Metų mokytojų gretas papildė keturi patys pačiausi

Šiais metais Tarptautinė mokytojų diena paminėta kitaip. Nors nebuvo surengta įprastų koncertų Utenos kultūros centre, bet šventė buvo nė kiek ne mažiau įspūdinga. Ypač trims Utenos švietimo įstaigoms, į kurias su ypatinga misija vyko Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

Pradžiai – šiek tiek faktų. Utenos rajono savivaldybės taryba 2020 m. patvirtino Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašą. Premijos skyrimo tikslas – įvertinti Utenos rajono mokyklose dirbančių mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, dirbančių pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, profesinės veiklos rezultatus už reikšmingus metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai. Kiekvienais metais skiriamos penkios premijos: ikimokyklinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų mokytojams, mokytojams, dirbantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei neformaliojo vaikų švietimo mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams.

Kandidatų atrankos komisijai šiais metais buvo pateiktos šešios mokytojų kandidatūros (mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kandidatūros nebuvo pateiktos). Komisija svarstė kandidatų veiklą, jų rezultatus ir atrinko kandidatus pagal vertinimo kriterijus.

Metų mokytojai turi atitikti įvairius kriterijus: mokytojo ir jo ugdytinių pasiekimai, inovatyvūs mokytojo metodiniai darbai, aktyvi ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje, savanorystė, dalyvavimas savivaldybės, šalies pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje, tyrimų, eksperimentinėje ar kitoje veikloje, reikšmingas dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant švietimo strategijas ir kt.

Šiais metais numatytus kriterijus atitiko keturi mokytojai. Tad Utenos rajono savivaldybės mero ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo misija, lankantis mokyklose, ir buvo ne tik visų mokytojų pasveikinimas jų profesinės šventės proga, bet ir pačių pačiausių Utenos rajono mokytojų – Metų mokytojų – pagerbimas. Metų mokytojais 2022 m. buvo pripažinti: Utenos Krašuonos progimnazijos pradinių klasių mokytoja Rita Rimšelienė, tos pačios progimnazijos dailės mokytoja Dalia Puodžiukienė, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos fizikos mokytojas Stasys Kirdeikis ir Utenos meno mokyklos dailės mokytojas Giedrius Mazūras.

A. Katinas ir R. Kraulišas Metų mokytojams įteikė nominacijas, gėlių puokštes, mokyklų bendruomenėms – tortus. Keturiems mokytojams buvo skirtos ir premijos, kurių dydis – 25 bazinės socialinės išmokos.

Kiekvienos mokyklos bendruomenė taip pat įspūdingai pasveikino savo pačius pačiausius kolegas. Štai Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojai Stasiui Kirdeikiui sudainavo savo sukurtą dainą, o meno mokyklos jaunieji muzikantai visiems mokytojams ir Giedriui Mazūrui padovanojo ilgai slėptą ir paslapčia repetuotą koncertą. Krašuoniškiai mokiniai mokytojams skyrė jaudinančių eilių kraitę.

Utenos r. savivaldybės administracijos inf. ir nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas