Atšaukė mokslo metų ilginimą

Mokslo metai neilgės. Tokį sprendimą priėmė švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
„Susitikau su mokinių ir pedagogų organizacijomis, mokyklų bendruomenėmis, socialiniais partneriais – visi beveik vienbalsiai pasisako už tokią mokslo metų trukmę, kokia yra dabar“, –  sakė ministrė.

Pasak ministrės A. Pitrėnienės, šiuo metu nesame tinkamai pasirengę mokslo metų ilginimui. Geriau pasirūpinti, kaip neprarasti nė vienos pamokos per tokios trukmės mokslo metus, kokia ji yra dabar.
„Prieš ilginant mokslo metus reikia numatyti konkrečius darbus tokiai svarbiai pradžiai. Tiksliai suplanuoti, kokios ugdymo veiklos turėtų būti įgyvendinamos konkrečioje mokykloje, kokios bus reikalingos papildomos priemonės, ištekliai. Taip pat labai svarbu padėti mokytojams tam pasirengti. Turėtume atsižvelgti ir į egzaminų tvarkaraščius, kad jie netrukdytų ugdymo procesui mokyklose“, – pažymėjo ministrė A. Pitrėnienė.
Pasak ministrės, ankstesnis ministerijos sprendimas pratęsti mokslo metus buvo priimtas skubotai, nebuvo pakankamai diskutuota, tartasi su švietimo bendruomene, neapsvarstytos galimos pasekmės, kurios paaiškėtų vėliau, priėmus tokius reikšmingus ugdymo procesui sprendimus. Taip pat nebuvo tinkamai pasirengta ir naujos tvarkos įgyvendinimui.

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios