„Baltyre LT“ servisas ir nauja padangų parduotuvė

Utenos rajone veikianti tarptautinė padangų impor­to įmonė „Baltyre LT“ plečiasi – įkūrė naują padangų servisą ir parduotuvę Antalgėje Utenos rajone (šalia kelio Utena – Kaunas).

25 metai patirties

„Baltyre“ įmonių grupė savo veiklą pradėjo 1996 metais ir šiuo metu yra viena iš rinkos ly­derių, tiekiančių visų rūšių pa­dangas į ES iš Rusijos, Azijos, Kinijos ir kitų pasaulio šalių. Il­galaikė didmeninės ir mažmeni­nės prekybos patirtis ir gebėji­mas atsižvelgti į rinkos pokyčius leido įmonei sėkmingai plėstis. Buvo įkurti įmonės padaliniai skirtingose pasaulio vietose. Šiuo metu „Baltyre“ turi sėkmin­gai veikiančius padalinius Slo­vakijoje, Čekijoje, Vengrijo­je, Estijoje, Latvijoje, Austrijoje, Rusijoje ir Lietuvoje. Skirtingo­se europos vietose esantys pa­daliniai leidžia maksimaliai su­trumpinti padangų tiekimo kelią iki galutinio vartotojo, todėl dau­gumą padangų gali pristatyti jau kitą darbo dieną.

Plačiausias padangų asortimentas

„Baltyre“ nuolat plečia savo asortimentą ir reaguoja į rin­kos pokyčius, todėl turi bene di­džiausią skirtingų rūšių ir dydžių padangų pasirinkimą. Šiandien įmonė savo klientams gali pa­siūlyti padangas miško, pramo­nės ir žemės ūkio technikai, įvai­riems padargams, žoliapjovėms, sunkvežimiams, lengviesiems automobiliams, motociklams ir keturračiams. Taip pat turi ratlan­kių, dublių ir kamerų reikalingų pramonės, miško ir žemės ūkio technikai.

Serviso paslaugos

Nuo šių metų „Baltyre LT“ pa­dalinys Lietuvoje plečia savo veiklą ir atidarė visiškai naują ir modernų padangų servisą An­talgėje (Utenos raj., kelio Ute­na-Kaunas 5-as km.). Privažia­vimas į servisą labai patogus tiek sunkiajam transportui tiek ir lengvajam, nes padangų ser­visas nuo kelio nutolęs vos 200 metrų. Turimos modernios pa­dangų montavimo ir balansavi­mo staklės bei kvalifikuoti dar­buotojai leidžia sumontuoti ir balansuoti visų rūšių padangas. Montuojamos lengvųjų automo­bilių ir mikroautobusų, sunkve­žimių, pramonės, miško ir že­mės ūkio technikos padangos. Teisingai sumontuoti ir subalan­suoti ratai užtikrina stabilumą kelyje, lemia mažesnes kuro są­naudas bei mažina automobilio pakabos gedimų tikimybę.

Servise taip pat atliekamas ir padangų remontas. Tikriau­siai daugelis net nesusimąsto­me, kad pradurta ar kitaip me­chaniškai pažeista padanga dar gali būti remontuojama. Ratų re­montas, atsižvelgiant į pažeidi­mą, gali būti atliekamas keliais skirtingais būdais – padangą vul­kanizuojant karštuoju metodu, hermetizuojant remontiniu lopu ar kaisčiu. „Baltyre LT“ padangų serviso specialistai įvertins ir jei tik bus galimybė, greitai ir koky­biškai padangą suremontuos ir ji dar galės tarnauti.

Šalia „Baltyre LT“ padangų serviso veikia padangų parduo­tuvė kurioje galima apžiūrėti ir įsigyti padangas bei vietoje jas palikti sumontavimui. Kol padan­gos montuojamos, klientai gali ramiai palaukti jaukiame laukia­majame. Čia galima pasivaišin­ti kava, atsigaivinti vandeniu, pa­skaityti bei pasinaudoti WC ar tiesiog ramiai ir šiltai pailsėti, kol darbai bus atlikti.

Įmonė pati tiekdama ir mon­tuodama padangas palaiko ryšį su galutiniu vartotoju, todėl gali atsižvelgti į tiesiogiai gaunamus klientų atsiliepimus, kurie leidžia tobulėti ir į rinką tiekti tik aukš­čiausius klientų poreikius ati­tinkančias padangas. Malonus aptarnavimas, švara ir kompe­tetingi darbuotojai užtikrina ilga­laikius santykius su klientais.

Baltyre LT“ padangų servisas laukia savo klientų dar­bo dienomis nuo 8 iki 17 h. Antalgėje (Utenos raj., kelio Utena-Kaunas 5-as km.). Padangų parduotuvės kontak­tinis telefonas: 8 687 51 365; Padangų serviso kontak­tinis numeris: 8 687 53 004, El. paštas: info@baltyre.lt

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas