Nuo spalio vidurio – išmokų avansai

Nuo spalio 16 dienos Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti tiesioginių išmokų avansinę dalį. Šiais metais pirmą kartą avansinių išmokų taip pat sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ 85 proc. skirtos paramos sumos. Avansas ūkininkams bus mokamas iki lapkričio 30 dienos.

Šiais metais paraiškas gauti išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius pateikė beveik 126 tūkst., paramos pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ kreipėsi per 74 tūkst. ūkininkų.
Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avanso išmokas mokėti tik nuo spalio 16 d. ir tik tada, kai valstybė narė užbaigia tikrinti pareiškėjų atitiktį paramos skyrimo sąlygoms. NMA jau atliko visas reikalingas patikras, kad avansą ūkininkams būtų galima pradėti mokėti nuo pirmosios dienos, kada leidžia reglamentas. Avansinių išmokų sulauks ūkininkai, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti. Jei ūkininkų įsipareigojimų pagal tam tikras tiesioginių išmokų paramos schemas ar priemones laikotarpis dar nėra pasibaigęs, avansinių išmokų mokėjimas pagal jas negalimas.
Planuojama, kad iki lapkričio pabaigos tiesioginių išmokų pagrindinės dalies avansas – 215 mln. Eur pasieks iki 99 proc. pareiškėjų. Tuo tarpu pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ avansas – 26 mln. Eur bus išmokėtas iki 95 proc. ūkininkaujančių nederlingose žemėse. Jau pirmą mokėjimo savaitę (spalio 16–19 d.) numatyta išmokėti 195 mln. Eur tiesioginių išmokų ir 24 mln. Eur paramos ūkininkaujantiems nederlingose žemėse.
Nuo gruodžio 1 dienos pareiškėjų sąskaitos bus papildytos likusia minėtų išmokų dalimi. Pirmąją žiemos mėnesio dieną bus pradėta mokėti parama ir pagal KPP priemones „Su „Natura 2000″ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“. Tiesa, pagal pastarąją priemonę parama bus mokama tik tiems ekologinių ūkių valdytojams, kurie jau bus pateikę informaciją apie realizuotą ir (ar) apie sandėliuojamą produkciją.
Galutinis išmokų mokėjimo terminas – kitų metų birželio 30 d., tačiau kasmet NMA mokėjimus pavyksta atlikti greičiau. 95 proc. pareiškėjų tiesiogines išmokas už 2017 metus gavo iki gruodžio 31 dienos.

NMA inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas