Atkočiškėse nutiesti centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai

Nors Utenos mieste daugelis gyventojų naudojasi centralizuotais vandentiekio ir nuotekų tinklais, vieno gyvenamojo kvartalo– Atkočiškių – dalis gyventojų iki šiol naudojo šachtinių šulinių vandenį. Todėl UAB „Utenos vandenys” įgyvendino projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Atkočiškių gyv. kv., Utenos r.” Projekto tikslas – užtikrinti centralizuotą vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą sujungiant projektuojamus tinklus su jau esamais ir eksploatuojamais inžineriniais tinklais.

Švarus geriamasis vanduo yra būtinas žmogaus vykdomoje veikloje ir buityje, o centralizuota nuotekų tvarkymo sistema išspręs privačių namų buitinių nuotekų saugojimo problemą ir padės apsaugoti aplinką nuo taršos.
Dėl organinių ir cheminių trąšų naudojimo, centralizuotos nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemos nebuvimo, negiliai esantis gruntinis vanduo yra stipriai užterštas ir neatitinka Lietuvos higienos normų. Didžiausia gruntinio gėrimui naudojamo vandens bėda kaimuose yra didelė nitratų ir nitritų koncentracija. Chloridų, neretai ir sulfatų, koncentracija taip pat viršija geriamojo vandens standartų leidžiamas ribas.
Nors Atkočiškės – visai šalia miesto, tačiau kol kas yra Vyžuonų seniūnijos kaimas. Jame, dideliame sklype, pastaruoju metu intensyviai statomas naujas individualių gyvenamųjų namų kvartalas. Gyventojams buvo iškilusi didelė problema dėl nuotakų ir požeminio vandens, kuris šioje vietovėje yra labai giliai. Nors individualių namų kvartalas kūrėsi centralizuotų tinklų pašonėje, tačiau kiekvienas namas turėjo įsirengti gilius individualius šachtinius šulinius arba išsigręžti gręžinius ir įsirengti nuotekų surinkimo duobes. Todėl ir buvo imtasi projekto, kurio metu 26 vartotojams sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Šiuo metu jau nutiesti 974 metrai savitakinių nuotekų tinklų, slėginių – 455 metrai, nutiesta 1 175 metrai vandentiekio tinklų. Darbus atliko UAB „Panevėžio ryšių statyba”, o techninę priežiūrą atliko UAB „Saureka”.
Utenos miesto Atkočiškių gyvenamojo kvartalo gyventojai pajus įgyvendinto projekto tiesioginę naudą, nes išspręstas tinkamos kokybės vandens tiekimas bei nuotekų surinkimas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu naudoti inžinerinių tinklų vamzdžiai, pasižymintys sandarumu, ilgaamžiškumu, todėl teršalai iš vamzdyno į aplinką nepateks. Džiugu, kad įgyvendinus projektą nebus naudojamos jokios medžiagos ar technologijos galinčios teršti paviršinį ar gruntinį vandenį, nebus naudojami gamtos ištekliai, nebus poveikio kraštovaizdžiui bei biologinei įvairovei.
Projekto vykdymo metu įrengti vandentiekio bei nuotekų tinklai ir nuotekų siurblinė. Vandentiekio
tinklų pajungimai yra įrengti nuo Taško V6 (prie Vaikų globos namų, Vilties g.) ir Taške A (Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje). Nuotekų surinkimui suprojektuoti savitakiniai tinklai, kuriais nuotekos transportuojamos į naujai įrengtą nuotekų siurblinę NS1 ir ja surinktos nuotekos perpumpuojamos į esamus Utenos miesto nuotekų tinklus. Vandentiekio ir nuotekų tinklų aptarnavimo teritorija apima naujai besikuriantį individualių gyvenamųjų namu kvartalą tarp Vilties ir Žaliosios gatvių. Šioje teritorijoje įrengti telekomunikacijų kabeliai, elektros 0,4 kV ir 10 kV kabelinės linijos, vandentiekio, lietaus nuotekų, dujotiekio bei šilumos tiekimo tinklai.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas