Įpusėjus spaliui visu pajėgumu pradeda veikti keliasdešimt visos dienos mokyklų

Spalio viduryje įvairiose savivaldybėse duris atvėrė keturios dešimtys visos dienos mokyklų. Kol tėvai dirba, jų vaikais, lankančiais pradines klases, iki 17 ar net iki 19 val. rūpinsis pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai. Vaikai čia ne tik gali paruošti pamokas, bet ir lankyti įvairius būrelius, sportuoti, pažaisti ir ramiai pailsėti.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje rugsėjį, kol intensyviai ruoštasi visos dienos mokyklos veiklai, kol kas veikė pailgintos dienos grupė. O spalį mokykla jau buvo pasiruošusi vaikus sutikti visos dienos mokyklos užsiėmimuose.
„Esame gavę daugiau nei 70 prašymų (iš viso 1–4 klasėse mokosi 253 mokiniai). Visos dienos mokyklos užsiėmimus pas mus lanko pradinukai.  Kiekvienoje visos dienos mokyklos grupėje dirba po du darbuotojus: auklėtojas ir mokytojo padėjėjas, visi jie turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą“, – pasakojo  Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos direktorė Tereza Sotnik.
Jau rugsėjo pabaigoje mokykla sudarė individualius vaikų užsiėmimų planus. Kiekvienas mokinys gali rinktis iš 4 pagrindinių užsiėmimų krypčių: nuo 13 iki 14 val. galima sportuoti, vėliau prasideda namų darbų ruoša, konsultacijos, socialinė-pažintinė veikla, išvykos. O nuo 17 iki 19 val. vaikai ilsisi.
Mokyklos vadovė sako, kad pinigų darbuotojams, dirbsiantiems visos dienos mokykloje, užtenka, šiemet jiems taip pat skirtas papildomas mokytojo padėjėjo etatas. Baigiantis mokslo metams ši mokykla numato surengti konferenciją visiems rajono mokytojams – pasidalinti visos dienos mokyklos patirtimi.
Kaišiadorių Vaclavo Giržado progimnazijoje visos dienos mokykla mokiniams duris atvėrė jau rugsėjo 10 dieną. Visos dienos mokyklą čia lanko daugiau nei 100 pradinukų.
„Pirmokams nuo 12 val. organizuojamas laisvalaikis ar sportas gryname ore. Prisijungus kitiems mokiniams, užsiėmimai lauke vyksta iki 13 val. o tada – pamokų  ruoša. Mokiniams padeda pradinių klasių mokytojai, įsitraukia logopedai, socialiniai pedagogai, kiti švietimo pagalbos specialistai. Vėliau pirmokai ir antrokai keliauja į dailės, muzikos, šokio, šaškių, šachmatų užsiėmimus, futbolo treniruotes. Mokykloje yra galimybė rinktis ir anglų kalbos pamokėles, ateina gamtos mokslų mokytojas, turime tyrimų laboratoriją, tad jis kartu su vaikais daro įvairius eksperimentus“, – teigė mokyklos direktorė Jolita Morkūnaitė.
Kiekviena iš Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame Visos dienos mokyklos projekte dalyvaujančių mokyklų yra išsikėlusi konkretų tikslą, pvz., švietimo priemonėmis švelninti vaikų socialinę atskirtį, diegti STEAM ugdymą, labiau įtraukti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus – tam tikslui ŠMM šiems mokslo metams yra įdarbinusi 34 mokytojų padėjėjus. Iš ES lėšų mokytojų padėjėjų etatams įsteigti 2018–2019 m. m. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 230 tūkst. Eur.
Visos dienos mokyklų veikla finansuojama iš bendrajam ugdymui, neformaliajam vaikų švietimui skirtų lėšų,  savivaldybių biudžetų, prisideda rėmėjai, pvz., vietinės verslo įmonės, savanoriai.
Šiais mokslo metais pradėtame bandomajame Visos dienos mokyklos projekte startavo 40 mokyklų iš 23 savivaldybių. Atsižvelgiant į šių mokyklų patirtį kitąmet bus parengtos rekomendacijos ir kitoms švietimo įstaigoms, norinčioms įgyvendinti visos dienos mokyklos idėją.

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios