Mokslininkai, konsultantai ir ūkininkai – ranka rankon

Tam, kad Lietuvos žemės ir miškų ūkis būtų gyvybingas bei konkurencingas, jis turi koja kojon žengti su inovacijomis. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti” šiam tikslui vienija ūkininkus, mokslininkus ir konsultantus.

Bendradarbiavimas itin reikšmingas

Paraiškos pagal šią veiklos sritį priimamos nuo š. m. gruodžio 1 d. iki 2019 metų sausio 31 dienos. Dėl paramos gali kreiptis Europos inovacijų partnerystės (toliau – EIP) veiklos grupės.
EIP veiklos grupių tikslas – taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės bei miškų ūkį. Veiklos grupę turi sudaryti ne mažiau kaip trys subjektai: fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir (ar) miškų ūkio veikla; juridiniai asmenys, vykdantys mokslo ir (arba) studijų veiklą; konsultavimo institucijos, užsiimančios fizinių ir (ar) juridinių asmenų, užsiimančių žemės ūkio ir (ar) miškų ūkio veikla, konsultavimu. EIP veiklos grupės veikloje taip pat gali dalyvauti kiti juridiniai asmenys − kaimo plėtros dalyviai (gamintojus vienijančios organizacijos, kitos institucijos).
Pažymėtina, kad įgyvendinant projektą pareiškėjo ir partnerių bendradarbiavimo procesas yra itin svarbus. Pareiškėjas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais, informuoti juos apie projekto įgyvendinimo eigą, raštu suderinti projekto pakeitimus ir pan.

Įgyvendinama 12 projektų

EIP veiklos grupės projekto galimybių studijos rengiamos pagal vieną iš įgyvendinimo taisyklėse nurodytų temų, kaip antai, tvaraus dirvožemio naudojimo, augalų produktyvumo didinimo ir produkcijos nuostolių mažinimo, augalų sveikatos, kenksmingų organizmų ir piktžolių kontrolės, ūkininkavimo sistemų pritaikymo mažinant klimato kaitos poveikį, gyvūnų gerovės, sveikatingumo ir aplinkosaugos standartų užtikrinimo gyvulininkystės ūkiuose ir kt.
Šiuo metu įgyvendinama 12 EIP veiklos grupių projektų. Vienas jų – „Konkurencingas ūkis”, kurį įgyvendina Aleksandro Stulginskio universitetas kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Upytės eksperimentiniu ūkiu, Šilutės veislininkystės ūkiu bei trimis ūkininkais. Projekto tikslas – išsiaiškinti, kaip sujungti inovatyvias pašarų auginimo, paruošimo ir galvijų šėrimo technologijas, naudojant subalansuotus pašarus, ir juos papildyti, ūkiuose panaudojant inovacinę vertikalios žemdirbystės hidroponinę technologiją septynias paras daigintomis pupomis, žirniais, miežiais, kviečiais, liucerna, rapsais, saulėgrąžomis.

Vienam EIP projektui – iki 200 tūkst. eurų

KPP priemonės „Bendradarbiavimas” veiklos sričiai „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti” iš viso skirta 11 645 000 eurų. Šiam paraiškų priėmimo etapui – 3,6 mln. eurų. Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Didžiausia paramos suma EIP projekto galimybių studijoje numatytam bandomajam produktų, procesų ir technologijų plėtojimo bei tobulinimo projektui žemės ir miškų ūkio srityje įgyvendinti siekia iki 200 tūkst. eurų.
Paramos intensyvumas gali skirtis, atsižvelgiant į įsigyjamas investicijas: EIP veiklos grupės bendradarbiavimo, projekto viešinimo ir projekto įgyvendinimo išlaidas numatyta finansuoti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Projekto įgyvendinimo išlaidoms paramos intensyvumas gali skirtis ir svyruoti nuo 60 iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų žemės ūkio sektoriuje ir nuo 50 iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei projektas įgyvendinamas miškų sektoriuje.
Siekiant užtikrinti sklandesnį ir paprastesnį projektų įgyvendinimą, EIP veiklos grupei pradedamam projektui įgyvendinti gali būti išmokamas iki 40 proc. dydžio avansas nuo skirtos paramos sumos. EIP veiklos grupė už lėšas, panaudotas projektui įgyvendinti, atsiskaito teikdama mokėjimo prašymus, prie kurių turi būti pridedami investicijas pagrindžiantys dokumentai.

Gabrielės Pastaukaitės nuotr.

                 

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas