S. Sudentas atleistas iš Vyžuonų parapijos klebono pareigų

Panevėžio vyskupijos kurija pranešė apie kunigų paskyrimus šioje vyskupijoje. Naujų ganytojų sulauks ir uteniškiai.

Nuo 2021 m. rugpjūčio 5 d. S. Sudentas buvo Vyžuonų (Utenos r.) Šv. Jurgio parapijos klebonu

Skandalingai pagarsėjęs kunigas Sigitas Sudentas atleistas iš Vyžuonų parapijos klebono pareigų. Kol kas neaišku, ką šis dvasininkas veiks toliau. Vyžuonų parapijos administratoriumi paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas kun. Algis Neverauskas, kuriam paliekamos kitos turimos pareigos. Iki šiol šis dvasininkas ėjo ir Spitrėnų parapijos administratoriaus pareigas, kurias perims Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas, dirbsiantis didesniu krūviu, nes, be Spitrėnų parapijos, jam dar teks rūpintis ir Tauragnų, Biliakiemio parapijų reikalais.

Tam tikri pasikeitimai palies ir Utenos Dievo Apvaizdos parapiją – čia Panevėžio vyskupija paskyrė kun. Dainių Matiuką, kuris eis rezidento pareigas, ir Virginijų Taučkėlą, kuris atleistas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos rezidento pareigų ir paskirtas rezidentu kitoje Utenos parapijoje.

Panevėžio vyskupijos sprendimu Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos kun. KazimierasKęstutis Gurklys atleistas iš šios parapijos vikaro pareigų ir paskirtas tos pačios parapijos rezidentu. Į šią parapiją rūpintis uteniškių sielovada iš Utenos Dievo Apvaizdos parapijos atkeliamas neseniai 30 metų kunigystės sukaktį atšventęs vikaras Rimantas Kaunietis, kuris čia paskirtas dirbti taip pat vikaru.

„Utenos dienos“ inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas