabučiuose buvo atnaujinamos šildymo sistemos, kurios reguliuojamos atsižvelgiant į lauko temperatūrą. Taip pat įrengiami termoreguliatoriai, kurie automatiškai butuose palaiko norimą temperatūrą. Tiesa, anot specialistės, šildymo punktai niekur nebuvo keičiami, nes jie gana nauji.

Kaip sakė specialistė, efektyviausia vietoj vienvamzdės šildymo sistemos įrengti dvivamzdę, bet panaudojant tam tikrus prietaisus ir patvarkius esamą sistemą galima ją susitvarkyti be didelių išlaidų ir ji veikia tikrai efektyviai.

N. G. Graužinytė kaip ateities perspektyvą minėjo atsinaujinančius šilumos šaltinius – geoterminį šildymą ar saulės baterijas ir sakė, kad šiuos moderniausius šildymo metodus pasirinko įsirengti Taikos gatvės 27 namas.

Atnaujintuose daugiabučiuose Aušros ir J. Basanavičiaus gatvėse gyvenantys Petras ir Rita džiaugėsi atnaujintomis šildymo sistemomis ir sakė, kad efektas jaučiamas visame name, ypač apatiniuose aukštuose. Petras pasakojo, kad jų namo rūsyje buvo įrengti balansiniai ventiliai, o butuose – termostatai, todėl dabar visuose butuose palaikoma daugmaž vienoda temperatūra, kurią gyventojai gali reguliuoti pagal savo norus. Rita džiūgavo, kad taip gerai viskas buvo sutvarkyta renovacijos metu, kad ji visu šimtu procentų už daugiabučių atnaujinimą.

 

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Žaliosios energijos plėtojimas daugiabučiuose: BETA priima paraiškas atsinaujinantiems energijos šaltiniams diegti

  Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas pamažu populiarėja ir Lietuvoje: modernizuojant senus daugiabučius, norėdami sumažinti energijos sąnaudas, gyventojai investuoja į alternatyvius energetikos šaltinius. Siekdama paspartinti šį procesą, Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) nuo 2020 m. gegužės 28 d. priima paraiškas atsinaujinantiems energijos šaltiniams – saulės energijos technologijoms, šilumos siurblių bei šilumos saugykloms – įrengti daugiabučiuose namuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų arba yra gavę savivaldybės pritarimą, pagrindžiantį, jog atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas daugiabutyje neprieštarauja savivaldybės šilumos ūkio specialiajam planui.

 • Atnaujinamo daugiabučio administratorius – bemaž svarbiausias proceso dalyvis

  Užsakovas arba administratorius yra turbūt svarbiausias asmuo daugiabučio atnaujinimo procese po pačių namo gyventojų. Jis padeda visuose daugiabučio atnaujinimo etapuose: dalyvauja susirinkimuose, organizuoja investicinio plano ruošimą, padeda įsigyti techninį projektą bei kokybiškus rangos darbus, prižiūri darbų kokybę, dalyvauja priduodant objektą, taip pat nuolat bendrauja su namo bendruomene ir atsako gyventojams į iškylančius klausimus bei padeda spręsti problemas, jei jų atsiranda.

 • Renovacijos realijos: gyventojai domisi vis aktyviau, o kokybė gerėja

  2004 metais Lietuvoje prasidėjęs daugiabučių namų modernizavimo procesas tęsiasi. Nuo 2004 iki 2012 m. buvo renovuota apie 480 namų, o nuo 2013 m. iki dabar jau pradedamas skaičiuoti trečias tūkstantis renovuojamų Lietuvos daugiabučių. Tai didžiulis šuolis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos (toliau – Programa) vykdyme. Keitėsi ne tik kiekis, bet ir kokybė, kuria rūpinasi ne viena valstybės institucija. Tiesa, specialistai pabrėžė, kad renovacijos kokybe pagal savo kompetencijas privalo rūpintis ir patys gyventojai, o nepavykus rasti bendros kalbos su rangovu ar administratoriumi, kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (toliau – VTPSI) ar Būsto energijos taupymo agentūrą (BETA).

  Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
  Gyventojai vis aktyvesni Pasak Vilniaus VTPSI departamento direktorės Linos Staškevičienės, gyventojai tapo aktyvesni. Jie domisi renovacijos procesu, dalyvauja daugiabučio namo atnaujinimo proceso pasitarimuose, teikia siūlymus ir praneša apie galimas klaidas. Direktorės teigimu, gyventojai, abejojantys renovacijos procesų kokybe, pirmiausia nedvejodami turėtų kreiptis į administratorių, taip pat statybos darbus prižiūrintį techninį prižiūrėtoją, tačiau savo pastebėjimais gali pasidalyti ir su valstybinę priežiūrą vykdančia VTPSI ar BETA.

  BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas pabrėžė, jog renovacijos procesų priežiūrą vykdančių institucijų atstovai primena, kad gyventojams būtina ne tik domėtis, bet ir aktyviai dalyvauti renovacijos procesuose. Anot jo, jei kyla kažkokių abejonių, gyventojai turėtų kreiptis į projekto administratorių, jis turi pasirašęs dvišalę sutartį su rangovu ir visų pirma būtent administratorius turi išsireikalauti kokybės. O jei nepavyksta rasti dialogo su rangovu ar administratoriumi, pagalbos galima kreiptis į VTPSI ar BETA.

  Tikrintojų daug
  L. Staškevičienė sakė, jog VTPSI tikrina visus atnaujinamus modernizuojamus pastatus ir net po du kartus visame statybos procese, neskaitant užbaigimo procesų. Anot pašnekovės, jei yra skundų ar kažkokių pastebėjimų, VTPSI iškart operatyviai reaguoja, jos specialistai taip pat važiuoja ne tik inspektavimo, bet ir konsultacijų tikslais. Direktorės teigimu, dažniausi gyventojų skundai yra nerimas, kad rangovas nespės padaryti darbų iki žiemos, jog renovacija vyksta lėtai, ir klausia, ar suspės rangovas pakeisti šildymo sistemą iki šildymo sezono.

  E. Petrauskas pasakojo, kad BETA specialistai kas mėnesį pasirinktinai patikrina ne vieną dešimtį renovuojamų daugiabučių. Skyriaus vedėjas teigė, jog pagal Statybos įstatymą administratorius, kaip užsakovas, yra atsakingas už vykdomų statybos darbų kokybę ir ja turi rūpintis iki pat statybos pabaigos. Pasak jo, tiesiogiai už atliekamą statybos darbų kokybę atsakingas techninis prižiūrėtojas. Statybos techniniame reglamente yra atskira dalis, kuri nurodo, ką jis turi tikrinti, ką atlikti.

  Taip pat pašnekovas priminė, jog vykdant modernizuojamų namų priežiūrą, be statybos techninio prižiūrėtojo, kokybę prižiūri VPTSI ir BETA. Jei VTPSI specialistai žiūri į darbų atitiktį techniniam projektui, tai BETA darbuotojai daugiau žiūri, kad būtų įgyvendintos visos priemonės, kurios numatytos investiciniame plane ir jos įgyvendintos kokybiškai.

  Kokybė gerėja
  Kaip pasakojo VTPSI atstovė, tikrinimai vyksta pagal iš anksto sudarytą planą, naudojant specialius kontrolinius klausimynus. Anot jos, žinodami tai, renovacijos proceso dalyviai dažniausiai laikosi reikalavimų. „Palyginti su praėjusiais metais, protokolų surašoma daugiau, pažeidimų fiksuojama daugiau. Jei pernai per metus buvome surašę devynis protokolus, tai šiemet per pusmetį – 10, – aiškino direktorė. – Bet pagal pažeidimų pobūdį tie pažeidimai yra ne tokie, kurie lemia pačią modernizavimo kokybę, tai daugiau procedūriniai nesklandumai – tai kažkokių dokumentų neturi, žurnalų nepildo." Pasak VTPSI atstovės, rangovų atsakomybę drausmina ne tik pastabos, bet ir gresiančios baudos: priklausomai nuo pažeidimo, jos gali siekti nuo pusšimčio eurų už nepranešimą apie statybos pradžią iki tūkstančio eurų, jei nesilaikoma tam tikrų technologinių reikalavimų.

  BETA atstovas taip pat džiaugėsi gerėjančia renovacijos kokybe ir tvirtino, jog rezultatai džiugina, o atliktų gausybės patikrų metu pastebėta, jog statybos kokybė tikrai gerėja. Jo nuomone, taip yra todėl, kad dėmesys kokybei nesumažėjęs, o patys statybininkai įgavo patirties ir daro mažiau klaidų.

  Autoriaus nuotr.

   

   

  Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 • Nepasiturintys gyventojai renovacijos išlaidų gali visai nepatirti

  Daugiabučių namų butų savininkai, prieš imdamiesi daugiabučio atnaujinimo, baiminasi daugybės dalykų, tačiau bemaž didžiausią nerimą jiems kelia su renovacija susijusios išlaidos. Tai ypač aktualu senjorams ir nepasiturintiems gyventojams. Tačiau šį nerimą jie gali pamiršti, nes būstų savininkai, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, gali kreiptis dėl paskolos daugiabučiui modernizuoti bei palūkanų išlaidų kompensavimo.

 • Veltui iššvaistome 35 proc. elektros energijos

  Gavę didelę sąskaitą už elektrą dažnai liekame nustebę. Specialistų teigimu, gyventojams trūksta žinių, kaip efektyviai taupyti elektros energiją ir mėnesio gale išvengti nereikalingų išlaidų. Atkreipę dėmesį, kiek elektros energijos vartoja buitiniai prietaisai ir laiku juos išjungę, ne tik sulauksite mažesnės sąskaitos už elektrą, bet ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.
  Lietuvoje elektros energijos poreikis kasmet auga visuose sektoriuose. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. energijos suvartojimas namų ūkiuose, naudojant apšvietimo ir elektros prietaisus, sudarė 2 294,9 GWh, o tai 102,9 GWh daugiau nei 2015 m. Pasaulinė statistika dar iškalbingesnė: sakoma, kad iki 2040 m. elektros energijos paklausa padidės 85 proc.

 • Renovacijos priemonės – ne tik energijos taupymui, bet ir grožiui

  Prieš atliekant daugiabučio renovaciją, butų savininkai turėtų gerai apsvarstyti, kokius atnaujinimo darbus norėtų ir turėtų atlikti, nes dažnai jau po laiko suprantama, kad renovacija – tai ne tik apšiltintos ir naujai nudažytos sienos, pakeisti langai bei perdengtas stogas. Renkantis vertėtų pasvarstyti apie estetiką ir patogumą.

 • Reali daugiabučio renovacija – Vaižganto g. 8, Utenoje

  Praktiškai visuose miestuose pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (Programa) atnaujinama vis daugiau namų. Rezultatai akivaizdūs: sumažėjusios kainos už šildymą ir karšto vandens paruošimą, pagerėjusios gyventojų gyvenimo sąlygos, namai vizualiai pasikeitę ir traukiantys praeivių akį. Vienas svarbiausių sėkmingos Programos rodiklių – pakitusi žmonių nuomonė apie renovaciją. Daugelis apklaustųjų Utenoje džiaugėsi gaunama nauda. Tačiau svarstantiems apie savo daugiabučio renovaciją iškyla daug klausimų, kaip ir nuo ko viską pradėti. Todėl pristatome realų pavyzdį, kaip bus modernizuotas daugiabutis namas Vaižganto g. 8, Utenoje.

 • Renovacijos naujienos – daugiausia daugiabučių bus atnaujinama kvartalais

  Paraiškų teikimas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą baigėsi šių metų vasario 1 dieną. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) jau baigė vertinti visas pateiktas paraiškas ir paskelbė rezultatus, kiek ir kuriuose miestuose bus renovuojama daugiabučių.

 • Elektros ir šilumos energija „iš atliekų“

  Aplinkos ministerijos skaičiavimais, iš viso į sąvartynus kasmet išvežama apie 490 tūkstančių kilogramų perdirbti netinkamų komunalinių atliekų. Ir tai neskaičiuojant pramonėje susidarančių atliekų. Tokie skaičiai įspūdingi ir keliantys iššūkių. Ką daryti, kad atliekų sąvartynuose kauptųsi kuo mažiau? Kaip galima jas įdarbinti?

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2019
UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:140
Vakar apsilankė:7238
Šią savaitę apsilankė:38938
Šį mėnesį apsilankė:49752
Viso (nuo 2015-02-16):14316912
Šiuo metu naršo:
61
2020-08-08
MENŲ KALVĖ – Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!