Lengvatos ūkininkams pasiekiamos paprasčiau

Ūkininkai gali naudotis jiems Elektros energetikos įstatyme numatyta lengvata galios dedamajai ar buitiniams klientams numatytais elektros tarifais, jei pateikia pažymą apie pajamas už praėjusius metus, ūkio ir žemės ūkio valdos registravimo pažymas. Pateikę dokumentus, ūkininkai gali rinktis mokėti už galios dedamąją tik tris mėnesius ir už elektrą atsiskaityti pagal buitiniams klientams taikomas elektros kainas.

Kasmet ESO sulaukia vidutiniškai apie 4 tūkst. ūkininkų prašymų gauti lengvatas. Norėdami tuo pasinaudoti, ūkininkai privalo pateikti tris dokumentus, kuriuos turi gauti iš įvairių institucijų administruojamų duomenų bazių. ESO matydamas, kad didžioji dalis būtinų dokumentų pasiekiami automatizavus procesus, inicijavo dokumentų pateikimo tvarkos pakeitimą, kad ūkininkams nebereiktų gaišti laiko užsakant dokumentus, vėliau juos pristatant ESO.

Supaprastintoms procedūroms kelią atvėrė ESO ir „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro“ pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Remiantis ja, ESO turės galimybę duomenų bazėse patikrinti ar ūkininkai atitinka įstatyme nustatytus reikalavimus (ar ūkis registruotas Ūkininkų ūkių registre, o žemės ūkio valda – Žemės ūkio ir kaimo verslo registre) ir galės matyti koks yra apskaičiuotas EDV (ekonominio dydžio vienetas). Ūkininkui beliks pateikti tik vieną dokumentą – pažymą apie žemės ūkio veiklos pajamas, kurioje nurodoma suma ir žemės ūkio veiklos pajamų dalis procentais už praėjusius metus. Kitais dokumentais pasirūpins ESO, gaudamas juos iš duomenų bazių.

Ūkininkams (ESO svetainėje ar savitarnoje) pateikus dokumentą, kad jo pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau nei 50%, ESO ūkininkams taikys buitinių klientų tarifus ar galios dedamosios lengvatą. Primename, kad ūkininkai pažymą už praėjusių metų pajamas turėtų pateikti pasibaigus kalendoriniams metams iki kovo 31 d.

ESO nuosekliai tobulindamas klientų aptarnavimą ir paslaugų teikimą keldamas į elektroninę erdvę, siekia, kad klientams nebeliktų poreikio vykti į Klientų aptaranavimo centrus, gaišti laiką teikiant dokumentus, juos užsakant ir pristatant ESO. Nuo 2020 m. sausio 1 d. visos ESO paslaugos bus teikiamos tik nuotoliniais klientų aptarnavimo kanalais (savitarnoje ar nemokamu telefonu 1852). Ūkininkai, dokumentų teikimo supaprastinimu galės pradėti naudotis nuo Naujųjų.

„ESO tobulindamas ir paprastindamas procesus klientams siekia sukurti tokias paslaugų gavimo sąlygas, kad procesai truktų kuo trumpiau, o procedūros nereikalautų papildomų pastangų teikiant dokumentus ar pildant reikiamas formas. Viliamės, kad ūkininkai gerai pasiskaičiuos kokią naudą pasirinkti, o ESO už juos sutvarkys du trečdalius iki šiol jiems tekusių tvarkyti dokumentų“, – sakė ESO Paslaugų tarnybos vadovas Renaldas Radvila.

Ūkininkai turėtų atidžiai paskaičiuoti ar pasinaudoti teikiama lengvata, nes galutinė kaina priklauso nuo turimos leistinosios naudoti galios ir per metus suvartojamo elektros energijos kiekio. Ūkininkams, pageidaujantiems gauti lengvatą galios dedamajai ar norintiems naudotis buitiniams klientams skirtais tarifais, turėtų dokumentą pateikti per eso.lt/savitarna, skiltyje „Klauskite“ arba svetainėje eso.lt, pasirinkus skiltį „Susisiekite internetu“.

ESO inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios