Daugiau nei metus nelegalu buvęs Tarybos narys neteko mandato

Kovo 4 dieną Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdyje buvo svarstomas klausimas „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau –Tary­ba) nario įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam sa­vivaldybės tarybos nariui pripažinimo“.

VRK pirmininko pavaduoto­ja-sekretorė Svetlana Misevi­čienė „Utenos dieną“ informa­vo, kad buvo svarstytas Tarybos nario Liuoniaus Purvinio man­dato teisėtumas. Anot jos, prie­žastis labai paprasta – įsiteisėjęs nuosprendis dėl nusikalstamos veiklos. VRK vadovaudama­si Lietuvos savivaldybių įstaty­mo 88 str. pirmos dalies pirmu punktu ir 89 str. pirma dalimi nusprendė pripažinti Tarybos nario L. Purvinio, išrinkto pagal Lietuvos laisvės sąjungos (libe­ralų) sąrašą, įgaliojimus nutrū­kusiais nesuėjus terminui. Anot jos, iš Informatikos ir ryšių de­partamento prie Vidaus reikalų ministerijos buvo gautas 2020 metų kovo 1 dienos išrašas, kad 2019 metų lapkričio 4 dieną įsi­teisėjo Panevėžio apygardos teismo apkaltinamasis nuos­prendis, todėl buvo nuspręsta Tarybos nario L. Purvinio įga­liojimus pripažinti nutrūkusiais.

Taip pat nuspręsta, atsiradus laisvai vietai, pripažinti pagal sąrašą mandato negavusį kan­didatą Arvydą Kalytį Tarybos nariu.

Jis turėtų prisiekti jau kitą sa­vaitę, kovo 9 dieną (antradie­nį), vyksiančio neeilinio Tary­bos posėdžio metu.

Laikraščio „Utenos diena“ inf., Vytauto Ridiko nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas