Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena buvo švenčiama ir Utenoje

Tradicija švęsti kariuomenės ir visuomenės dieną kilusi iš tarpukario Lietuvos. Dar 1919 metais gegužės 11 dieną pirmosios karių savanorių iškilmingos priesaikos proga buvo surengtos bendros kariuomenės ir visuomenės iškilmės.

Kasmet, gegužės mėnesį, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena rengiama ir Utenoje. Šiemet surengta trečioji šventė, kuri sutampa su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Utenos skyriaus 20-mečiu. Renginys prasidėjo Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje šv. Mišiomis už Lietuvos partizanus, tremtinius ir Laisvės gynėjus. Po šv. Mišių buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakutės prie paminklų tremtiniams ir partizanams bažnyčios šventoriuje, prie paminklo partizanams Utenio aikštėje. Po iškilmingos Valstybinės vėliavos pakeitimo ceremonijos Utenio aikštėje, šventė persikėlė į Utenos Šaulių namų salę, kurioje vyko minėjimas. Minėjimą vedusi šaulė Zita Jasiunavičienė pakvietė sveikinimo žodį tarti Utenos rajono savivaldybės mero patarėją Gintautą Petravičių, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Utenos skyriaus pirmininkę Zitą Mackevičienę, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo pirmininką Vincą Blizniką – pasveikino visus susirinkusius su vienybės diena. Minėjimo metu buvo apdovanoti Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei nusipelnę uteniškiai, politiniai kaliniai, tremtiniai, bendrijos socialiniai partneriai. Prisiminimais pasidalijo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Utenos apskrities skyriaus pirmininkė Marytė Kazlauskienė. Renginyje muzikavo profesoriaus T. Šumskaus vadovaujamas Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas”, Vytauto Latono vadovaujamas pučiamųjų instrumentų orkestras „Cinkas”.
Po minėjimo šventės dalyviai vaišinosi šauliška koše ir arbata, vyko Jaunųjų šaulių žaidynės.

Utenos r. savivaldybės administracijos inf., V. Mintaučkio nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas