Paprastinamos technikos registravimo procedūros

Žemės ūkio ministerija teikia Vyriausybei nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Projekto įgyvendinimo metu siekiama perkelti į elektroninę erdvę Lietuvos savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamas ir administruojamas paslaugas. Viena iš tokių paslaugų yra traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas. Pagal Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatus šio registro objektus registruoja savivaldybių administracijos. Pagal esamas registravimo procedūras registravimo prašymą programinėmis priemonėmis formuoja savivaldybių administracijų darbuotojai.
Priėmus teikiamą projektą ir atitinkamus Registravimo taisyklių pakeitimus bus sudaryta galimybė registruojamos technikos savininkams pateikti dokumentus bei gauti informaciją ne tik raštu, bet ir elektroninėmis bei kitomis nuostatuose numatytomis priemonėmis. Tai sudarys galimybę supaprastinti su registravimo procedūromis susijusias paslaugas bei savivaldybių administracijų darbuotojų darbą.

Žemės ūkio ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas