Aplinkosaugininkams gelbsti neetatiniai inspektoriai

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę padeda vykdyti visuomeniniais pagrindais veikiantys aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų pagalbininkai – neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros vedėjas Eimantas Puodžiukas prisiminė, kad neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai dirbo jau 1992 metais, jam pradėjus dirbti departamente, tačiau jų statusas įstatymu įtvirtintas tik po kelerių metų. Šiuo metu Utenoje yra dešimt neetatinių inspektorių.

Paspirtis – visuomenininkai
Pasak E. Puodžiuko, jie – didelė ir svarbi paspirtis pareigūnams. Daugelis šių inspektorių yra medžiotojai ir žvejai. „Būdami gamtoje jie pastebi ten vykdomus pažeidimus, tada skambina man ir informuoja apie juos, tuomet aš vykstu į nurodytą vietą ir fiksuoju, – sakė vedėjas. – Savarankiškai į reidus ar patikrinimus neetatiniai inspektoriai nevažiuoja, nes jiems nėra skiriamos transporto priemonės ar kuras.”
Neetatinis inspektorius – visuomeniniais pagrindais dirbantis savanoris, padedantis prevencinėje aplinkosaugininkų veikloje ir padedantis pareigūnams išaiškinti pažeidėjus. Pagrindinis neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių uždavinys – teikti visokeriopą pagalbą institucijoms ir pareigūnams, vykdantiems aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

Būtina nepriekaištinga reputacija
Neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje, neturintys teistumo už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai, taip pat kuriems per paskutinius vienerius metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus aplinkai, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje, norintys saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veikos, išlaikę egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą programą. Jiems galios suteikiamos vieneriems metams, nedalyvaujantiems arba neaktyviai dalyvaujantiems aplinkos apsaugos kontrolės veikloje, suteiktos galios gali būti nepratęsiamos. Inspektoriams, piktnaudžiaujantiems suteiktomis galiomis, vykdantiems veiklą, nesuderinamą su neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus statusu, suteiktos galios atšaukiamos.

Pareigos
Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, kontroliuodami, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, nustatę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, privalo pagal savo kompetenciją imtis priemonių užkirsti jam kelią, išsiaiškinti priežastis ir nustatyti asmenis, kaltus šio pažeidimo padarymu. Kai neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai pagal savo kompetenciją negali imtis priemonių dėl aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų, jie privalo apie tokius pažeidimus pranešti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms ar pareigūnams. Neetatiniai inspektoriai turi pranešti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms ar pareigūnams apie pastebėtus avarinius ir kitus aplinkos užteršimo, gyvūnų žuvimo, augalijos naikinimo bei ekologinių pokyčių atvejus ir dalyvauti organizuojant pasekmių likvidavimą. Išsiaiškinę aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimą, neetatiniai inspektoriai privalo nustatyta tvarka perduoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams arba įstatymų nustatyta tvarka kitiems pareigūnams ar institucijoms surašytus, pažeidimą fiksuojančius dokumentus, paimtus neteisėtai įgytus gamtos išteklius, produkciją, pažeidimo padarymo įrankius, kitus daiktinius ir dokumentinius įrodymus.

Teisės
Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turi teisę tikrinti fizinių ir juridinių asmenų bei pareigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius, aiškintis aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjų asmenybes, pristatyti juos šiuo tikslu į policiją, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, aktus, kitus pažeidimą fiksuojančius dokumentus ir dalyvauti nagrinėjant jų pagrindu iškeltas administracines bylas. Neetatiniai inspektoriai gali įstatymų nustatyta tvarka paimti iš aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjų neteisėtai įgytus gamtos išteklius, produkciją, pažeidimo padarymo įrankius, kitus daiktinius pažeidimo padarymo įrodymus, gauti paaiškinimus, dokumentų nuorašus, kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais patekti į ūkinių objektų teritorijas ir atlikti jų užduotis aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimams išaiškinti ar pasekmėms likviduoti.
E. Puodžiukas prisiminė, kad šalyje yra buvę atvejų, kai neetatiniais inspektoriais tampa žmonės, patys vykdantys pažeidimus ar bendraujantys su pažeidėjais bei informavę juos apie aplinkosaugininkų veiksmus. Tačiau, pasak vadėjo, tokie asmenys anksčiau ar vėliau yra išaiškinami.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas