Gydymo įstaigoms mažinama administracinė našta

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) inicijavo licencijavimo taisyklių pakeitimą. Tai reiškia, kad gydymo įstaigoms bus palengvintas informacijos apie specialistus teikimas bei sumažinti reikalavimai viename pastatų komplekse veikiančioms įstaigoms, nesumažinant pacientų saugos bei paslaugų kokybės.

Pasak sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos, nuolatos kalbama, kad sveikatos apsaugos sistemoje yra per daug biurokratijos, užimančios itin brangaus medikų laiko, tad siekiama kaip įmanoma sumažinti administracinę naštą.

„Šiuo metu turime tokią situaciją, kad vienos gydymo įstaigos turi vieną, o kitos – kelis registracijos adresus. Tačiau sąlygos šioms įstaigoms galioja skirtingos, o tai nėra labai teisinga. Tad siekiame tas taisykles suvienodinti, kad gydymo įstaigos galėtų labiau koncentruotis į paslaugų teikimą, o ne būtų priverstos rūpintis daugybe dokumentų, kurie realios naudos neteikia, o tik apsunkina sistemą”, – sakė ministras A. Veryga.

Šiuo metu teisės aktuose numatyta, kad licencijuojamas paslaugas įstaigos gali teikti tik konkrečiais įstaigos licencijoje numatytais veiklos adresais. Pagal šį teisinį reguliavimą,  higienos reikalavimus atitinkančios patalpos, reikiamos kvalifikacijos specialistai, medicinos priemonės (prietaisai), teikiamos kitos paslaugos, atliekami tyrimai ir kt., privalo būti teikiami vienu įstaigos veiklos adresu. Tačiau tokia tvarka neatneša realios naudos.

Pasak Akreditavimo tarnybos direktorės Noros Ribokienės, veiklos adresas nėra vertybė, o tik priemonė, padedanti apibrėžti pacientams būtinas paslaugas ir užtikrinti pačių paslaugų kokybę ir pacientų saugą. Tačiau, iš kitos pusės, atsiranda vienas ryškus trūkumas, kai veikla vykdoma greta esančiuose pastatuose, turinčiuose skirtingus adresus, todėl kiekvienu adresu visa apimtimi būtina užtikrinti visus aukščiau nurodytus paslaugų teikimo komponentus, nors realiai paslaugos teikimas iš esmės vyksta toje pačioje vietoje.

Tokių įstaigų padėtis laikytina diskriminacine lyginant su tomis, kurios veiklą vykdo taip pat greta esančiuose pastatuose, tačiau jų pastatai įregistruoti vienu veiklos adresu ir jos reikalavimus paslaugų teikimui užtikrina kompleksiškai kaip viena paslaugų teikimo vieta. Tokiu būdu pacientų sauga ir paslaugų kokybė užtikrinama abiem atvejais, tačiau tuomet, kai paslaugos teikiamos pastatų komplekse, bet skirtingais adresais, įstaiga priversta naudoti daug daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių tam, kad gautų analogišką rezultatą.

Sprendžiant šią problemą buvo pakeistos licencijavimo taisyklės, suvienodinant minėtų paslaugų teikimo sąlygas ir numatant, kad vienu veiklos adresu laikomas įstaigos pastatų kompleksas. Tokiu būdu pacientų sauga ir paslaugų kokybė nenukenčia, nes paslaugos teikiamos vienoje vietoje, tai yra tame pačiame pastatų komplekse. Be to, kad nekiltų klausimų ir interesų konfliktų, numatyta, jog vienu veiklos adresu laikomas tik toks vienos įstaigos pastatų kompleksas, kai didžiausias atstumas tarp jame esančių pastatų yra ne didesnis nei 800 metrų.

„Mūsų inicijuotas teisės akto pakeitimas, palengvinantis informacijos apie specialistus teikimą bei sumažinantis reikalavimus viename pastatų komplekse teikiamoms paslaugoms, akivaizdžiai sumažins administracinę naštą įstaigoms. Tai pamatuotas bei racionalus pokytis, leidžiantis įstaigoms efektyviau panaudoti savo turimus žmogiškuosius ir finansinius resursus.  Svarbiausia, kad tai neturės neigiamo poveikio nei pacientų saugai, nei paslaugų kokybei”, − teigė Akreditavimo tarnybos direktorė N. Ribokienė.

Minėto pakeitimo įsigaliojimas numato, kad įstaiga, veikianti keliuose šalia esančiuose pastatuose, registruotuose skirtingais adresais, galės koncentruoti tam tikrų paslaugų (laboratorinės diagnostikos, radiologijos ir panašiai) teikimą, tokiu būdu efektyviau naudoti savo finansinius bei žmogiškuosius išteklius.
Be to, įsigalioję Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių pakeitimai palengvins informacijos apie asmens sveikatos priežiūros specialistus teikimą ir įstaigoms nebereikės siųsti su jos darbuotojais sudarytų darbo sutarčių kopijų, o pakaks tik pateikti minėtų specialistų sąrašą.

Sveikatos apsaugos ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas