Iš JAV į Uteną atvežta urna su Alfonso Nykos-Niliūno palaikais

Jau ne kartą buvo rašyta, jog žymus poetas, vertėjas, literatūros kritikas, Nacionalinės premijos laureatas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikra pavardė – Čipkus) gimė 1919 metų liepos 15 dieną Nemeikščiuose (Utenos sen.). Ilgą laiką gyveno Baltimorėje (JAV). Mirė 2015 metų sausio 20 dieną.

Gyvendamas JAV visada ilgėjosi savo brangiųjų Nemeikščių. Todėl jo paties prašymu šių metų birželio 27 d. buvo palaidotas savo tėvų kape Utenos senosiose kapinėse kartu su savo žmona Aleksandra (Sandra), mirusia irgi Baltimorėje 2009 metų gegužės 29 dieną, ir dar anksčiau mirusiu sūnumi Horacijumi. Ilgėdamasis Utenos Alfonsas Nyka-Niliūnas rašė:
Pro dvaro vartus aš ateinu į Uteną. Už upės,
Įkalniui, mane pasiveja bažnyčios
Frontono Mykolas Archangelas
Kareiviškai bintuotom kojom.

Trumpai sirgęs poetas mirė eidamas 96-uosius metus. Mirė atsisveikinęs su kitu sūnumi Ariu bei dukra Berenika. Urnas su savo tėvų ir brolio Horacijaus pelenais iš JAV į Uteną parvežė dukra Berenika. Laidotuvėse dalyvavo tik patys artimieji, tarp jų – Alfonso brolis Stasys Čipkus, sesers Onos sūnus Šarūnas Tranelis, Maironio memorialinio muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija Paplauskienė bei kiti. Prieš tai šv. Mišios už šiuos mirusiuosius buvo aukojamos Kaune, sykiu ten, Antano Zmuidzinavičiaus muziejuje, buvo atidaryta Alfonso žmonos Sandros tapybos darbų paroda.
Kape, ant kurio stovi didelis akmeninis rūpintojėlis, kartu ilsisi ir tarpukario metais palaidotas Lietuvos kariuomenėje miręs Alfonso brolis Juozas.
Didysis garsaus poeto noras kukliai žengti į amžinybę jo vaikų buvo įvykdytas tauriai.
Pabaigai tiktų Baltimorėje, kurioje su šeima poetas pragyveno daug metų, rašyto eilėraščio „Pažinimo raudos motinai“ fragmentas:

Dabar žinau: turėsiu likti už ribos,
Praradęs atsisveikinimo skausmą,
Nes mirtis yra sudie, kurio mes niekad
Nepajėgėm ištarti <…>.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas