Uteniški, Vilniaus kolegijoje studijuoti verta

Kiekvieno jaunuolio gyvenimas kupinas pasirinkimų. Vienas svarbiausiųjų – ką ir kur studijuoti. Vieni jau vienuoliktoje klasėje tiksliai žino savo pasirinkimą, kiti ir bebaigdami dvyliktą abejoja bei svarsto visus įmanomus variantus. Nemažai įtakos jauno žmogaus pasirinkimui ką studijuoti turi ir artimieji: tėvai, broliai, seserys bei kiti giminaičiai. Vilniaus kolegija: šiandien paklausios specialybės ir realios karjeros galimybės baigus studijas.

Privalumas – orientacija į darbo rinkos poreikius

Vilniaus kolegijos istorija prasidėjo 2000 m. rugsėjo 1 d. įteisinus binarinę aukštojo mokslo sistemą Lietuvoje, kai buvo sujungtos 9 aukštesniosios mokyklos. Kolegijoje studijos vykdomos septyniuose fakultetuose: Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Verslo vadybos, Sveikatos priežiūros, Agrotechnologijų, Pedagogikos bei Menų ir kūrybinių technologijų. Įdomu tai, kad fakultetai išsidėstę dviejuose akademiniuose miesteliuose: Baltupių ir Studentų. Kolegija turi veterinarijos kliniką bei dekoratyvinių augalų ir želdinimo centrą „VikoFlora“.

Kolegija nuolat kito ir tobulėjo prisitaikydama prie šiandienos aktualijų darbo rinkoje. Dabar tai multidisciplininė aukštoji mokykla, kurioje paskutiniais mokslo metais buvo vykdoma net 41 studijų programa 27 studijų kryptyse, o jose studijavo daugiau nei 6 000 studentų ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš kitų šalių.

Platus kolegijoje vykdomų studijų spektras leidžia vykdyti Lietuvos ir tarptautinės darbo rinkos poreikius atitinkančias profesinio aukštojo mokslo studijas ir mokymą (-si) visą gyvenimą bei apima daugelį visuomenės gyvenimo, šalies ūkio sričių, tenkina šalies viešojo ir privataus sektorių poreikius. Studijų programos rengiamos ir atnaujinamos, siekiant užtikrinti modernias, Europos standartus atitinkančias aukštojo mokslo studijas.

2021 m. kolegiją baigė 1 436 studentai, iš kurių 1 261 nuolatinių ir 175 ištęstinių studijų studentai. Pagal kolegijos katedrų vykdomas absolventų apklausas, apie 80 proc. absolventų nurodo, kad dirba pagal baigtą studijų programą. Apskritai studentų įsidarbinimas baigus studijas, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, pastaraisiais metais siekia 90–95 proc.

Agroverslo technologijų studijų programa

„Daugelis nustemba, kad Vilniaus kolegijoje galima pasirinkti studijų programas, susijusias su žemės ūkiu: Agroverslo technologijų, Veterinarijos, Maisto technologijos, Kraštovaizdžio dizaino, Cheminės analizės“, – vardijo Agrotechnologijų fakulteto dekanė doc. dr. Nijolė Liepienė. Pasak jos, kolegija, atnaujinusi Agroverslo technologijų studijų programą, siekia ugdyti studentų kompetencijas, būtinas tvariam ūkininkavimui. Siūlomos ir dvi naujos specializacijos – Tvaraus ūkininkavimo sistemos ir Žaliasis kursas. „Apskritai ekologinė žemdirbystė yra sparčiausiai visoje Europos Sąjungoje auganti žemės ūkio sritis“, – pabrėžė dekanė.

Kraštovaizdžio dizaino studijų programa savo prigimtimi yra trilypė, joje racionalieji pradai – biologinis bei inžinerinis – susijungia su iracionaliuoju – meniniu. Čia dar galima būtų pridėti ir ketvirtą veiklos sritį – nuosavo verslo valdymą, kadangi daliai kraštovaizdžio dizainerių profesinė veikla perauga į sėkmingai veikiančią įmonę.

Vilniaus kolegijos Cheminės analizės studijų programos studentai vieni iš tų, kuriems daugelį metų už puikius studijų rezultatus ir mokslo taikomąją veiklą skiriama Fizinių mokslų studijų srities prezidento Aleksandro Stulginskio stipendija. Tai ženkli parama studentui ištisus metus!

Vilniaus kolegijoje vykdoma ir Maisto technologijos studijų programa. Daugiau kaip 10 metų tai viena iš patrauklių studijų programų, pritraukiančių jaunimo iš visos Lietuvos. Programa skirta visiems, kuriems patinka maisto gamybos procesas, įdomi maisto sudėtis, kurie mėgsta eksperimentuoti ar kurti naujus maisto produktus bei patiekalus.

„Pastaraisiais metais iš penkių Agrotechnologijų fakulteto studijų programų paklausiausios – nuolatinės veterinarijos studijos. Fakultete rengiami veterinarijos felčeriai darbo rinkoje graibstyte graibstomi, ir dauguma bakalaurų gavę diplomus iš karto randa darbą pagal specialybę“, – specialybės paklausą pabrėžė dekanė.

Stipendijos būsimiems studentams

Žemės ūkio ministerija 2022–2023 akademiniams metams yra numačiusi skirti lėšų tikslinėms skatinamosioms stipendijoms, kurios atiteks su žemės ūkio sektoriumi susijusias programas studijuojantiems studentams. Be to, geriausiai besimokantys ir aktyviai mokslo taikomojoje veikloje dalyvaujantys studentai gali pretenduoti į kasmet skiriamas darbdavių vardines stipendijas, o pažangiausi studentai – ir į Lietuvos prezidentų vardines stipendijas. „Atvykusiems studijuoti iš Utenos ir kitų miestų džiaugiamės galėdami pasiūlyti apsigyventi pačiame Vilniaus centre, šalia kolegijos esančiame bendrabutyje, kuriame sudarytos puikios buities sąlygos, veikia nemokamas interneto ryšys“, – pažymėjo Agrotechnologijų fakulteto dekanė.

Italiku gale straipsnio:

Daugiau informacijos apie Vilniaus kolegijos programas ir stojimą galima rasti https://atf.viko.lt/

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas