Lengvatinės paskolos nuo pandemijos nukentėjusiems žemdirbiams: lieka du mėnesiai paraiškoms teikti

Lengvatinėmis sąlygomis trejiems metams ūkininkai gali pasiskolinti iki 1 mln. Eur su galimu grąžinimo atidėjimu iki 12-os mėnesių. Išimtinai nuo kovo 16 d. su sunkumais susidūrusius žemės ūkio ir žuvininkystės produkcijos gamintojus tikslinė priemonė pasiekia ir per Ignalinos kredito uniją. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) skelbia, kad paskolos suteikiamos neįkeičiant turto.

Nuo koronaviruso pandemijos nukentėję žemdirbiai gali tikėtis lengvatinių paskolų su nuo 0,1 iki 0,69 proc. metinių palūkanų.
„Laikas, kada galima pasinaudoti šia lengvatine priemone, nenumaldomai eina į pabaigą. Šios paskolos ūkininkams teikiamos iki šių metų pabaigos, tai yra – gruodžio 31 d. Siūlau ūkininkams nedelsti ir, jeigu jiems kyla problemų dėl apyvartinio kapitalo, ši priemonė, vykdoma Ignalinos kredito unijos kartu su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu, tikrai gali padėti spręsti laikinas problemas“, – sakė Ignalinos kredito unijos Administracijos vadovė Violeta Čeponienė.

Lengvatinių paskolų apyvartinėms lėšoms teikimas: klausimai ir atsakymai

Kada vyksta paskolų išdavimas? 

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 
Kokia paskolos paskirtis? 

Paskola skirta apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Kas gali pasinaudoti šia lengvatine paskola?
Pretenduoti į paramą gali ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kooperatinės bendrovės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba, bei ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Koks kredito terminas?
Kredito terminas – iki 3 metų.

Kokie kiti papildomi paskolos kaštai?
Taikomas iki 2 proc. nuo paskolos sumos (tačiau ne mažiau kaip 150 Eur ir ne daugiau kaip 2 500 Eur) paskolos administravimo mokestis, kuris gali būti apmokėtas paskolos lėšomis.

Kokia palūkanų norma?
Lengvatinei ūkininko paskolai yra taikoma 0,1–0,69 procentinės metinės palūkanos.

Kokią didžiausią paskolos sumą gali gauti gavėjas?
Paskolos suma apskaičiuojama pagal vieną iš šių punktų:

  • dvigubos kredito gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant PSD ir VSD, sumos per metus (nustatoma pagal 2019 m. faktinius duomenis, pateikiant P(N) ataskaitos detalizaciją apie patirtas darbo užmokesčio sąnaudas);
  • 25 proc. kredito gavėjo 2019 m. metinės apyvartos;
  • Ignalinos kredito unijos suteikiamos paskolos suma gali būti ir didesnė, nei nustatyta 1 ir 2 nurodytuose punktuose (bet maks. 1 mln Eur), jeigu jos dydį kredito gavėjas pagrindžia būtinumu baigti planuotas investicijas, įvykdyti sudarytas sutartis, išsaugoti darbo vietas, atsiskaityti su tiekėjais, subrangovais ir (ar) yra poreikis skirti lėšas kitoms veiklai tęsti būtinoms reikmėms, siekiant patenkinti likvidumo poreikius nuo paskolos sutarties pasirašymo momento ateinantiems 18 mėnesių ūkio subjektams, kurie priskiriami labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms.

SVARBU! PVM (išskyrus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas) nefinansuojamas. Taip pat pažymėtina, kad vienam subjektui suteikiama tik viena paskola.

Užsk. Nr. UDK-1031/1

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas