Susirūpinimą kelia invazinės rūšys

Europos Komisija patvirtino pirmąjį Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, į kurį įrašytos 37 invazinės gyvūnų ir augalų rūšys.

Naudoti gyvus gyvūnus, gyvybingus augalus, grybus ir mikroorganizmus bei gyvybingas jų dalis, kai šios rūšys įtrauktos į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, leidžiama tik gavus leidimą moksliniams tyrimams, išsaugojimui už natūralios rūšies buveinės ribų arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, kai to reikia siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje, arba su tikslais, susijusiais su įtikinamais visuomenės interesais, įskaitant socialinio ar ekonominio pobūdžio interesus. Tokius leidimus išduos Aplinkos apsaugos agentūra.

Šiame sąraše nurodytas invazines rūšis griežtai draudžiama laikyti, veisti, auginti, dauginti, naudoti arba mainyti, vežti ar paleisti į aplinką. Kadangi minėtame sąraše yra gyvūnų ir augalų rūšių, kurias turi privatūs asmenys, zoologijos ir botanikos sodai bei kitos organizacijos. Asmenims, kurie nekomerciniais tikslais laiko į sąrašą įtrauktus gyvūnus, juos leidžiama laikyti iki natūralios gyvūnų mirties uždaroje valdoje ir vežti ES ribose, bet tik taip, kad jie nesidaugintų ir neištrūktų į laisvę.
Asmenys, komerciniais tikslais laikantys invazines rūšis, kurias įsigijo prieš tas rūšis įtraukiant į sąrašą, turės jas ne vėliau kaip per du metus perduoti moksliniams tyrimams, išsaugojimui arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, arba per vienerius metus nuo rūšies įtraukimo į šį sąrašą pagal nustatytus reikalavimus perduoti kitiems asmenims naudoti nekomerciniais tikslais.
Šiuo metu Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąraše yra 7 rūšys, kurios įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, tai: apželtkojis krabas (Eriocheir sinensis), Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi), rainuotasis vėšys (Orconectes limosus), žymėtasis vėžys (Pacifastacus leniusculus), nuodėgulinis grundalas (Perccottus glenii), paprastasis meškėnas (Procyon lotor) ir raudonausis vėžlys (Trachemys scripta).

Aplinkos ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas