Per trejus metus globos namuose globojamų vaikų sumažėjo šeštadaliu

Institucinės globos pertvarka, kuria siekiama, kad vaikai gyventų šeimose ar šeimai artimoje aplinkoje, o proto ir psichikos negalią turintys žmonės bei jų artimieji gautų reikalingas paslaugas bendruomenėje, įsibėgėja.

 

Kaip rodo statistiniai duomenys, institucijoje globojamų vaikų skaičius kiekvienais metais vis mažėja – 2015 m. vaikų globos namuose buvo globojami 3275 vaikai, 2014 m. – 3562, 2013 m. – 3821. Per trejų metų laikotarpį globojamų vaikų skaičius sumažėjo 16,6 proc.

Skatinant vaikų globą šeimoje, pernai įvadiniuose mokymuose dalyvavo 400 asmenų (287 šeimos), norinčių tapti globėjais ir 199 asmenys (104 šeimos), norintys įsivaikinti. Iš viso per 2007-2015 m. laikotarpį parengta 3950 globėjų ir įtėvių, kurių šeimose dabar auga tėvų globos netekę vaikai.

Stiprinant šeimas, siekiant padėti visoms Lietuvos šeimoms, susiduriančioms su sunkumais, krizinėmis situacijomis, bus teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai. Jos bus teikiamos bendruomeniniuose šeimų namuose, kurie, tikimasi, atsiras visose savivaldybėse, pirmieji – dar šiemet. Šie šeimų namai bus orientuoti į visas šeimas. Toks pagalbos teikimo modelis ne tik padės sunkumus išgyvenančioms šeimoms, bet ir veiks prevenciškai, nes laiku suteikta reikiama pagalba šeimai gali užbėgti už akių vaikų netekimui tėvų globos, šeimos iširimui.

Siekiant stiprinti socialinį darbą su socialinės rizikos šeimomis savivaldybių biudžetams yra skiriamos valstybės tikslinės dotacijos socialinių darbuotojų, teikiančių šioms šeimoms socialinę priežiūrą, steigti ir išlaikyti. Šių pareigybių skaičius kasmet yra didinamas ir šiemet siekia 766 (2007 m. buvo 556). Tam, kad didėtų šių darbuotojų profesinė kompetencija, nuo kovo mėnesio lėšos skiriamos ir jų supervizijoms bei profesinės kompetencijos tobulinimui. Numatoma mažinti ir šiems darbuotojams tenkančius darbo krūvius – siekiama, kad vienai pareigybei nuo kitų metų tektų ne daugiau kaip 10 šeimų.

Nors šiuo metu aktyviai vykdomas pirmasis institucinės globos pertvarkos etapas – pasirengimas vykdyti pertvarką, – pirmųjų ketverių joje dalyvaujančių vaikų globos namų vaikai jau persikėlė į bendruomenę.

Pernai uždaryti Marijampolės vaikų globos namai „Putinas” bei užrakintos pertvarkomų Pabradės vaikų globos namų durys – šių įstaigų vaikai, įvertinus visų vaikų individualius poreikius, apsigyveno bendruomenėje arba gyvena šeimose. Metų pabaigoje taip pat pradėti pertvarkyti Skalvijos vaikų globos namai (buvę Viešvilės) ir Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai, vaikai pamažu persikelia į bendruomenę. Šiuose vaikų globos namuose vaikai apgyvendinami tik išimtiniais atvejais.

Svarbu tai, kad naujoje aplinkoje vaikai gali daug geriau įsilieti į visuomenę, taip pat išmokti daugiau savarankiškumo, o tai padės geriau pasiruošti ateičiai, nei kad gyvenant institucijoje. Vaikams ir toliau užtikrintas psichologo, neformaliojo švietimo ir vaikų užimtumo paslaugų teikimas, tik vaikai gyvena artimoje šeimai aplinkoje.

Įgyvendinant pertvarkos veiksmų planą atrinkti regioninio lygmens pertvarkos procesų ekspertai į Kauno, Klaipėdos, Telšių, Alytaus, Panevėžio bei Marijampolės regionus, kuriami metodiniai dokumentų paketai, skirti globos įstaigose gyvenančių be tėvų globos likusių vaikų, proto ir ar psichikos negalią turinčių vaikų ir suaugusiųjų individualių planų sudarymui. Jau sukurta globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodika. Tai pat prasidėjo globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo atestuotų socialinių darbuotojų parengimo darbui su ketinančiais globoti artimaisiais giminaičiais mokymai.

Perėjimas nuo senos sovietinės sistemos prie naujai kuriamos, vakarietiška praktika pagrįsta sistemos yra kompleksinis procesas ir, siekiant užtikrinti kokybę ir sklandų perėjimą, neįmanomas per trumpą laiką. Šiuo metu vykdomas pasirengimas vykdyti pertvarką, o nuo 2017 metų bus vykdoma paslaugų infrastruktūros plėtra regionuose bei naujų formų paslaugų teikimas tikslinėms grupėms – šie du etapai vyks tuo pat metu, lygiagrečiai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas