Ministrė J. Petrauskienė susitiko su Utenos kolegijos bendruomene

Lapkričio 10 dieną Utenos kolegijoje lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Susitikime – diskusijoje su ministre tema „Aukštojo mokslo reformos aktualijos, kokybiniai pokyčiai šalies aukštajame moksle” dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras, Kolegijos tarybos narys Alvydas Katinas, Kolegijos tarybos narys Sergejus Rybakovas, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius Jurgis Dumbrava, kolegijos bendruomenės nariai – administracija, dėstytojai bei kiti darbuotojai, studentų ir absolventų atstovai.

Pristatydamas ministrę J. Petrauskienę, kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas pažymėjo, kad Utenos kolegijos bendruomenė nori būti aktyvi dalyvė diskutuojant apie aukštojo mokslo reformas ir pasidžiaugė, kad tokią galimybę turi ir šio susitikimo metu. Direktorius akcentavo, kad aukštojo mokslo aktualijos yra svarbios ne tik pačiai aukštojo mokslo institucijai, bet ir visam regionui, todėl susitikime, be akademinės bendruomenės, dalyvavo ir Utenos rajono valdžios, asocijuotų verslo struktūrų atstovai.

Ministrės teigimu, švietimas – tai sritis, susijusi su visais gyventojų sluoksniais, todėl šioje srityje vykstantys pokyčiai svarbūs ir rūpi visiems. Kalbėdama apie Lietuvos aukštojo mokslo pertvarkos būtinumą, ministrė akcentavo demografines problemas, išorinę ir vidinę emigraciją, studijų programų dubliavimąsi, aukštųjų mokyklų išlaidų ūkiui ir administravimui proporcingumo būtinybę ir kitas problemas. J. Petrauskienė taip pat kalbėjo apie planus pereiti prie studijų krypčių vertinimo, institucinio vertinimo metodikos peržiūrėjimą, rengiamą naują finansavimo modelį – perėjimą nuo ,,studento krepšelio” prie sutarčių su aukštąja mokykla, dėstytojų atlyginimų didinimą ir kt.

,,Pagrindinis aukštojo mokslo reformos tikslas yra kokybė, o kokybę kuria akademinė bendruomenė,” – sakė ministrė. – Utenai ir regionui būtinai reikia aukštosios mokyklos, nes ji yra ne tik mokslo, bet ir kultūrinis, socialinis reiškinys. O geriausi sprendimai, kokia forma, atsižvelgiant į šiandienos iššūkius, ji turi veikti, ateina ,,ne iš viršaus”, bet akademinės bendruomenės išdiskutuojami ir bendrai priimami su visomis suinteresuotomis pusėmis”.

Mintis apie bendradarbiavimą kuriant regiono aukštojo mokslo viziją išsakė ir kiti diskusijos dalyviai. Rajono meras Alvydas Katinas pristatė susirinkusiems Utenos, kaip regiono centro, išskirtinumą ir atkreipė dėmesį, kad Utena tampa traukos centru gyventojams iš regiono pakraščių dėl stiprios pramonės, švietimo ir mokslo institucijų bei kultūrinio gyvenimo. Jis akcentavo, kad, norint išspręsti regionines problemas, būtinas glaudus valstybės, vietos savivaldos, verslo ir mokslo bendradarbiavimas.

Koks šioje srityje galimas konkretus bendradarbiavimas, kalbėjo kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai doc. dr. Vitalija Bartuševičienė. Ji priminė Vyriausybei pateiktą pasiūlymą, pagal kurį Utenos kolegija ir toliau turėtų likti savarankiška regioninė aukštoji mokykla, Utenos regionui reikalingų specialistų su aukštuoju išsilavinimu rengimo, kvalifikacijos tobulinimo bazė. Siekiant optimizuoti kolegijos veiklą ir atsižvelgiant į tai, kad savivaldos ir verslo struktūros geriausiai žino specialistų poreikį, kolegijos steigėjais, be LR Vyriausybės, siūloma įtvirtinti Utenos r. savivaldybę, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialą, kitas asocijuotas verslo struktūras. Į diskusiją taip pat įsitraukė ir savo mintis apie regioninę politiką, Utenos kolegijos viziją, mokymo įstaigos svarbą visam regionui išsakė Utenos kolegijos tarybos narys Sergejus Rybakovas, Medicinos fakulteto dekanas, Akademinės tarybos pirmininkas doc. dr. Raimundas Čepukas.

Baigdama susitikimą, Jurgita Petrauskienė palinkėjo Utenos kolegijai rasti tokį kelią, kuriuo einant jai netrūktų studentų, o studijų programos būtų perspektyvios, unikalios ir patrauklios jaunimui.

Dėkodamas ministrei už vizitą, kolegijos direktorius padovanojo knygą apie kolegijos ištakas ir jos augimą ,,Utenos kolegija. Laikmečio žingsniai”.

Renginio pabaigoje J. Petrauskienės laukė maloni staigmena: Utenos kolegijos absolventė Sandra Ragaišytė, dabar vadovaujanti Utenos rajono neįgaliųjų draugijai, įteikė ypač šiltą dovaną – draugijos narių rankų darbo megztas kojines ir pintą krepšelį.

Utenos kolegijos inf., Lino Bražionio, Tado Gasiulio nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas