UAB „Artmė“ – visos reklamos paslaugos

Visuomet yra malonu bendrauti su jaunu, veržliu ir ambicingu jaunuoliu, kuris baigęs mokslus Danijoje grįžta į gimtąją Uteną ir čia kuria savo ateitį, naujas dar­bo vietas ir kitokį požiūrį į reklamos verslą. Būtent apie reklamos paslaugas pasakojo UAB „Artmė” įkūrėjas ir vadovas Lukas Stacevičius.

Iš pradžių buvo tik pomėgis

„Prekės ženklas „Artme” atsirado 2007 metais, dar mokyklos laikais”, – sakė L. Stacevičius. Vadovas pri­siminė, kad tuomet vieni po pamo­kų sportuodavo, kiti lankė būrelius, treti žaisdavo kompiuterinius žaidi­mus, o jis leisdavo laiką kurdamas internetines svetaines, reklamos maketus, skrajutes bei vizitines kor­teles. Pamažu klientų, kurie prašy­davo sukurti prekės ženklą, įmonės logotipą, sumaketuoti ir pagaminti stendus ar plakatus, būrys gausėjo. Dar mokantis mokykloje tai nulėmė pasirinkimą tęsti studijas būtent šia linkme tik ne Lietuvoje, o Danijoje. Tarptautinė patirtis studijuojant bei dirbant su informacinėmis techno­logijomis ir kuriant prekės ženklus, internetines svetaines, teikiant ki­tas paslaugas Lietuvoje ir Danijoje suformavo savitą požiūrį į reklamą, jos kūrimą ir teikiamą naudą. Nuo­latinis tobulėjimas ir augantis klien­tų būrys skatino „Artme” plėstis ir iš individualios veiklos tapti visaver­te įmone, teikiančia visas reklamos paslaugas. L. Stacevičius yra per visą Lietuvą internetinėje svetainė­je ir socialiniame tinkle prieš prezi­dento rinkimus pasklidusios idėjos „Ką daryčiau, jeigu tapčiau Lietuvos prezidentu?” autorius. Tuomet apie L. Stacevičiaus idėją rašė visi didieji žinių portalai bei laikraščiai.

Visos reklamos paslaugos vienoje vietoje

„Iš pradžių daugiausia specia­lizavausi kurdamas internetines svetaines, jų esu sukūręs daugiau nei 50″, – sakė L. Stacevičius. Va­dovo teigimu, klientų poreikiai augo ir prireikė kitų paslaugų. Pradėjus kalbėtis su įmonių, neturinčių savo puslapio internete, atstovais paaiš­kėdavo, kad ji neturi logotipo arba jis neatspindi įmonės teikiamų pas­laugų ar parduodamų prekių. „Su­kūrus logotipą ir svetainę, klientai prašydavo pasirūpinti ir įvaizdžio formavimu: sukurti iškabą, atspaus­dinti reklaminį tentą, dar vėliau – ap­klijuoti automobilį ar pagaminti vizi­tines korteles”, – sakė UAB „Artmė” vadovas. Taip plečiant paslaugų spektrą didėjo ir kolektyvas, atsira­do galimybė aptarnauti ir stambes­nes įmones. Todėl šiuo metu UAB „Artmė” vykdo daugybę projektų Vilniuje, bendradarbiauja su didelė­mis kompanijomis. „Šiek tiek jaudi­nausi dėl to, kaip reaguos klientai, norintys rimtų užsakymų, nes atro­dau itin jaunas, tačiau šios proble­mos nebuvo ir pavyko nesunkiai užsitarnauti jų pasitikėjimą”, – sakė L. Stacevičius. Įmonės vadovas tei­gė, kad atsirado poreikis savo pas­laugas siūlyti ne tik Utenoje, bet ir aplinkiniuose miestuose, kuriuose yra daugybė įmonių, vertinančių re­klamos naudą. Kadangi paslaugų spektras stipriai išsiplėtė, buvo at­skirti prekės ženklai: „Artme” – in­ternetinių tinklapių kūrimas, „Rekla­ma Utenoje” – reklamos paslaugos.

Konsultacijos nemokamos

„Vilniuje visos teikiamos paslau­gos mokamos, net konsultacijos dėl smulkmenų, mes dirbame kitaip – mūsų konsultacijos nemokamos”, – sakė L. Stacevičius ir pridūrė, kad paprastai būna dviejų tipų įmonių vadovai arba individualių veiklų sa­vininkai. Vieni iškart žino, ko nori, ir pagal jų pageidavimus padaro­mas prekės ženklas, sukuriama ar atnaujinama internetinė svetainė, teikiamos kitos paslaugos. Kiti gal­voja, kad jau atėjo laikas pakeis­ti nublukusias reklamos iškabas ar pritaikyti internetinę svetainę mo­biliesiems įrenginiams, tačiau ne­žino, kaip tai padaryti. „Visuomet galima susitikti, išgerti kavos ir pa­sikalbėti, ką ir kaip reikėtų dary­ti, nuo ko pradėti įmonės įvaizdžio formavimą, juk už tai mokėti nerei­kia”, – galimybę nemokamai kon­sultuotis pabrėžė UAB „Artmė” va­dovas. Jaunatviška ir energinga „Artme” komanda visuomet įsiklau­so į kliento norus bei pageidavimus ir pateikia geriausius sprendimus. Šiuo metu daugelis vartotojų keičia darbo techniką ir naudojasi išma­niaisiais įrenginiais, telefonais bei planšetiniais kompiuteriais, todėl in­ternetines svetaines būtina pritaikyti ir jiems. Kitu atveju netenkama kon­kurencinio pranašumo, paieškos gigantas „Google” daug prasčiau vertina svetaines, kurios nėra pri­taikytos išmaniesiems įrenginiams. „Žinoma, konsultuojame ir kitais klausimais, tiek dėl darbo su socia­liniais tinklais, tiek dėl kitų reklamos paslaugų”, – sakė UAB „Artmė” įkū­rėjas ir vadovas L. Stacevičius.
UAB „Artmė” – visos reklamos paslaugos vienoje vietoje. Įmo­nės įvaizdžio formavimas, logotipų, prekės ženklų, internetinių svetainių kūrimas, jų pritaikymas išmaniesiems įrenginiams, tentų, plakatų maketavimas, skrajučių ir vizitinių gamyba bei kli­javimas ant stiklų ar transporto priemonių. Konsultacijos nemo­kamos ir po darbo valandų bei savaitgaliais. Tel. 8 622 26 690. Daugiau informacijos www.reklamautenoje.lt arba www.artme.lt.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas