Šauktiniai į regioninius skyrius privalės atvykti iki rugsėjo pabaigos

Birželio 11 dieną suėjo 20 darbo dienų nuo 2015 m. šaukiamųjų į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašų paskelbimo terminas, per kurį Krašto apsaugos savanorių pajėgų Regioniniai karo prievolės ir komplektavimo skyriai turėjo išsiųsti šaukiamiems karo prievolininkams visus šaukimo nurodymus.

Šaukimo nurodymuose karo prievolininkams įrašytos atvykimo į skyrius datos. Jos yra paskirtos nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo pabaigos pagal karo prievolininkų eilės numerius šaukiamųjų sąrašuose.
Kaip sako Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininkas majoras Žygimantas Adamonis, šiuo metu į regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius atvyko 8 proc. šaukiamųjų. „Tai iš tiesų yra geras rodiklis, netgi galima teigti, kad šimtaprocentinis, atsižvelgiant į tai, jog numatyta, jog visi karo prievolininkai atvyks iki rugsėjo pabaigos ir jų atvykimas yra išdėstytas tolygiai, t. y. maždaug po 25 proc. per mėnesį,” – sakė mjr. Ž. Adamonis.
Pasak mjr. Ž. Adamonio, iš dalies toks rodiklis susidarė ir dėl to, jog dalis karo prievolininkų atvyko anksčiau nei jiems paskirta (tą padaryti taip pat galima), o tam tikra dalis, be abejo, neatvyko dėl įvairių priežasčių, kurios nustatinėjamos.
„Apie galutinius ir realius statistinius rodiklius kalbėti dar ankstoka, nes dar tik atvykimo pradžia, o teigti apie vangią šaukiamųjų reakciją mažų mažiausiai būtų neteisinga,” – teigė mjr. Ž. Adamonis.
Regioniniai karo prievolės ir komplektavimo skyriai rekomenduoja karo prievolininkams su jais susisiekti, jei praėjus maždaug savaitei nuo paskutinių šaukimo nurodymų išsiuntimo, jie vis dar nebūtų gavę šaukimo nurodymo savo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.
Šaukimo nurodymo pristatymas registruotu laišku taip pat užtrunka, gali nepasiekti adresatų, taip pat gali skirtis ir karo prievolininko faktinė gyvenamoji vieta nuo deklaruotosios.
Gavus informaciją, jog šaukimo nurodymai nepasiekė adresatų, su karo prievolininkais bus bandoma susisiekti siunčiant šaukimo nurodymus per jų artimuosius, darbovietes. Paieškai taip pat gali būti pasitelktos kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, LR diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos. Tik kraštutiniu atveju paieška būtų vykdoma per policiją.
Atsakomybė būtų taikoma tik tiems karo prievolininkams, kurie neatvyktų į regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius jiems paskirtu laiku ir nebandytų susisiekti, suderinti atvykimo į laiko, negautų karo prievolės atidėjimo ar atleidimo vienu iš įstatymų numatytu pagrindų.
Šįmet šaukimo į devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą nurodymai išsiųsti 36 825 jaunuoliams.

Krašto apsaugos ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas