Vaikai geria nemokamą pieną

Pieno produktų vartojimo vaikų švietimo įstaigose paramos programą „Pienas vaikams“ Žemės ūkio ministerija Lietuvoje įgyvendina jau 12 metų. Per šiuos metus programos apimtys labai išsiplėtė, keitėsi remiamų pieno gaminių sąrašas bei finansavimo šaltiniai. Anksčiau programa buvo remiama tik ES lėšomis, šiandien beveik 90 proc. visos programai skirtos sumos sudaro nacionalinės lėšos.

Pagrindiniai programos „Pienas vaikams“ tikslai yra didinti pieno ir pieno gaminių vartojimą bei formuoti teisingos ir sveikos vaikų mitybos įpročius. Pagal programą nemokamai pieno gaminius gauna vaikai, lankantys ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir pradinių klasių mokiniai. Šioje programoje gali dalyvauti bet kuri vaikų ugdymo ir švietimo įstaiga. Pieno gaminiai jose dalijami nuo rugsėjo iki gegužės mėn.
Vaikams per dieną skiriama po 250 ml pieno ar atitinkamai kito pieno gaminio. Europos Komisija yra nustačiusi griežtus reikalavimus vaikams tiekiamų pieno gaminių sudėčiai: sūriuose, jogurtuose ne mažiau kaip 90 proc. masės turi sudaryti pienas, jogurtuose ribojamas cukraus kiekis ir t. t. Tokiu būdu užtikrinama, kad pagal programą būtų tiekiami tik sveikatai palankūs pieno gaminiai.
Nuo 2014 m. Lietuvoje vaikams dalijamas tik ekologiškas pienas bei jo gaminiai (jogurtas, šviežias sūris ir varškė). Šiuos gaminius tiekia dvi didelės šalies pieno perdirbimo įmonės, turinčios ekologiškų pieno gaminių gamybos linijas.
Iš viso praėjusiais mokslo metais programoje dalyvavo 1 580 vaikų ugdymo įstaigų: 623 lopšeliai–darželiai, darželiai, 941 mokyklos-darželiai bei mokyklos, 16 vaikų globos namų. Šiose įstaigose mokosi ar juos lanko 214,5 tūkst. vaikų. Vaikams buvo išdalinta 1 297,7 t pieno gaminių.
2015 m. programai „Pienas vaikams“ buvo išmokėta 3,54 mln. Eur, 2016 m. skirta 4,63 mln. Eur (iš jų 4,12 mln. Eur – nacionalinės lėšos).
Nuo 2015–2016 mokslo metų įvesta naujovė – 3 proc. nacionalinių lėšų yra skiriama programos „Pienas vaikams“ populiarinimui. Numatytos vaikų išvykos į pienininkystės ūkius ir pieno perdirbimo įmones; pamokų–paskaitų, aiškinančių pieno ir pieno gaminių bei sveikos mitybos svarbą, kartu su pieno gaminių degustacijomis, rengimas; šviečiamųjų viktorinų, sporto varžybų, skatinančių sveikos mitybos įpročių propagavimą, organizavimas. Žemės ūkio ministerijos duomenimis, 2015 m. buvo pateikta tik viena paraiška šiai programai populiarinti, o štai 2016–2017 mokslo metais dar nei vienas pareiškėjas nepareiškė noro švietimo įstaigose organizuoti programos populiarinimo veiklos.
Nuo kitų metų rugsėjo 1 dienos programa „Pienas vaikams“ bus sujungta su programa „Vaisiai mokykloms“ ir jos bus vykdomos kartu. Šį sujungimą inicijavo Europos Komisija, siekdama efektyvesnio programų įgyvendinimo, tačiau programų biudžetai bus nustatomi atskirai.

Žemės ūkio ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas