Parama pieno gamintojams – jau netrukus

Žemės ūkio ministerijoje susirinkę žemdirbių ir rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrių atstovai kartu su žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene aptarė naująsias paramos schemas pieno gamintojams ir kitus ūkininkams aktualius klausimus.

Tikslinė parama visų ES valstybių narių pieno ir kitiems gyvulininkystės sektoriams yra 350 mln. eurų. Lietuvai teko 13,3 mln. eurų bei numatyta tiek pat skirti iš nacionalinio biudžeto. Iš šios sumos 12,5 mln. eurų ketinama skirti pieno gamintojams, o 0,8 mln. eurų – kiaulių augintojams. Parama bus skiriama tiems gamintojams, kurie mažina ar nedidina pieno gamybos, yra smulkūs ūkiai, taiko ekstensyvius ir aplinkai draugiškus gamybos metodus, įgyvendina kooperacijos projektus ar kokybės schemas. Visi šiemet sausio–liepos mėnesiais pardavusieji pieną gaus vienodą išmoką už kilogramą pieno, tik kooperuotiems gamintojams išmoka bus 10 proc. didesnė. Paramos, kuri planuojama pradėti mokėti rugsėjo pabaigoje, dydis turėtų siekti apie 30 eurų už toną, o kooperatyvams – apie 33 eurus. Tokia parama bus, jeigu Vyriausybė iš nacionalinio biudžeto papildomai skirs lėšų tiek, kiek skyrė ES (13,3 mln. eurų).
Didelio susirinkusiųjų susidomėjimo sulaukė ir kita pristatyta nauja priemonė – savanoriškas pieno gamybos mažinimas. ES tam skyrė 150 mln. eurų. Minėtosios paramos tikslas – sumažinti pieno perteklių ES rinkoje. Šioje paramos schemoje galės dalyvauti tik ūkiai, perduodantys pieną perdirbti. Jie turės įsipareigoti sumažinti pieno pardavimus perdirbti šių ar ateinančių metų tris mėnesius, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Numatoma išmoka – 140 eurų už toną nepateikto į rinką pieno. Svarbu tai, kad sumažinto pieno tiekimo perdirbti kiekis turės būti ne mažesnis kaip 1500 kg. Paramos administravimo taisyklės bus patvirtintos jau kitą savaitę, o paraiškos bus renkamos iki rugsėjo 21 dienos.

Žemės ūkio ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas