Ignalinos rajono ligoninė finansinius metus baigė sėkmingai

Senstant mūsų rajono visuomenei ir blogėjant demografinei situacijai, Ignalinos rajono ligoninei (toliau – Ligoninė) ne tik tenka susidurti su įvairiais iššūkiais, verčiančiais prisitaikyti prie esamos padėties, bet ir laviruoti tarp įvairių valstybinės sveikatos politikos statomų barjerų, naujai išleidžiamų įstatymų bei vykdomų reformų. Džiugu bent jau tai, kad Ligoninė sėkmingai baigė praėjusius finansinius metus. Tai leidžia tikėti, kad bus išlaikytas esamas paslaugų spektras, o galbūt atsiras ir naujų reikalingų paslaugų. Apie visa tai kalbamės su beveik dvejus metus Ligoninei vadovaujančia direktore Daiva Vinogradova.

Papasakokite apie save plačiau – iš kur esate kilusi, kokią darbo patirtį turite?

Esu iš Švenčionėlių. Visą gyvenimą dirbau įvairiuose sveikatos sistemos sektoriuose. Savo darbinę patirtį pradėjau Švenčionėlių greitosios medicinos pagalbos padalinyje, kur dirbau 18 metų.

Nuo 2008 m. dirbau Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Įkūriau šitą įstaigą ir joje dirbau 12 metų. Vėliau buvo lemta sugrįžti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Nuo 2021 m. gegužės pradėjau laikinai eiti Ligoninės direktorės pareigas. Maždaug po metų, Ignalinos rajono savivaldybei paskelbus konkursą Ligoninės direktoriaus pareigoms užimti, jį laimėjau ir nuo praėjusių metų liepos mėnesio tapau direktore penkerių metų kadencijai.

Kokią situaciją radote pradėjusi dirbti Ligoninėje, kas, Jūsų požiūriu, buvo blogai, o kas gerai?

Situacija įstaigoje buvo sudėtinga. Pirmiausia dėl to, kad nebuvo darniai dirbančios administracijos, kurioje trūko direktoriaus pavaduotojo medicinai, viešųjų pirkimų specialisto. Dėl to buvo sudėtinga paskirstyti darbus ir atsakomybes.

Manau, per šį laiką padėtis pasikeitė – susiformavo motyvuota, atsakinga administracijos komanda, kuri surėmusi pečius stengiasi darbuotis dėl įstaigos.

Kas dar pasikeitė per tą laiką, kai jūs vadovaujate Ligoninei? Kiek žinau, praėję metai buvo gana sėkmingi. Pakomentuokite tai plačiau.

Tam reikėtų trumpai apžvelgti 2022 metus. Kokie gi jie buvo? Ligoninėje buvo visiškai atnaujintas paslaugų teikimas po COVID-19 pandemijos. Džiugu, kad sugebėjome išlaikyti tą pačią paslaugų nomenklatūrą. Taip pat buvo įvertintos pajamos už paslaugas ir išlaidos, peržiūrėtos visos ilgalaikės sutartys. Didžioji jų dalis buvo atnaujintos. Kai kurias paslaugas Ligoninei pradėjo teikti nauji tiekėjai. Atsinaujino personalo komanda – atėjo trys nauji medicinos gydytojai ir kineziterapeutas. Šiandien mūsų pacientus Skubios pagalbos ir priėmimo skyriuje dažniausiai pasitinka gydytojai rezidentai.

2021 m. baigėme su neigiamu finansinės veiklos rezultatu – daugiau kaip 150 tūkst. Per 2022 m. šį rezultatą sugebėjome pakeisti į teigiamą, kuris metų pabaigoje sudarė beveik 17 tūkst. eurų. Aišku, turime šiek tiek skolų – apie 45 tūkst. eurų, be įsipareigojimų vykdant Europos Sąjungos (ES) paramos projektą „Geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Ignalinos rajono ligoninėje“. Vykdydami šį projektą siekiame įsirengti dešimties vietų ambulatorinės geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų skyrių. Šio projekto veiklų vykdymas juda į pabaigą – atlikti patalpų remonto darbai, baigiama supirkti medicininė įranga ir baldai.

Taip pat negaliu nepaminėti, kad per 2022 m. buvo baigtas vykdyti dar vienas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos inicijuotas ES paramos projektas – fotovoltinės elektrinės sumontavimas ant Ligoninės stogo. Dabar jau trečdalį mūsų elektros energijos poreikio šviesiu, saulėtu metu tenkina saulės elektrinė.

Žinoma, toks ženklus mūsų finansinio veiklos rezultato pagerėjimas per 2022 m. būtų neįmanomas be savivaldos paramos. Ligoninės senbuviai sunkiai pamena metus, per kuriuos steigėjas tiek lėšų būtų skyręs dalininko įstatiniam kapitalui didinti. Šiam tikslui pernai mūsų steigėjas lėšas skyrė keturis kartus. Kovo mėnesį buvo skirta 50 tūkst., liepos mėnesį – per 45 tūkst., spalio mėnesį – daugiau kaip 25 tūkst. ir gruodžio mėnesį – daugiau kaip 38 tūkst. eurų. Iš viso per metus buvo skirta daugiau kaip 158 tūkst. eurų. Labai džiaugiamės mūsų steigėjo dėmesiu ir rūpesčiu.

Už skirtas lėšas įsigijome būtiną darbui įrangą, atnaujinome funkcines lovas, čiužinius, patalynę, įrangą dantų technikams, kuri buvo labai sena. Artimiausiomis dienomis įstaigą turi pasiekti naujas echoskopas. Dar vieno, aukštesnės nei vidutinės klasės echoskopo pirkimai vyksta šiuo metu. Taip pat buvo skirtos lėšos senos įrangos remontui. Atnaujinta įranga Ligoninės maisto bloke, atnaujinti valgiaraščiai. Galime pasidžiaugti, kad po planinio Maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų patikrinimo įsitikinome, jog pagaliau atitinkame sveikatos apsaugos ministro įsakymo, reglamentuojančio pacientų maitinimą, reikalavimus. To anksčiau šioje įstaigoje nebuvo.

Mūsų steigėjas skiria lėšas ne tik įstatiniam kapitalui didinti, bet ir rūpinasi, kad Ligoninė būtų konkurencinga pritraukiant jaunus medicinos specialistus. Jau 2021 m. Ignalinos rajono savivaldybės taryba patvirtino Trūkstamų specialybių gydytojų skatinimo dirbti Ignalinos rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programą.

Ligoninės medicinos personalas taip pat džiaugiasi Ignalinos rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros darbuotojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarka, nes ji galioja visiems sveikatos priežiūros darbuotojams, kurių faktinė gyvenamoji vieta yra nutolusi nuo darbo vietos – Ligoninės – toliau kaip dešimt kilometrų. Ja naudojasi ir specialistai, gyvenantys Ignalinos rajone.

Norėčiau padėkoti šios kadencijos Ignalinos rajono savivaldybės administracijai ir tarybai už supratimą, geranorišką bendradarbiavimą, rūpestį bei pagalbą, kuri mums labai reikalinga.

Kokiomis nuotaikomis Ligoninė pradėjo šiuos metus ir kokie svarbiausi šių metų planai?

Nuo naujų metų Ligoninėje, kaip ir visoje Lietuvoje, dėl pakeltos minimalios mėnesinės algos (MMA) 15 proc. padidėjo atlyginimai.

Kalbant apie perspektyvą, žinoma, norime išlaikyti esamą paslaugų nomenklatūrą, bet tai nepriklauso vien nuo mūsų. Daug ką lemia valstybinė sveikatos politika. Norėtume dalyvauti sveikatos reformoje, pagerinti savo paslaugų kokybę bei infrastruktūrą, įsigyti naujos įrangos.

Planuojame stiprinti ir plėsti Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus veiklą, nes šios paslaugos yra labai paklausios. Jomis noriai naudojasi ne tik Ignalinos rajono, bet ir gretimų savivaldybių gyventojai.

Minėjote, kad pernai Ligoninėje pradėjo dirbti trys nauji gydytojai. Visi žinome, jog regiono ligoninėse labai aktuali kvalifikuoto personalo, ypač gydytojų specialistų, pritraukimo problema, kaip jūs ją sprendžiate?

Tai tikrai nėra paprasta ir su tuo susiduria visos mažosios rajoninės ligoninės. Žinoma, mano anksčiau minėta Ignalinos rajono savivaldybės trūkstamų specialybių gydytojų skatinimo programa yra labai svarbi, bet, pasikartosiu, čia turbūt reikalinga ir valstybės politika. Geriausia paskata specialistui, be abejonės, yra motyvuojantis darbo užmokestis, kurį mes pagal galimybes stengiamės mokėti pakankamai neblogą ir konkurencingą. Be atlygio, yra svarbi sveika atmosfera kolektyve bei darbo sąlygos. Mes intensyviai ieškome specialistų ir būtų šaunu, jeigu mūsų komanda pasipildytų bent vienu neurologu, kardiologu, okulistu ar reabilitologu.

Pasakojote apie baigiamą įrengti Geriatrijos skyrių, gal dar kažkokių naujovių planuojate pasiūlyti ateityje savo pacientams?

Pirmiausia reikėtų užbaigti visa tai, kas vykdoma dabar. Ateityje matysime, kokia bus valstybės sveikatos politika. Atitikti teisės aktų, mūsų teikimų paslaugų aprašų reikalavimus mažoms rajonų ligoninėms darosi vis sunkiau. Bet pirmiausia, dar kartą pabrėžiu, stengsimės išlaikyti tai, ką turime.

Darykime prielaidą, jog valstybės politika bus palanki mažosioms ligoninėms. Kokią Ligoninę matytumėt po penkerių ar dešimties metų?

Ligoninei tai ilgas laiko tarpas. Deja, demografinė situacija visoje šalyje prastėja – mažėja gyventojų skaičius, visuomenė sensta. Realybė diktuoja ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikį. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, be abejonės, yra reikalingas šiandien ir jis, manau, išliks. Visgi, nežiūrint visų sudėtingų aplinkybių, būtų šaunu, jei Ligoninė dar ilgus metus sugebėtų išlikti tokia, kokia yra. To įstaigai ir linkiu.

Papasakokite šiek tiek plačiau ir apie pačią Ligoninę – kiek darbuotojų joje dirba, kokias paslaugas šiuo metu teikia.

Ligoninėje kartu su medicinos personalu ir administracija dirba 130 darbuotojų.

Yra teikiamos medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos. Gaudami šias paslaugas, pas mus sveikatą stiprinti ir atstatyti gali asmenys, sergantys nervų sistemos, kvėpavimo sistemos ligomis bei esant judamojo atramos aparato pažeidimui.

Esant poreikiui, teikiamos hemodializės paslaugos. Pacientai naudojasi stacionarinėmis gydymo paslaugomis Vidaus ligų, Reanimacijos ir intensyvios terapijos, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose. Taip pat labai paklausios mūsų antro lygio specialistų konsultacijos, kuriomis dažnai naudojasi ir kaimyninių savivaldybių gyventojai. Šias paslaugas teikia mūsų Konsultacijų poliklinika, kurioje darbuojasi daug specialistų – neurologas, kardiologas, pulmonologas, dermatovenerologas, otolaringologai, oftalmologai, ortopedai-traumatologai, urologai. Labai džiaugiamės, kad į komandą grįžta endokrinologas.

Ligoninėje atliekami radiologiniai, endoskopiniai ir echoskopiniai tyrimai.

Mūsų teikiamų paslaugų spektras yra pakankamai stabilus. Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, diagnostinių tyrimų spektrą planuojame plėsti.

Pakalbėkime apie Ligoninės kolektyvą. Ar esate patenkinta savo darbuotojais?

Tikrai taip. Džiaugiamės, kad turime darbuotojų, kuriems Ignalinos ligoninė yra vienintelė darbo vieta jau keletą dešimtmečių. Personalas yra draugiškas, lojalus įstaigai. Pasikartosiu, bet ypač motyvuota ir produktyvi yra atsinaujinusi administracijos komanda. Darbinė aplinka tikrai yra gera. Sakyčiau, kolektyve vyrauja sveika atmosfera.

Dėkoju už pokalbį!

Autorės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas