Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – rajono saugiai aplinkai

Patvirtinta rajono Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Šiemet mokesčių už teršalų išmetimą, naudojamus valstybės gamtos išteklius bei gyvūnų medžiokles numatoma surinkti 107 tūkst. eurų. Pernai aplinkosaugos priemonėms vykdyti numatytų ir surinktų lėšų 110 tūkst. Eur liko šiems metams.

Daugiausia – už taršą

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP) finansavimo pajamos ir išlaidos rajono biudžete planuojamos tarybos nustatyta tvarka: jos gaunamos iš trijų šaltinių – juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką, medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą, bei juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami už valstybinius gamtos išteklius (išskyrus medžiojamų gyvūnų išteklius). Specialiosios programos lėšos naudojamos aplinkos kokybei gerinti ir apsaugos priemonėms, atliekų tvarkymo infrastruktūrai plėsti, bešeimininkėms atliekoms šalinti ir teritorijoms sutvarkyti, aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms bei visuomenei šviesti.
Rajono savivaldybės Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Darutis Krivas, pristatydamas visuomenei Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, sakė, jog didžiausią pajamų dalį sudaro mokesčiai, sumokami už teršalų išmetimą į aplinką – 57 tūkst. 927 Eur. Už naudojamus valstybės gamtos išteklius numatoma surinkti 24 tūkst. 635 Eur. Medžiotojai už medžiojamus gyvūnus, planuojama, sumokės 24 tūkst. 600 Eur. Šiems metams iš pernai vykdytos programos liko 110,2 tūkst. Eur nepanaudotų programos lėšų. Taigi bendras aplinkos apsaugos rėmimo programos fondas šiems metams – 217,3 tūkst. Eur.

Lėšos – apsaugos priemonėms ir dokumentams

Šiemet, kaip ir pernai, bus vykdoma daug aplinkosaugos priemonių, kurioms numatytas finansavimas iš Aplinkosaugos programos lėšų. Aplinkos kokybei gerinti ir apsaugos priemonėms planuojama išleisti 49,1 tūkst. Eur, biologinei įvairovei išsaugoti (saugomų rūšių ir natūralių buveinių apsaugos darbams) – 900 Eur. Planuojama įsigyti buitinių nuotekų valymo sistemų už 39,5 tūkst. Eur. Pernai nuotekų valymo sistemos nupirktos Rokiškio senamiesčio progimnazijai, Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriui, Laibgalių bibliotekai bei ambulatorijai, Pandėlio pradinei mokyklai, Kazliškio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriui. Nuotekų valymo sistemas planuojama įrengti Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės globos centrui. Per 36 tūkst. Eur numatoma skirti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms. Jau įsigyta 83 vnt. 1,8 kub. m talpos pakuočių atliekų surinkimo konteinerių už 28,3 tūkst. Eur. Per 36 tūkst. Eur numatoma skirti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms.
Savivaldybės aplinkos oro kokybės ir triukšmo valdymo plano įgyvendinimo darbams numatyta išleisti iki 7 tūkst. Eur.
Visuomenei šviesti aplinkosaugos temomis numatyta išleisti 7,2 tūkst. Eur.
Už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą planuojama surinkti 28 tūkst. 850 Eur. Šiomis lėšomis numatyta finansuoti žalą, kurią miškui padaro gyvūnai, bei kompensuoti gyventojams, kurių gyvuliai nukentėjo nuo vilkų. Prevencijos priemonėms, kuriomis siekiama išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos ir miško atkuriamiesiems darbams planuojama skirti apie 24,5 tūkst. Eur. Vilkų padarytiems nuostoliams atlyginti – 4,3 tūkst. Eur. Pernai vilkai sudraskė dvi telyčaites, du buliukus ir trylika avių. Gyvulių savininkams atlyginta beveik 6,5 tūkst. Lt siekusi žala.

Ereliams saugoti, varnoms baidyti

AARP lėšomis finansuojama rajono Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, kuriai įgyvendinti numatyta skirti 16,7 tūkst. Eur.
Pernai 3 tūkst. Lt išleista projekto „Jūrinis erelis Lietuvoje” paramai: vykdytas jūrinių erelių monitoringas veisimosi sezono metu (tikrinti erelių lizdai, nustatytas perėjimo sėkmingumas, įvertinti trikdymo faktoriai); jaunikliai žieduoti, išaiškintos tinkamiausios jūriniams ereliams vietos (veisimosi, migracijos metu). Už 7,3 tūkst. Lt įsigyta varninių paukščių gausos reguliavimo priemonė – bioakustinė paukščių baidymo sistema.

Nuotekų sistemoms ir taisyklėms

Planuojama įsigyti buitinių nuotekų valymo sistemų už 39,5 tūkst. Eur. Per 36 tūkst. Eur numatoma skirti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms. Savivaldybės aplinkos oro kokybės bei triukšmo valdymo programoms ir priemonių planui parengti, tikslinti ir šioms priemonėms įgyvendinti numatyta išleisti iki 7 tūkst. Eur.
Rajono atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių rengimas, planuojama, kainuos per 7 tūkst. Eur, komunalinėms atliekoms rūšiuoti jų susidarymo vietose skirtoms priemonėms įsigyti numatoma išleisti 28,3 tūkst. Eur. Programos lėšų teks atseikėti dokumentų, reikalingų atliekų tvarkymo priemonėms įgyvendinti, rengimui (7 tūkst. Eur), o valstybei (savivaldybei) priklausančių tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklių parengimas, numatoma, atsieis dar brangiau – 8,7 tūkst. Eur.

Šiukšlinimas kainuoja brangiai

Brangiai kainuoja rajono verslo įmonių bei gyventojų nevalyvumas: ne vietoje išmestoms buities ir gamybos atliekoms, kurių šeimininkų nustatyti neįmanoma arba jų atsikračiusios verslo įmonės nebeveikia, sutvarkyti šiemet skirta daugiau nei 21 tūkst. Eur. Iš šios sumos 11 tūkst. Eur – atliekoms surinkti, išgabenti ir perdirbti, o 10,3 tūkst. Eur – užterštoms teritorijoms sutvarkyti.
D. Krivas ne kartą yra sakęs, jog necivilizuotas žmonių elgesys – ne tik nusikaltimas gamtai, bet ir brangiai kainuojantis mums visiems. Tūkstančiai, kasmet išleidžiami nelegaliems šiukšlynams tvarkyti, anot rajono ekologo, galėtų būtų panaudoti daug racionaliau. Pernai atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas kainavo 28 tūkst. Lt.
6 tūkst. Eur šiemet numatyta ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padariniams likviduoti.

Tūkstančiai – seniems medžiams ir naujiems želdiniams

Rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, kūrimo ir jų inventorizavimo darbams bei priemonėms finansuoti numatyta iki 45 tūkst. Eur. Daugiau nei pusė šios sumos, planuojama, reikės išleisti už pavojų keliančių medžių pašalinimą bei medžių ir krūmų genėjimą.
Pernai 10-yje rajono seniūnijų buvo nukirsta 250 avarinių medžių: Rokiškio miesto seniūnijoje – 13, Obelių – 38, Kamajų – 27, Kriaunų – 15, Jūžintų – 20, Kazliškio – 23, Juodupės – 26, Rokiškio kaimiškojoje – 34, Pandėlio – 39, Panemunėlio – 15. Šie darbai, kainavę 59,5 tūkst. Lt, finansuoti programos lėšomis.
Medžių ir krūmų genėjimo darbams pernai išleista 14,4 tūkst. Lt, naujų želdynų ir želdinių darbams – 23 tūkst. Lt. Šiemet pagal programą numatoma įsigyti naujų želdinių ir jiems įveisti skirti 10 tūkst. Eur.

„Gimtojo Rokiškio” inf.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas