Matematika ir astronomija sukvietė Europos mokytojus ir mokinius Į Uteną

Spalio mėnesio pirmą savaitę į Utenos Dauniškio gimnazijoje vykusį tarptautinį projektinį susitikimą pagal „ERASMUS+“ programos 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Matematika aplink mus“ atvyko 21 mokinys ir 13 mokytojų iš Rumunijos, Lenkijos, Danijos, Italijos, Portugalijos, Vengrijos, Graikijos.

Tai dvejų metų trukmės projektas, kurio tikslas – tobulinti mokinių matematinius gebėjimus ir kompetencijas, plėsti mokytojų profesinį akiratį, skatinti mokytojus kurti inovatyvią mokymo/si medžiagą, naujus mokymo metodus tokius kaip mišrų mokymą, integruotą dalyko bei kalbos mokymą, tobulinti užsienio kalbos ir IKT gebėjimus, skatinti pilietiškumą, pagarbą kitoms kultūroms.
Projekte dalyvauja aštuonios šalys, tad numatytas toks pats skaičius veiklų t. y. matematika gamtos moksluose, matematika dailėje, matematika muzikoje, matematika aplinkosaugoje, matematika informacinėse technologijose, matematika archeologijoje, matematika geografijoje ir matematika astronomijoje. Šio susitikimo darbo tema buvo „Matematika astronomijoje“. Organizuotos veiklos buvo tiek mokiniams, tiek mokytojams.

Veiklos

Pirmą susitikimo dieną Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje dalyvius pasveikino savo margaspalve programa gimnazijos meninio ugdymo kolektyvai. Po to vyko konferencija, kurios metu visų šalių mokiniai pristatė parengtus pristatymus tema „Matematika muzikoje“, dalyvavo komandos formavimo veikloje, kurios metu dalyviai buvo paprašyti parengti pristatymus apie Z kartą ir  palyginti ją su savo tėvų karta. Pabaigoje mokiniai gavo užduotį susipažinti su Utenos miestu per žaidimą „Kubinė mylia“.
Antrą susitikimo dieną mokiniai mokytojams pristatė savo namų užduotis „Kubinė mylia“, dalyvavo matematikos-geometrijos pamokose, atliko praktines užduotis „Saulės geometrija“ IT klasėse ir „Saulės šešėlio geometrija“  užduotį atliko prie gimnazijos esančioje Etnokosmologinėje stebykloje. Mokytojų komanda tuo pačiu metu išbandė įvairias IKT programėles, skirtas projektinei ir pamokinei veiklai organizuoti su planšetiniais kompiuteriais. Dienos pabaigoje dalyviai aplankė Anykščių medžių lajų taką, „Cosmos“ Paukščių Taką.
Trečią susitikimo dieną dalyviai lankėsi Etnokosmologijos muziejuje Molėtų r., kur edukatorius Edgaras Zaronskis ir gidas Evaldas Kaminskas vedė šešių valandų užsiėmimus edukacinėse klasėse temomis „Saulės laikrodžio maketo kūrimas“, „Dangaus objektų tyrimai“, „Kosmonautika“ bei pravedė dalyviams ekskursiją po muziejų.
Ketvirtą susitikimo dieną mokiniai Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje mokėsi statistikos pagrindų, atliko praktinį darbą „Saulės dėmių tyrimai“, buvo supažindinti su eTwinning platforma ir kūrė brošiūrą, panaudodami IKT įrankį „Popplet“. Tuo tarpu mokytojų komanda Utenos Švietimo Centre mokėsi kaip praktiškai mokinius sudominti astronomijos mokslu. Mokymosi kursus vedė lektoriai Kauno Jėzuitų gimnazijos pedagogė Rigonda Skorulskienė ir Etnokosmologijos muziejaus edukatorius Edgaras Zaronskis. Vakare dalyviams buvo organizuota oficiali vakarienė, kurios metu buvo įteikti sertifikatai.
Penktą susitikimo dieną dalyviai atliko praktinį darbą „Socialiai reikšmingų tyrimų ir inovacijų taikymas skatinant gamtamokslinę motyvaciją“ Lietuvos Edukologijos Universitete vadovaujami Dr. Daliaus Dapkaus, atliko projekto įsivertinimą SurveyMonkey aplinkoje, apsilankė Vilniaus Universiteto senojoje observatorijoje bei gėrėjosi Vilniaus senamiesčiu.

Įspūdžiai

„Po šio susitikimo mane labiau motyvavo mokytis matematikos. Sužinojau, kur matematikos žinias galima taikyti astronomijoje. Taip pat gerokai patobulinau anglų kalbos įgūdžius, susipažinau su
įvairių šalių mokiniais. Labai patiko šis projektas!“

Greta Paknytė, 2a

„Labiausiai šiame projekte man patiko, kad atvyko nemažas būrys mokinių iš kitų Europos mokyklų ir su jais ištisą savaitę kartu lankėme pamokas, įvairius matematikos ir astronomijos užsiėmimus ir mokėmės visko anglų kalba. Todėl patobulinau tiek matematikos, tiek anglų kalbos žinias. Patiko praktiniai užsiėmimai Lietuvos edukologijos universitete, suteiktos žinios apie astronomijos vystymosi istoriją Vilniaus universitete.“

Kernius Puodžiukas, 2b

„Šis projektas man labai patiko. Turėjau galimybę susipažinti su mokiniais iš kitų Europos šalių. Taip pat patiko užsiėmimai mano gimnazijoje ir Etnokosmologijos muziejuje anglų kalba, kurie susiejo matematiką ir astronomiją. Pagilinau savo matematines žinias ir dabar turiu daugiau motyvacijos mokytis šio dalyko. Buvo įdomu aplankyti Vilniaus universitetą, pasiklausyti apie astronomijos mokslo kūrimą Lietuvoje. Kartu su naujais draugais patirti įspūdžiai dar ilgai išliks atmintyje! „

Anita Clarke, 4a

Parengė Utenos Dauniškio gimnazijos projekto koordinatorė Loreta Tarvydienė

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios