Pernai streikuose dalyvavo per 7 tūkst. darbuotojų

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad pernai šalyje surengti 296 įspėjamieji streikai, vykę vien gruodžio 8 ir 10 dienomis. Šiuos streikus surengė valstybės sektoriaus ikimokyklinio, pradinio, bendrojo vidurinio ugdymo, taip pat techninio ir profesinio vidurinio mokymo bei kultūrinio švietimo įstaigos. Streikai apėmė visas (10) apskritis ir 48 savivaldybes. Daugiausia įspėjamųjų streikų surengta Vilniaus, Panevėžio ir Klaipėdos miestų savivaldybėse. Įspėjamuosiuose streikuose dalyvavo 7 126 darbuotojai.

Dėl įspėjamųjų streikų nedirbtas darbo laikas sudarė 2 428 darbo dienas. Vidutinė įspėjamojo streiko trukmė sudarė 0,34 darbo dienos.
Streikavusios švietimo įstaigos nurodė šias įspėjamųjų streikų skelbimo priežastis: atkurti sumažintą mokinio krepšelio dydį, padidinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus, sumažinti mokinių skaičių klasėse ir kt.
Streikų statistinė informacija pradėta rinkti nuo 2000 metų. Per šešiolika metų šalyje surengtas 931 streikas, juose dalyvavo 34,3 tūkst. darbuotojų. Per minėtą laikotarpį švietimo įstaigos surengė daugiausia (99,2 proc.) streikų, kuriuose dalyvavo 96,2 proc. visų streikavusių darbuotojų.

Lietuvos statistikos departamento inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas