Sprendžiamas Tauragnų seniūnijoje esančių akmenų su dubenimis likimas

Neseniai Tauragnų seniūnijos seniūno Alvydo Danausko kvietimu, Tauragnų miestelyje ir jo apylinkėse lankėsi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus vedėja Donata Šimkūnaitė ir vyr. valstybinis inspektorius Robertas Motuzas, kurie, dalyvaujant Kultūros paveldo departamento Utenos teritorinio skyriaus vyr. valstybiniam inspektoriui Romualdui Mikulėnui, seniūnui Alvydui Danauskui ir prof. dr. Vykintui Vaitkevičiui, apžiūrėjo kelis valstybės saugomus mitologinius objektus – akmenis su dubenimis.

Vizito tikslas – susipažinti su minėtų kultūros paveldo objektų, kurių dauguma turi valstybės saugomo objekto statusą, tačiau beveik nėra tokio, kuriam būtų nustatytos vertingosios savybės, apsauga, bei spręsti jų valdytojų identifikavimo problemas. Iš penkių apžiūrėtų objektų, vienam, siekiant išsaugoti, nuspręsta išimties tvarka rekomenduoti perkėlimą. Apžiūrėta ir sutarta, kad objektas, tinkamai reglamentavus, turėtų būti perkeltas į Tauragnų krašto muziejaus teritoriją, šalia muziejaus esantį skverelį.

Kitiems dviem objektams rekomenduotinas ženklinimas, informacinių stendų įrengimas. Vienas objektas nerastas, kitiems dingimo grėsmės nenustatytos. Svarstytos prielaidos formuoti atskirą projektą tokių objektų savanoriškai globėjų iniciatyvai steigti. Atkreiptas dėmesys, kad regionuose mažėjant gyventojų, sodybas perperkant, paveldint kitiems, nyksta vietos žinios apie aplinkui esančius kultūros paveldo objektus, todėl būtina vykdyti edukacines, informacijos sklaidos programas, rengti ekspedicijas.

Šiuo metu Kultūros vertybių registre priskaičiuojama virš 40 akmenų su smailiadugniu dubeniu, iš jų daugiau nei dešimties jau nėra (pavogti, dingę). Pastebėta, kad objektų apibrėžtos teritorijos ribos nesutampa su Kultūros vertybių registre pateiktais duomenimis. Nustatyta paklaida siekia vidutiniškai 40 m į šalį, todėl vykstanti darbuotojų kaita, informacinių ženklų nebuvimas gali iš esmės apsunkinti tokių objektų paieškas ateityje.

Kultūros paveldo departamento inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas