Valdyboje – vertinimai ir pokyčiai

Gruodžio 4 dieną vyko VšĮ futbolo klubas „Utenos Utenis“ valdybos posėdis, kuriame įvertintas pasibaigęs 2018 metų sezonas ir aptartos ateities perspektyvos. Posėdį valdybos nariai pradėjo nuo pasibaigusio 2018 metų sezono vertinimo.

Pirmos komandos rezultatai buvo įvertinti „gerai“. Nors klubo valdybos pirmininkas Artūras Gimžauskas ir narys Alvydas Gražys siūlė žemesnį vertinimą, kitų narių – Nerijaus Stasiulionio, Rūtos Vinčiūnienės ir Kosto Jovaišos įsitikinimu, reikėtų atsižvelgti į visas aplinkybes, sutrukdžiusias komandai įgyvendinti jai keltus tikslus.

Futbolo akademijos „Utenis“ ir bendruomeninės telkimo veiklos, po posėdyje dalyvavusio akademijos vadovo Vaidoto Rastenio apžvalgos, buvo įvertinta puikiai. Ypač daug palankių atsiliepimų sulaukė gausiai neatlygintas veiklas vykdantys klube dirbantys žmonės.
Pritarta, kad ateityje vaikų ir jaunimo ugdymas, bendruomeniniai renginiai bus svarbiausios klubo veiklos sritys.
Posėdyje dalyvavęs klubo „Utenos Utenis“ direktorius Marius Treimakas supažindino valdybos narius su finansine klubo padėtimi, finansinėmis priemonėmis, planu ir klubo užsibrėžtu tikslu per artimiausius dvejus metus išspręsti slegiančius finansinius sunkumus.
A. Gimžauskas informavo valdybos narius, kad gruodžio 21 dieną vyksiančiame VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis“ dalininkų susirinkime bus svarstomas jo prašymas atšaukti iš valdybos narių. Prašymą A. Gimžauskas pateikė po to, kai priėmė sprendimą dalyvauti pavasarį vyksiančiuose Utenos rajono savivaldybės tarybos rinkimuose.
„Būdamas dalininku ir toliau aktyviai dalyvausiu klubo veikloje. Privalome išsaugoti didžiausią klubo turtą – žmones, kurie dirba, puoselėja klubo vertybes, tiki išsikeltais tikslais ir pasirinktu keliu. Naujuoju klubo valdybos nariu siūlysiu futbolo akademijos „Utenis“ vadovą Vaidotą Rastenį, kuris geba įtikinti ir telkti bendruomenę“ – teigė A.Gimžauskas.
Vadovaudamasis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymų pakeitimais prašymą atšaukti iš valdybos narių jį delegavusiai Utenos rajono savivaldybės tarybai pateikė Nerijus Stasiulionis. „Pasikeitusiame įstatyme nurodoma, kad savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su valdybos nario pareigomis, todėl paprašiau atšaukti mane iš jos narių, tai turėtų būti svarstoma artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje“, – informavo N. Stasiulionis.
Po to, kai klubo dalininkų ir Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose bus atšaukti A. Gimžauskas ir N. Stasiulionis bei patvirtini nauji valdybos nariai, sušauktame Valdybos posėdyje bus renkamas naujas pirmininkas.

„Utenos Utenio“ inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas