AktualijosReali daugiabučio renovacija – Vaižganto g. 8, Utenoje
2018 gegužės 09, Trečiadienis 08:38

Reali daugiabučio renovacija – Vaižganto g. 8, Utenoje

Reali daugiabučio renovacija – Vaižganto g. 8, Utenoje
 • Vytautas AUKŠTAITIS

Praktiškai visuose miestuose pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (Programa) atnaujinama vis daugiau namų. Rezultatai akivaizdūs: sumažėjusios kainos už šildymą ir karšto vandens paruošimą, pagerėjusios gyventojų gyvenimo sąlygos, namai vizualiai pasikeitę ir traukiantys praeivių akį. Vienas svarbiausių sėkmingos Programos rodiklių – pakitusi žmonių nuomonė apie renovaciją. Daugelis apklaustųjų Utenoje džiaugėsi gaunama nauda. Tačiau svarstantiems apie savo daugiabučio renovaciją iškyla daug klausimų, kaip ir nuo ko viską pradėti. Todėl pristatome realų pavyzdį, kaip bus modernizuotas daugiabutis namas Vaižganto g. 8, Utenoje.

Viskas prasideda nuo gyventojų pritarimo
Daugiabutis Vaižganto g. 8, Utenoje, yra pastatytas prieš 50 metų. Keturių laiptinių, plytinis, tipinis penkių aukštų namas Vyturių mikrorajone, kaip ir daugelis kitų, yra energiškai neefektyvus. Todėl namo administratorius UAB Utenos butų ūkis 2016 metų pavasarį vykdė preliminarią gyventojų apklausą, ar jie pageidauja renovuoti savo daugiabutį. „Vykdant preliminarią apklausą gyventojų klausiama tik bendros nuomonės, ar jie pageidauja, kad būtų parengtas investicinis projektas (IP), kuriame detaliai atsispindės, kokius darbus reikia atlikti ir kiek maksimaliai renovacija kiekvienam butui kainuos", – sakė administruojančios įmonės statinių priežiūros inžinierius Saulius Virvytis. Jo teigimu, po gyventojų pritarimo buvo paruoštas IP pagal tuo metu galiojusias medžiagų ir darbų kainas. IP buvo paruoštas 2016 metų spalio mėnesį ir pristatytas gyventojams. Namo modernizacijai pagal Programą, kad būtų pasiektas minimalus C energetinės klasės naudingumas, buvo paskaičiuota sąmata statybos darbams 484 430,42 Eur, bendra renovacijos vertė 535 226,67 Eur. „Labai svarbu tai, kad suma, nurodyta IP, vėliau negali didėti, paprastai paskelbus viešuosius pirkimus rangos ir projektavimo darbams nupirkti dėl laisvosios rinkos ir konkurencijos tik sumažėja", – sakė S. Virvytis. Pasak jo, šis projektas buvo pristatytas gyventojams. Paaiškėjo visos maksimalios kainos kiekvienam butui, nes ir jos skiriasi. Tai – natūralu, jeigu viename bute langai jau pakeiti į plastikinius, šiam butui modernizacijos kaina už 1 kv. m bus mažesnė. Taigi 2017 m. balandžio 25 dieną įvyko balsavimas raštu, kuriame renovacijai 33 gyventojai pritarė ir 12 nepritarė. Po pritarimo buvo kreiptasis į finansuotoją, kuris finansuos visus renovacijos darbus. Gavus jį pradėti viešieji pirkimai projektavimo ir statybos darbams pagal gyventojams pateiktą ir pritartą IP.

Projektavimo ir rangos darbai
„Visi renovacijos projektavimo ir rangos darbai yra perkami vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu", – sakė UAB Utenos butų ūkio inžinierius. Jo teigimu, per viešuosius pirkimus niekas ir niekaip negali lemti generalinio rangovo – laimi pasiūlęs mažiausią kainą visiems numatytiems darbams atlikti. Generalinis rangovas, pasiūlęs už 355 897,54 Eur atlikti visus projektavimo ir rangos darbus, laimėjo pirkimus. Galutinė kaina daugiau kaip 30 proc. mažesnė, nei buvo paskaičiuota IP. 2017 m. birželio 19 dieną buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią visi darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių. Kai kurie gyventojai tikėjosi, kad darbai prasidės dar vasaros pabaigoje arba rudenį, tačiau jie prasideda tik dabar. Jau matyti aplink namą apjuosta tvora ir pradėtos sandėliuoti medžiagos. „Ilgai užtruko projektavimo darbai, todėl leidimas renovacijai gautas tik 2018 m. sausio 23 dieną", – sakė S. Virvytis. Jo teigimu, natūralu, kad per du mėnesius visi renovacijos darbai nebus atlikti, todėl sutartyje yra numatyta išlyga, kad ją galima pratęsti du kartus po šešis mėnesius.

Pasak generalinio rangovo atstovo Gintauto Šato, projektavimo darbai užsitęsė dėl projekto ekspertizės ir derinimo su užsakovu. O gavus leidimą vykdyti statybos rangos darbus, tuo metu buvo netinkamos klimatinės sąlygos jiems atlikti pagal darbų atlikimo technologiją, todėl darbai prasideda tik dabar. „Matome, kad darbų atlikti nespėsime ir pagrindinę sutartį prašysime pratęsti šešių mėnesių laikotarpiui. Darbus planuojame baigti 2018 m. gruodžio mėnesį", – pabrėžė G. Šatas. Pasak jo, pirmiausia statybos rangos darbai yra pradėti nuo butų langų, kurie šiuo metu jau gaminami. Bus vykdomi ir cokolio šiltinimo darbai (numatoma baigti iki 2018 m. rugsėjo mėnesio), stogo šiltinimo darbai, parapetų pakėlimas (iki 2018 m. rugpjūčio mėnesio). „Artimiausiu metu pradėsime fasado šiltinimo bei balkonų stiklinimo darbus (iki 2018 m. rugsėjo mėnesio), šildymo sistemos modernizavimo darbus (iki 2018 m. rugsėjo mėnesio)", – sakė gen. rangovo atstovas. Vėliau, jo teigimu, bus atlikti ir visi likę darbai, kurie numatyti projekte.

 

 

 Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Susiję įrašai (pagal žymę)

 • Renovuojamo daugiabučio spalva – miesto įvaizdžio dalis

  Vis daugiau pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa) renovuojant daugiabučius miesto kvartalai spalvinasi naujomis, šviežiomis spalvomis. Kad neiškristų iš konteksto, spalvas parenka ne tik inžinieriai, rengiantys techninį projektą, jos derinamos ir su miesto įvaizdžiu. Taigi, projektų rengėjai ir renovacijos proceso administratoriai bendradarbiauja ir su savivaldybių atstovais, o spalvinė gama numatoma ilgalaikiuose strateginiuose miesto įvaizdžio planuose.

 • Valstybės paramos sutarčių pasirašymas – žalia šviesa tolesniam renovacijos vykdymui

  VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA), baigusi vertinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą daugiabučiams namams atnaujinti gautas paraiškas, pradeda valstybės paramos teikimo sutarčių pasirašymą. Sutartys išsiųstos renovuojamų daugiabučių namų administratoriams, kurie per 30 dienų turės jas pasirašyti. Pasirašius sutartis administratoriai galės pradėti tolimesnius veiksmus projektams įgyvendinti – finansuotojų paiešką, projektavimo darbų bei rangos darbų pirkimą ir t. t. Tai – naujovė, kuri atsirado tik vykdant paskutinį kvietimą, nes anksčiau projektas ir rangos darbai paprastai būdavo perkami kartu.

 • Kainynas padės susidėlioti renovacijos išlaidas ir darbus

  Kalbėti apie pinigus visada įdomu. Iš tiesų, daugelį besirengiančiųjų renovuoti būstą neramina išlaidos, kurių gali prireikti norint atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą. Susiskaičiuoti investicijų poreikį padeda pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos. Pristatome šį leidinį ir aiškinamės, kokie pokyčiai jame atsispindi, lyginant su ankstesniu, bei kokias kainų tendencijas galima prognozuoti ateityje.

 • Renovacija šiais metais – tikslai ir iššūkiai

  Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (toliau – Programa) nežada mažinti tempų. Atnaujinus beveik 2 000 namų patirties įgavo daugiabučių namų administratoriai, projektuotojai bei rangovai. Kokybės priežiūros, viešųjų pirkimų bei kiti procesai nuolat tobulinami, gyventojų pasitikėjimas renovacija nuolatos auga ir tai užtikrina stabilų visos Programos įgyvendinimą.

 • Renovacijos naujienos – daugiausia daugiabučių bus atnaujinama kvartalais

  Paraiškų teikimas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą baigėsi šių metų vasario 1 dieną. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) jau baigė vertinti visas pateiktas paraiškas ir paskelbė rezultatus, kiek ir kuriuose miestuose bus renovuojama daugiabučių.

 • Renovuotas daugiabučio namo šilumos punktas užtikrina ženklius sutaupymus

  Kalbėdami apie renovaciją daugelis įsivaizduoja tik apšiltintas daugiabučio namo sienas, pakeistus senus langus ar duris. Ir tai – natūralu, nes kiekvienam yra matoma. Tačiau vienas svarbiausių sėkmingos renovacijos aspektų yra šilumos punkto atnaujinimas.

 • Renovacijos naujienos – projektavimo ir rangos darbai bus perkami atskirai

  Ir anksčiau projektavimo bei rangos darbus daugiabučių namų administratoriai ir namų bendrijos galėjo pirkti atskirai, tačiau tai buvo daugiau pavieniai atvejai. 2017 metais paskelbus naują kvietimą teikti paraiškas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą projektavimo paslaugos ir rangos darbai turi būti perkami atskirai.

 • Renovacijos kokybė: ką turi žinoti gyventojai?

  Pirmaisiais renovacijos metais apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kokybę buvo įvairiausių nuomonių. Vieniems gyventojams su rangovais didelių nesklandumų nekildavo, o kiti nuolatos linksniuodavo vienus ar kitus trūkumus. Dabar daug kas pasikeitė. Aiškiau reglamentuotos naudotinos kokybiškos medžiagos, atliekamų darbų technologijos bei techniniai projektai. Rangovai ir renovacijos užsakovai įgijo daugiau patirties, o modernizaciją prižiūri VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) bei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos ministerijos (VTPSI).

 • Paraiškų teikimas renovacijai Utenos regione iki paskutinės minutės

  Vasario 1 d. baigėsi paraiškų teikimas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Tris mėnesius trukusiam kvietimui įgyvendinti numatyta bendrų investicijų apie 150 mln. eurų (valstybės parama – 50 mln. eurų), taigi bus renovuota apie 500 daugiabučių. Apie renovaciją pagal naująjį kvietimą kalbėjomės su VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros specialiste Regina Šilinskiene.

 • Renovacijos penkmetis! Kaip keitėsi skaičiai, kokybė ir gyventojų pasitikėjimas

  2013 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė vienu iš strateginių tikslų išsikėlė renovacijos masto didinimą. Dabartinė Vyriausybė Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa) taip pat mato kaip prioritetinę. Renovacijos tempai matomi kiekviename mieste, darbų kokybė itin pagerėjusi, o gyventojų atsiliepimai apie renovaciją teigiami.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

UAB „Utenos Diena“,
Maironio g. 34, LT-28144, Utena.
Įm. kodas: 301537159
PVM k. LT100003891115

A.s.: LT535014500014000334
Utenos kredito unija

Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

utenosdiena.lt redakcijai rašykite adresu reklama@utenosdiena.lt

Visos teisės saugomos. © 2008 -  2018 UAB „Utenos diena“.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Utenos diena“ sutikimą.

LANKYTOJŲ STATISTIKA

Šiandien apsilankė:652
Vakar apsilankė:8480
Šią savaitę apsilankė:652
Šį mėnesį apsilankė:261388
Viso (nuo 2015-02-16):8349039
Šiuo metu naršo:
98
2018-05-28
MENŲ KALVĖ - Utenos regiono kūrėjai ir jų darbai!