Vietos veiklos grupėms bendradarbiauti – parama

Jei turite gerų idėjų, kaip vietos veiklos grupės (VVG) galėtų bendradarbiauti, nepraleisti progos ragina Žemės ūkio ministerija, kuri jau ketvirtą kartą kviečia teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės LEADER veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 17 iki spalio 15 d.

Įvairiapusė veikla
Kauno rajono VVG pirmininkė administracijos vadovė Kristina Švedaitė-Damašė pasakojo, kad pagal šią priemonę su partneriais lenkais jau baigia įgyvendinti tarptautinį projektą „Jie skrenda“. „Šis projektas su Lenkija susijęs tuo, jog Stepono Dariaus ir Stasio Girėno „Lituanica“ nukrito būtent mūsų partnerių VVG „Lider Pojezierza“ teritorijoje. Šiemet buvo minimos 85-osios skrydžio metinės. Ta proga organizuoti tarptautiniai tautodailininkų plenerai tiek ant sklandytojų kalvos Netoniuose, Kauno rajone, tiek Lenkijoje, kur vyko jaunimo stovyklos. Lenkijoje, Pščelnike, buvo rekonstruota ir modernizuota S. Dariaus ir S. Girėno žūties vietos memorialo aplinka – atnaujintos medinės pavėsinės, papuoštos lenkiškos ir lietuviškos drožybos elementais. Jaunimas sukūrė filmą apie lakūnų žygdarbio svarbą. Šiam projektui įgyvendinti buvome gavę apie 37 000 Eur paramos“, – sakė K. Švedaitė-Damašė.

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos administravimo vadovė Lina Stanienė sakė, jog planų teikti paraišką pagal šią LEADER veiklos sritį ateityje yra, tačiau kol kas konkrečių partnerių dar neturi. „Mes norėtume įtraukti jaunimą į aktyvias visuomenines, švietėjiškas veiklas kaime. Tai galėtų būti bendrų tarptautinių edukacinių ir bendradarbiavimo stovyklų organizavimas, skatinantis kaimo jaunimo užimtumą, aktyvios saviraiškos, pasidalijimo gebėjimais ir naujų įgūdžių įgijimo galimybes. Idėja galėtų būti įgyvendinama bendradarbiaujant su Lietuvos ir artimo užsienio kaimynais lenkais ar latviais. Tačiau mes atviri ir kitoms idėjoms, kuriančioms pridėtinę vertę kaime.“

Orientuota į kaimo vietoves
Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė akcentavo, jog paramos pagal KPP LEADER priemonės minėtosios veiklos sritį gali kreiptis tik kaimo vietovių arba dvisektorės vietos veiklos grupės, kurios įgyvendina patvirtintas vietos plėtros strategijas.

Remiami VVG teritorinio (iki 100 000 Eur, paramos intensyvumas 95 proc.) ir tarptautinio bendradarbiavimo projektai (iki 100 000 Eur, paramos intensyvumas 100 proc.). Taip pat teikiama parengiamoji techninė parama, kuri galima tik tarptautiniams projektams inicijuoti (iki 3 000 Eur, paramos intensyvumas 100 proc.). Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Lietuvoje akivaizdi regionų atotrūkio nuo didžiųjų šalies miestų problema. Tad pagrindinis šių projektų tikslas – per bendradarbiavimo veiklą siekti efektyvesnio vietos plėtros strategijos prioritetų, tikslų ir priemonių įgyvendinimo, taip pat pasidalyti žiniomis ir patirtimi, paskatinti inovacijas ir prisidėti prie vietovės konkurencingumo didinimo, identiteto stiprinimo, vietos produktų, paslaugų propagavimo.

Būtina sąlyga – partneriai
Gauti finansavimą paraiškos teikėjas gali tik su projekto partneriais. Jais gali būti kaimo, miesto, dvisektorės ar žuvininkytės VVG. Svarbiausia – sutarti visiems dėl projekto idėjų ir tikslo. Jei projekto partneris yra ne iš Europos Sąjungos, o iš trečiosios šalies, tuomet tai gali būti ir viešojo, ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją ir veikianti kaimo vietovėje.

„Projektas turi atitikti visų projekte dalyvaujančių partnerių vietos plėtros strategijos tematiką, spręsti visiems partneriams svarbią problemą. Rezultatai turi būti aktualūs visiems projekto partneriams, o jų teritorijoms – teikti konkrečią naudą. Paprasti apsikeitimai patirtimi neremiami“, – pabrėžė J. Vaičiūnienė.

Užs. Nr. ŽŪM/09, Kauno rajono VVG archyvo nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas