Skelbimas apie naujos kadencijos Utenos kolegijos Tarybos narių, nepriklausančių kolegijos personalui ir studentams rinkimus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Akademinė taryba skelbia viešąjį konkursą Utenos kolegijos tarybos (toliau – Tarybos) nario pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Kandidatui į Tarybos nario pareigas keliami šie reikalavimai:

1. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Kolegijos misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.

2. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat Kolegijos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs direktoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose Kolegija visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti Akademinės tarybos narys.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, nuo 2022-09-26 8.00 val. iki 2022-10-18 17.00 val. užklijuotame voke asmeniškai arba per kurjerių tarnybą/registruotu laišku, adresu Maironio g. 7, LT-28142 Utena, Juridinio ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui turi pateikti šiuos pareiškinius dokumentus:

• Prašymą kandidatuoti į Tarybos narius.

• Asmens tapatybės dokumento kopiją.

• Kandidato į Tarybos narius anketą.

• Nepriekaištingos reputacijos ir privačių interesų deklaraciją.

• Sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, kontaktinius duomenis) naudoti viešai, organizuojant ir vykdant Tarybos rinkimus.

Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti lietuvių kalba arba papildomai turi būti pateikiami vertėjo parašu patvirtinti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

Kandidatas negali pateikti dokumentų dalimis, pakeisti pateiktų dokumentų kitais. Dokumentai gauti vėliau nei vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda, nepriimami ir neregistruojami.

* Pareiškinių dokumentų formos pateikiamos: www.utenos-kolegija.lt

Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome teirautis darbo dienomis pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 14.00 val., mob. tel. 8 687 80957 arba personalas@utenos-kolegija.lt

Akademinės tarybos posėdis, kuriame bus renkami Tarybos nariai, numatomas 2022 m. spalio 26 d. 13.00 val. 25 kab.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas