Gauta arti 500 paraiškų daugiabučiams atnaujinti

Sausio gale baigėsi paraiškų daugiabučiams atnaujinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą pateikimo terminas. Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) gavo 480 paraiškų iš 51 šalies savivaldybės. Dvi paraiškos atkeliavo iš Utenos.

Daugiausia paraiškų gauta iš Vilniaus (34 paraiškos), Kauno (32) ir Klaipėdos (36) miestų. Paraiškų skaičius, gautas iš trijų didžiųjų šalies savivaldybių, sudaro daugiau kaip 20 proc. bendro gautų paraiškų skaičiaus.
Tarp mažesnių savivaldybių šiame kvietime aktyvumu išsiskyrė Ukmergės rajono savivaldybė, pateikusi 24 paraiškas, Palangos miesto savivaldybė (22 paraiškos), Šilutės (20), Telšių (18), Jonavos (17), Plungės (17) ir Švenčionių (17) rajonų savivaldybės. Po 13 paraiškų gauta iš Kretingos, Prienų ir Šalčininkų rajono savivaldybių.
Šie skaičiai, pasak BETA direktoriaus Valiaus Serbentos, rodo, jog artimiausiais metais mažesnės šalies savivaldybės bus atnaujinusios didžiąją dalį savo senų daugiabučių namų.
„Šio kvietimo rezultatai išryškina keletą svarbių dabartinio renovacijos proceso aspektų. Pirmiausia, džiugina tai, jog daugiabučių renovacija išlaiko stabilų pagreitį trijuose didžiuosiuose šalies miestuose. Kitas ne ką mažiau svarbus faktas – mažesnių savivaldybių, tokių kaip Palanga, Jonava, Ukmergė, Plungė ir kt., pateiktų paraiškų skaičius sudaro apie 10 proc. visų savivaldybėje esančių energiškai neefektyvių daugiabučių“, – tvirtino BETA vadovas.

Greičiausiai teks vykdyti paraiškų atranką

Preliminariais skaičiavimais, bendra investicijų suma – apie 210 mln. eurų. Kadangi kvietime numatyta 150 mln. eurų bendroms investicijoms ir 50 mln. eurų valstybės paramai, greičiausiai bus taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas.
Prioritetinis atrankos kriterijus – teikiamos paraiškos yra įtrauktos į savivaldybės parengtą Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą. Jos pagrindinis tikslas yra padidinti kvartalo energinį efektyvumą bent penktadaliu. Svarbu, kad ją vykdant būtina įgyvendinti daugiau nei dvi energinį efektyvumą didinančias priemones.
Papildomi kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė, efektyvumas, namo dydis, gyventojų aktyvumas pritariant investicijų planui. Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.

Įvertina renovacijos naudą

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą, nuo 2013 m. Lietuvoje atnaujintas 2 431 daugiabutis, šiuo metu įgyvendinama dar apie 1 400 daugiabučių atnaujinimo projektų.
Žmonės jau įvertino renovacijos naudą, po modernizacijos prie centralizuoto šildymo sistemos prijungtuose daugiabučiuose sutaupoma vidutiniškai 50–70 proc. iki renovacijos suvartojamo šilumos kiekio.
Paskatinti renovuoti savo namus turėtų ir tai, kad šimtu procentų dengiamos visos projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidos. Taip pat apmokama 30 proc. išlaidų, kurios tenka įgyvendinant ir energijos taupymo priemones.

       

                                                 Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios