Pradedamas bendruomeninių socialinių paslaugų konkursas

Institucinę globą ilgainiui pakeisiančios bendruomenėje teikiamos paslaugos pirmiesiems gavėjams, numatoma, bus pradėtos teikti maždaug po trijų mėnesių, atlikus pirkimo procedūras.

Šiuo metu paskelbtos šių paslaugų techninės specifikacijos. Savo pasiūlymus teikti kviečiamos tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek savivaldybių įstaigos, taip pat fiziniai asmenys ir privačios įmonės, kitos organizacijos bei jų padaliniai.
Perkamos septynių krypčių socialinės paslaugos, iš kurių – trys, skirtos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir vaikams, patiriantiems riziką bei jų šeimoms, keturios – vaikų ir suaugusiųjų su negalia paslaugoms įsigyti.
„Šios paslaugos padės neįgaliesiems ar jų artimiesiems gauti individualias, pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o be tėvų globos likusiems vaikams – augti šeimoje arba šeimai artimoje aplinkoje. To ir siekiame, pamažu atsisakydami pasenusios globos institucijoje sistemos ir žingsnis po žingsnio eidami prie naujos, žmonių poreikius daug geriau atitinkančios, sistemos”, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.
Bus teikiamos tokios paslaugos kaip šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslauga, palydimoji globa, kai vaikai, besiruošiantys palikti arba jau palikę globos namus, bus ruošiami savarankiškam gyvenimui. Taip pat bus perkamos socialinės priežiūros paslaugos, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir vienišoms, auginančioms vaiką iki 3 metų amžiaus, motinoms.
Psichikos negalią turintiems žmonėms bus teikiamos apsaugoto būsto paslaugos, laikino atokvėpio paslauga gavėjo namuose ir įstaigoje, atvejo vadybos paslauga.
Didžioji dalis šių paslaugų bus teikiama visuose 10 Lietuvos regionų, o kai kurios paslaugos – besilaukiančioms moterims, vienišoms mamoms ir kitos – pagal individualų regiono poreikį.
Įgyvendinant pertvarką artimiausiu metu taip pat bus vertinami visų 26 pertvarkomų socialinės globos įstaigų gyventojų individualūs poreikiai bei sudaromi individualūs planai, vyks globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas. Jau prasidėjo globėjų bei įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų parengimas darbui su ketinančiais globoti artimaisiais giminaičiais – parengti 62 specialistai. Be to, suplanuoti institucinės globos pertvarkos srityje dirbančiųjų bei pertvarkoje dalyvaujančių regiono ir vietos lyderių kompetenciją didinantys mokymai.
Šiuo metu yra vykdomas pirmasis institucinės globos pertvarkos etapas – pasirengimas vykdyti pertvarką. 2017-2020 metais lygiagrečiai bus vykdomi du kiti pertvarkos etapai: paslaugų infrastruktūros plėtra regionuose bei naujų formų paslaugų teikimas tikslinėms grupėms. Bendrai visiems trims etapams bus skirta 77,4 mln. eurų (iš kurių 64,09 mln. – ES struktūrinių fondų lėšos).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas