Utenos kolegijos gamtos tyrėjų veikla: nuo mokslinių pranešimų iki fotografijų parodos

Utenos kolegijos Aplinkos tyrimų klubas (jam priklauso Aplinkos apsaugos inžinerijos ir Maisto produktų technologijos studijų programų studentai) pernai dalyvavo studentų iniciatyvų skatinimo projekte „Šaltinėlis“, kurio tikslas buvo ištirti Utenos rajono šaltinius. Šis projektas sulaukė didelio Utenos bendruomenės susidomėjimo – „Utenos dienoje“ paskelbus straipsnį apie šaltinių tyrimus, mums paskambino keletas žmonių ir palydėjo tirti Gaspariškių, Juknėnų ir Juškėnų šaltinius, kurių vanduo pasirodė esąs geros kokybės.

Kadangi mūsų tyrimai pasirodė aktualūs ir reikalingi, buvo nuspręsta šiais metais tęsti šią veiklą ir atlikti tiek tirtų šaltinių tolesnius stebėjimus (monitoringą), tiek ištirti naujus šaltinius. Mūsų tęstinio projekto pavadinimas „Utenos rajono gamtos paveldas ir šaltiniai“. Kadangi projekte buvo numatyta daug veiklų, į projekto vykdytojų gretas pasikvietėme Turizmo ir viešbučių administravimo studentus, o savo grupelę pavadinome „Gamtos tyrėjai“.
Pirmas projekto veiklas pradėjome vykdyti balandžio mėnesį. Vykome imti vandens mėginių iš 12 Utenos rajone esančių šaltinių ir Utenos kolegijos laboratorijose tyrėme jų vandens cheminius (nitratų, nitritų, geležies) bei mikrobiologinius rodiklius. Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos studentai analizavo šių šaltinių ir jų gamtinės aplinkos patrauklumą turistiniu požiūriu.
Norėdami padidinti šaltinių ir gamtinių paveldo objektų žinomumą, parengėme maršrutą ir organizavome ekskursiją „Utenos rajono gamtinio paveldo objektai ir šaltiniai iš arti“. Ekskursijoje dalyvavo kolegijos studentai bei Utenos Dauniškio gimnazijos mokiniai. Ekskursijos dalyviai ne tik turėjo galimybę pasigrožėti nuostabiais gamtos vaizdais, bet ir atliko keletą smagių užduočių, kurių metu patikrinome jų žinias apie gamtą, orientacinius sugebėjimus bei pastabumą ieškant nuotraukoje įamžintų konglomeratų.
Organizavome trečią studentų tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Šalis, kurioje gyventi gera“ ir joje pristatėme Utenos rajono šaltinių vandens tyrimų bei turistinio patrauklumo rezultatus. Konferencijoje taip pat dalyvavo ir pranešimus skaitė studentai iš kitų šalių. Kadangi turėjome svečių ne tik iš Lietuvos, konferencija vyko keliomis kalbomis. Buvo pristatyti straipsniai aplinkos apsaugos, verslo ir technologijų, sveikatos ir kitomis temomis. Pranešėjai kalbėjo apie vietos produktų gamybos ir vartojimo skatinimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį kaimyninei šaliai – Latvijai, taip pat apie nitratų šalinimą iš geriamojo vandens. Konferencijoje buvo pristatyti 3 „Gamtos tyrėjų“ pranešimai, susiję su Utenos rajono šaltinių tyrimais.
Gegužės mėnesį buvo paskelbtas Utenos krašto gamtos objektų ir šaltinių fotografijų konkursas, kuriame galėjo dalyvauti visi norintys, nepriklausomai nuo amžiaus, veiklos pobūdžio ar gyvenamosios vietos. Iki spalio mėnesio gavome daugiau nei 130 nuotraukų, kurios buvo publikuotos Utenos kolegijos Aplinkos apsaugos katedros feisbuko paskyroje. Paskyros lankytojai bei darbo grupė „Gamtos tyrėjai“ atrinko 20 geriausių, gražiausių ir atitinkančių kokybės reikalavimus nuotraukų, kurių paroda eksponuojama A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Taip pat yra atspausdinti kalendoriukai su parodoje eksponuojamose nuostabaus grožio fotografijomis.
Projektas „Utenos rajono gamtos paveldas ir šaltiniai“ yra tęstinis, kadangi kasmet turi būti vykdomi šaltinių vandens kokybės tyrimai (monitoringas), nes pavieniai šaltinių vandens kokybės tyrimai yra mažai reikšmingi. Įgyvendinant šį projektą buvo įtraukti įvairių specialybių studentai, kurie į šaltinius pažvelgė kitaip, įgijo žinių, kaip reikia tinkamai įvertinti šaltinių įtaką žmogaus sveikatai, numatyti priemones pritaikyti šaltinius naudojimui. Atlikti tyrimai prisideda prie Utenos kolegijos mokslinės-tiriamosios veiklos.
Taip pat planuojama ir toliau šaltinių tyrimų rezultatus pristatyti tradicinėse, kas dvejus metus organizuojamosiose studentų mokslinėse-praktinėse konferencijose „Šalis, kurioje gyventi gera“.
Visos minėtos jaunųjų gamtos tyrėjų veiklos finansuotos Utenos kolegijos studentų iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso lėšomis.

Dovilė Vaicekauskaitė
Utenos kolegijos Aplinkos apsaugos katedros studentė 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas